מחקרים

ההשפעה של אימפולסיביות או הימנעות מסיכונים בסובלים מהפרעת חרדה חברתית

חוקרים בדקו קבוצת סטודנטים המוגדרים כסובלים מהפרעת חרדה חברתית, במטרה לאפיין את התנהגות אלה מביניהם שמעדיפים להימנע מסיכונים ואלו המחפשים ריגושים

28.01.2015, 05:10
קהל ברחובות ניו יורק (צילום: אילוסטרציה)
קהל ברחובות ניו יורק (צילום: אילוסטרציה)

הפרעת חרדה חברתית היא הפרעה פסיכיאטרית שכיחה, המאופיינת בפחד או בהימנעות ממצבים בין-אישיים, הגולשת מעבר להסתגלות נורמלית, ומפריעה בחי היום-יום. ההפרעה מהווה גורם סיכון לפתח דיכאון ולהתמכרות.

המודל הפסיכו-ביולוגי לאישיות של קלונינגר מגדיר שני מימדים של טמפרמנט: הימנעות מסיכונים (HA) וחיפוש ריגושים/חידושים (NS). במחקר הנוכחי, ביקשו החוקרים לבחון כיצד המימדים הללו באים לידי ביטוי אצל אלו הסובלים מהפרעת חרדה חברתית.

החוקרים בדקו 142 סטודנטים שסובלים מהפרעת חרדה חברתית, והגדירו את הטמפרמנט שלהם בהתאם למודל של קלונינגר.

החוקרים הגדירו שתי תת-קבוצות נבדלות בתוך קבוצת המחקר של הסובלים מהפרעת חרדה חברתית. קבוצה אחת, שכיחה יותר (61% מתוך המדגם), היתה של בעלי רמה גבוהה של הימנעות מסיכונים ורמה נמוכה של חיפוש ריגושים. קבוצה שניה, אטיפית, הוגדרה על ידי החוקרים כמורכבת מטיפוסים אימפולסיביים, בעלי רמה בינונית-גבוהה - הן של הימנעות מסיכונים והן של חיפוש ריגושים.

שתי הקבוצות לא נבדלו בחומרת החרדה החברתית, אולם נבדלו בהיסטוריה של בעיות הקשורות בהתנהגות אימפולסיבית.

היסטוריה של ניסיונות אובדניים ופגיעה עצמית היתה שכיחה פי שניים בקרב הקבוצה האימפולסיבית. הבדלים משמעותיים נמצאו גם בהיסטוריה של התמכרות ושימוש בחומרים אסורים. חולים שהשתייכו לקבוצה הגדולה יותר, השתמשו יותר באלכוהול (P=0.002), בעוד שאלו שהשתייכו לקבוצה האימפולסיבית השתמשו בשכיחות גבוהה יותר בחומרים בעלי פרופיל גבוה של עירור תחושתי.

המחקר מבסס את הידוע בנוגע לקיומן של שתי תת-קבוצות שונות של טמפרמנט בקרב הסובלים מהפרעת חרדה חברתית. לחלוקה לקבוצות יש משמעות באשר לנטייה של אנשים אלו להתנהגות מסוכנת ולשימוש בחומרים אסורים.

ערכה: ד"ר שירי אלפרט

מקור:
Binelli C, Muñiz A, Sanches S, et al. New evidence of heterogeneity in social anxiety disorder: Defining two qualitatively different personality profiles taking into account clinical, environmental and genetic factors. European Psychiatry. Published Online, 8th December 2014.

נושאים קשורים:  מחקרים,  הפרעת חרדה חברתית,  הימנעות מסיכונים,  אימפולסיביות,  חיפוש ריגושים,  דיכאון,  אובדנות
תגובות