השתלת כבד

השתלת כבד בחולים עם קרצינומה של תאי הכבד

מחקר מבוסס אוכלוסין מצא שדווקא באזורים בהם הייתה המתנה ארוכה יותר של חולים עם קרצינומה הפטוצלולארית להשתלה, ההישרדות לאחר ההשתלה הייתה טובה יותר

11.01.2015, 13:20

בהתבסס על ההנחה שחולים עם קרצינומה של הכבד (HCC) מצויים בסיכון גבוה יותר להתקדמות של הגידול בעודם ממתינים להשתלה, חולים אלו, שנמצאים בתוך הקריטריונים של מילאן, מקבלים קדימות ברשימות ההמתנה להשתלה בארה"ב. קביעת הקריטריונים הללו, ומתן הקדימות לחולי HCC, שינה באופן דרמטי את תמונת המצב בהשתלות הכבד בארה"ב. בעוד שלפני 2002 רק 5% מהשתלות הכבד בוצעו בחולי HCC, הרי שבעשור שבין 2002-2012 22% מהשתלות הכבד בוצעו בחולי HCC.

בשל הבדלים גיאוגרפיים בזמינות האיברים להשתלה ובביקוש, ישנה שונות גיאוגרפית במשך ההמתנה להשתלה.
החוקרים חילקו את האיזורים לכאלו שבהם משך ההמתנה קצר וכאלו שבהם משך ההמתנה הוא ארוך. סה"כ נכנסו למחקר קרוב ל- 6200 חולי HCC שהמתינו להשתלה. משך ההמתנה החציוני באיזורים בהם משך ההמתנה היה קצר היה 1.6 חודשים לעומת 7.6 חודשים באזורים בהם ההמתנה הייתה ארוכה.
באזורים בהם ההמתנה הייתה ממושכת יותר, יותר חולים מתו בעודם ממתינים להשתלה, יותר חולים היו בעלי גידול בשלב מתקדם, והסיכוי היה גבוה יותר לקבל שתלים באיכות נמוכה יותר (לאחר דום לבבי או כאלה שנכנסים לקריטריונים המורחבים).

יחד עם זאת, החוקרים מצאו שההישרדות של חולים שהיו ברשימת המתנה באיזורי המתנה ממושכת הייתה משמעותית טובה יותר. היותו של חולה רשום בהמתנה ברשימה באזור עם משך המתנה קצר הייתה פרדיקטור בלתי תלוי להישרדות גרועה יותר.

החוקרים מספקים מספר הסברים אפשריים לממצאים שלהם. בין היתר, משך ההמתנה הארוך יותר מספק הזדמנות למתן טיפול נאו-אדג'ובנדי שנועד למנוע התקדמות או להוריד את השלב שבו מצוי הגידול טרם ההשתלה.
כך או כך מסכמים החוקרים שעל סמך ממצאי מחקרם, השתלת כבד שמבוצעת מהר מידי בחולי קרצינומה של הכבד אינה מטיבה עם החולים. לאור זאת ייתכן כי מדיניות שבה יקבע זמן מינימלי של המתנה מאבחנת הגידול ועד להשתלה הנו הכרחי.

ערכה: ד"ר שירי אלפרט

מקור:
Halazun KR, Patzer RE, Rana AA, et al. Standing the test of time: Outcomes of a decade of prioritizing patients with hepatocellular carcinoma, results of the UNOS natural geographic experiment.Hepatology. 2014:60(6):1957–1962.

נושאים קשורים:  השתלת כבד,  הישרדות,  רשימת המתנה,  HCC,  קרצינומה,  מחקרים
תגובות