מחקר TANIA

אווסטין בטיפול בסרטן שד מקומי-חוזר או גרורתי שלילי ל-HER2: סקירת מחקרים אחרונים

שני מחקרים הדגישו את חשיבות הטיפול באווסטין בבסיזומאב בסרטן שד מקומי-חוזר או גרורתי שלילי ל-HER2 ובשילובים אחרים

21.12.2014, 11:31

בבסיזומאב (אווסטין) הינו נוגדן מונוקלונאלי הומאני רקומביננטי, אשר מעכב יצירת כלי דם בגידול על ידי עיכוב פקטור הגדילה של אנדותל וסקולרי (VEGF). אווסטין היה מעכב ה-VEGF הראשון בשימוש קליני בארה"ב, אשר אושר לראשונה ב-2004 בהתוויה של סרטן מעי גס גרורתי בשילוב עם טיפול בכימותרפיה. מאז אישורו בהתוויה זו נוספו התוויות נוספות.

שילוב בבסיזומאב (אווסטין) עם כימותרפיה בקו ראשון או בקו שני משפר הישרדות חופשית מהתקדמות מחלה בסרטן שד גרורתי או מקומי חוזר שלילי ל-HER2.

במחקר ה-TANIA, אשר פורסם ב-Lancet Oncology בספטמבר השנה, העריכו החוקרים את היעילות והבטיחות של טיפול המשכי בבבסיזומאב בחולי סרטן שד אשר מחלתם המשיכה להתקדם על אף טיפול קודם בבבסיזומאב בשילוב עם כימותרפיה.

מחקר ה-TANIA כלל מטופלים עם סרטן שד שלילי ל-HER2 מ-118 מרכזים ב-12 מדינות. המטופלים הוקצו באקראי לטיפול בכימותרפיה קו שני בלבד אל מול שילוב בבקיזומאב + כימותרפיה קו שני.

מתוצאות המחקר עלה, כי חציון משך הישרדות חופשית מהתקדמות בקבוצת השילוב היה ארוך יותר באופן מובהק מאשר בקבוצה שקיבלה כימותרפיה בלבד (6.3 חודשים {CI 95% 5.4-7.2}, אל מול 4.2 חודשים {3.9-4.7}, בהתאמה, p=0.0068).

בהיבט פרופיל תופעות הלוואי, נצפו תופעות הלוואי הבאות בדרגת חומרה 3 או יותר: יתר לחץ דם (13% בקבוצת השילוב אל מול 7% בקבוצת הכימותרפיה בלבד); נויטרופניה (12% אל מול 8%, בהתאמה) ותסמונת יד ורגל (11% בשתי הקבוצות). פרוטאינוריה בדרגה 3 נצפתה ב-7% ממטופלי קבוצת השילוב אל מול <1% בקבוצת הכימותרפיה. תופעות לוואי חמורות דווחו ב-25% ממטופלי קבוצת השילוב אל מול 18% ממטופלי קבוצת הכימותרפיה.

החוקרים סיכמו, כי המשך טיפול במעכב VEGF כמו אווסטין הינו יעיל במאבק בסרטן שד מקומי חוזר או גרורתי שלילי ל HER2 במטופלים אשר כבר טופלו בעבר באווסטין וכימותרפיה.

שילוב נוסף אשר נבחן במטופלי סרטן שד גרורתי שלילי ל-HER2 נבדק במסגרת מחקר ה-IMELDA ופורסם בספטמבר השנה ב-Lancet Oncology. במסגרת המחקר גייסו החוקרים מטופלות מ-54 בתי חולים מ-10 מדינות. המטופלות עברו שלב של אינדוקציה עם טקסוטר, אותו קיבלו לכ-3-6 מחזורי טיפול ובהמשך לכך הקצו אותם באקראי לטיפול משולב באווסטין+קסלודה או אווסטין בלבד.

שתי הקבוצות הדגימו יעילות קלינית באחוזים מרשימים (98% בקבוצת האווסטין בלבד אל מול 99% בקבוצת השילוב), אם כי בקבוצת השילוב אווסטין+קסלודה הודגמו הישרדות חופשית מהתקדמות וזמן להתקדמות המחלה ארוכים יותר באופן מובהק. משך ההישרדות הכוללת עמד על 39 חודשים בקבוצת השילוב (לא כולל את שלב האינדוקציה) ואילו במטופלות באווסטין בלבד עמד משך ההישרדות על 23.7 חודשים בלבד.

מנגד, קבוצת השילוב אופיינה בשיעורים גבוהים יותר של תופעות לוואי חמורות (11% אל מול 8% , בהתאמה) וסך תופעות לוואי בדירוג 3 או חמור מכך (49% אל מול 27%, בהתאמה).עם זאת, יש לציין כי על אף הרעילות המוגברת בקבוצת השילוב, איכות החיים כפי שדורגה על ידי המטופלים לא נפגעה, בהשוואה לקבוצה שטופלה באווסטין בלבד, והיא ככל הנראה משנית לשיפור בהשרדות חופשית מהתקדמות מחלה והארכת הזמן להתקדמות המחלה.

בסיכום המחקר, מדגיש החוקר הראשי, כי מתוצאות המחקר ניכרת חשיבותו של הטיפול הראשוני בשילוב אווסטין וטקסוטר, והמעבר בהמשך לאווסטין וקסלודה מביא לראשונה שיפור בהישרדות הכוללת במטופלות עם סרטן שד גרורתי שלילי ל-HER2 .

בבסיזומאב (אווסטין) מאושר לשימוש ורשום במשרד הבריאות בארץ בשילוב עם טקסול כקו ראשון לטיפול בסרטן שד גרורתי. אווסטין מקובל כטיפול באירופה ואילו בארה"ב התוויה זו הוסרה והשאלה המתבקשת כעת, לאור המחקרים השונים שפורסמו לאחרונה, היא מהי הדרך האופטימלית למתן אווסטין במחלה הגרורתית (לבד/בשילוב, באיזה שלב של המחלה ולכמה זמן).

יש לציין, כי אווסטין לא הוכיח יתרון בהישרדת הכוללת, אך עם זאת הוכיח במספר רב של מחקרים רנדומלים יעילות עקבית בהארכת משך התגובה בממוצע בשלושה חודשים (בשילוב עם טקסול גם הוכיח הכפלה של משך התגובה) והכפלת אחוז הנשים המגיבות לטיפול. משמעות הדברים היא שיותר חולות מגיבות למשך זמן רב יותר. פרופיל הבטיחות של אווסטין סביל ודומה לפרופיל הנצפה בשימוש באינדיקציות נוספות.

מקורות:

1. Maintenance capecitabine and bevacizumab versus bevacizumab alone after initial first-line bevacizumab and docetaxel for patients with HER2-negative metastatic breast cancer (IMELDA): a randomised, open-label, phase 3 trial.

2. Bevacizumab plus chemotherapy versus chemotherapy alone as second-line treatment for patients with HER2-negative locally recurrent or metastatic breast cancer after first-line treatment with bevacizumab plus chemotherapy (TANIA): an open-label, randomised phase 3 trial.

3. Combination of capecitabine and bevacizumab improves progression-free survival in metastatic breast cancer

נושאים קשורים:  מחקר TANIA,  מעכב VEGF,  בבסיזומאב,  סרטן שד גרורתי שלילי ל-HER2,  טקסול,  קסלודה,  אווסטין,  מחקר IMELDA,  מחקרים
תגובות