סוכרת סוג 2

אינסולין דגלודק משפר שליטה גליקמית ארוכת טווח בדומה לאינסולין גלרגין, אך עם פחות אירועי היפוגליקמיה במטופלים עם סוכרת סוג 2 מתקדמת על טיפול באינסולין בזאל-בולוס

אינסולין דגלודק משפר שליטה גליקמית ארוכת טווח בדומה לאינסולין גלרגין אך עם שיעור נמוך יותר של אירועי היפוגליקמיה

25.11.2014, 11:12

מטרת המחקר היתה להשוות יעילות ובטיחות ארוכות-טווח של אינסולין דגלודק לעומת אינסולין גלרגין, במטופלים עם סוכרת סוג 2 מתקדמת על פני תקופה של 78 שבועות (52 שבועות השלב העיקרי ו-26 שבועות שלב הארכה).

המטופלים הוקצו באקראי לאינסולין דגלודק או גלרגין, עם תוספת אינסולין אספרט בעת הארוחה ± מטפורמין ± פיוגליטזון, וטוטרו לערכי גלוקוז בדם שלפני ארוחה של 3.9-4.9 מילימול לליטר.

לאחר 78 שבועות, השיעור הכללי של אירועי היפוגליקמיה היה 24% נמוך יותר ו-31% נמוך יותר לאירועי היפוגליקמיה ליליים בקרב משתמשי אינסולין דגלודק בשלב ההארכה (p = 0.016). שתי הקבוצות השיגו שליטה גליקמית דומה. שיעור תופעות לוואי וסך מינון האינסולין שנצרכו היו דומים בין שתי הקבוצות.

לסיכום, במהלך 1.5 שנות טיפול, שילוב טיפולי של אינסולין דגלודק + אינסולין אספרט בזמן הארוחה ± תרופה פומית אנטי-סוכרתית, משפר שליטה גליקמית בצורה דומה לאינסולין גלרגין אך עם סיכון נמוך יותר לסך אירועי היפוגלקמיה ואירועים ליליים בפרט.

מקור:
Diabetes Obes Metab. 2014 Nov 12. doi: 10.1111/dom.12411. [Epub ahead of print]
Insulin degludec improves long-term glycaemic control similarly to insulin glargine but with less hypoglycaemia in patients with advanced type 2 diabetes on basal-bolus insulin therapy. Hollander P1, King AB, Del Prato S, Sreenan S, Balci MK, Muñoz-Torres M, Rosenstock J, Hansen CT, Niemeyer M, Garber AJ.

נושאים קשורים:  סוכרת סוג 2,  היפוגליקמיה,  אינסולין גלרגין,  אינסולין דגלודק,  מחקרים
תגובות