MRI

ההשפעות ארוכות הטווח של שימוש במריחואנה על מבנה המוח

מחקר מצא, כי הקשר בין שימוש ארוך-טווח במריחואנה ובין שינוי במבנה המוח תלוי בגיל בעת השימוש הראשון בסם ובמשך השימוש

27.11.2014, 08:52

מבין המרכיבים הכימיים בצמח הקנביס, THC הוא המרכיב הפסיכו-אקטיבי העיקרי. THC נקשר לרצפטורים קנבינואידים במוח ומשפיע כך על הארכיטקטורה הנוירונלית ועל תהליכים קוגניטיביים.

במסגרת המחקר הנוכחי ביקשו החוקרים לבחון את ההשפעות המוחיות של THC אצל משתמשים כרוניים במריחואנה, באמצעות שלוש טכניקות הדמיה בתהודה מגנטית.

המחקר כלל 110 מבוגרים: 48 משתמשים במריחואנה (גיל ממוצע 28.3 שנים) ו-62 מבוגרים ששימשו ביקורת, שאינם משתמשים במריחואנה.

התוצאות הראו שבהשוואה לביקורת, למשתמשים במריחואנה היה נפח קטן משמעותית בגירוס האורביטופרונטלי בשני צדי המוח (אזור במוח האחראי לקבלת החלטות), לצד עלייה בקישוריות התפקודית והמבנית בקורטקס האורביטופרונטלי ובמסלולים שמעצבבים אותו.

העלייה בקישוריות המבנית היתה קשורה בגיל צעיר יותר בראשית השימוש. עוד נמצא, כי שימוש בסם בגיל הצעיר קשור בעלייה בקישוריות, אולם ככל שהשימוש הופך קבוע וארוך טווח, ישנה ירידה בקישוריות. הבדלים אלו עשויים להסביר את ההבדלים שנצפים בין ההשפעות בהתחלת השימוש לבין המשתמשים הכרוניים, ומשקפים תהליכים נוירו-הסתגלותיים בתגובה לשימוש במריחואנה.

החוקרים מסכמים, שמצאו במחקר זה שחשיפה כרונית למריחואנה מפחיתה את נפח החומר האפור בקורטקס האורביטופרונטלי, מעלה את הקישוריות המבנית והתפקודית ומובילה לשינויים נויראליים שתלויים בגיל בו החל השימוש ובמשך השימוש.

בסיכומו של דבר, ממצאים אלו מעידים ששימוש כרוני במריחואנה גורם לתהליכים נוירו-הסתגלותיים. דרושים מחקרי המשך כדי לבחון אם השינויים קבועים או ניתנים לתיקון לאחר הפסקת השימוש.

ערכה: ד"ר שירי אלפרט

מקור:
Filbey FM, Aslan S, Calhoun VD, et al. Long-term effects of marijuana use on the brain. PNAS. 2014; Published Online November 10th.

נושאים קשורים:  MRI,  מריחואנה,  קנאביס,  מבנה המוח,  THC,  קורטקס אורביטופרונטלי,  מחקרים
תגובות