אספירין

אפיקסבן אל מול וורפרין עם טיפול מקביל באספירין בחולים הסובלים מפרפור פרוזדורים: תובנות ממחקר ARISTOTLE

אפיקסבן מדגים עליונות על פני וורפרין ומראה ירידה בשיעור אירועי שבץ, תסחיפים סיסטמיים ודמם משמעותי בחולים עם פרפור פרוזדורים, ללא קשר לטיפול מקביל באספירין

אספירין (אילוסטרציה)
אספירין (אילוסטרציה)

נוגדי קרישה פומיים מומלצים למניעת ארועים טרומבואמבוליים בחולים עם פרפור פרוזדורים הנמצאים בסיכון לשבץ מוחי. טיפולים אלו נמצאו יעילים יותר במניעת שבץ בחולים עם פרפור פרוזדורים מאשר טיפול עם אספירין או פלוויקס בלבד.

חולים אלו לוקים לעיתים קרובות במחלת עורקים כלילית או אינדיקציות נוספות שמצריכות טיפול באספירין. מחקרים אקראיים ותצפיתיים הדגימו בעבר שיעורים גבוהים של ארועי דמם עם טיפול משולב של אספירין ואנטגוניסטים של ויטמין K. לכן, הההמלצות כיום מדברות על מתן טיפול משולב למקסימום 12 חודשים, שלאחריהם יש להמשיך בטיפול עם אחד מנוגדי הקרישה בלבד.

במחקר ARISTOTLE, אפיקסבן היה יעיל יותר לעומת וורפרין בחולים עם פרפור פרוזדורים הנמצאים בסיכון גבוה לשבץ במניעת שבץ וגם בהפחתת אירועי דמם. באנליזה המוצגת כאן מתוך מחקר ה-ARISTOTLE העריכו החוקרים את האפקט של יעילות ובטיחות השימוש באפיקסבן לעומת וורפרין בשילוב עם אספירין (טיפול כפול) או ללא אספירין (טיפול יחיד) בחולים עם פרפור פרוזדורים. בנוסף, החוקרים תיארו את השימוש על פני זמן והמינון של אספירין בחולים עם פרפור פרוזדורים ובחלוקה לתתי קבוצות של נוכחות או היעדר מחלה עורקית במקביל.

במסגרת מחקר ARISTOTLEי ,18,201 מטופלים הוקצו באקראי לקבל אפיקסבן 5 מ"ג פעמיים ביום או וורפרין. שימוש במקביל באספירין הושאר להחלטת הרופא המטפל. התוצאות שנמדדו כללו שיעור אירועי שבץ או תסחיפים סיסטמיים, שבץ איסכמי, שבץ דימומי, אוטם לבבי, דמם חמור, דמם שאיננו חמור אך משמעותי קלינית, דמם כלשהו ושיעור תמותה.

ביום 1 למחקר 4,434 (24%) מטופלים נטלו אספירין. מתוך אלו, רובם לקחו 75 (15%), 81 (30%) או 100 (44%) מ"ג אספירין ביום. מתוך 4,434 המטופלים שנטלו אספירין מתחילת המחקר, 1,134 (25.7%) הפסיקו את נטילת אספירין במהלך המחקר. 731 (5.4%) מטופלים התחילו אספירין במהלך המחקר.

אפיקסבן הוביל לירידה בשיעורי שבץ או תסחיפים סיסטמיים באופן מובהק בהשוואה לוורפרין ללא קשר אם היה טיפול משולב עם אספירין או לא (עם אספירין: אפיקסבן 1.12%, וורפרין 1.91%, יחס סיכונים (HR) של 0.58, 95% 0.39-0.85 :CI; ללא טיפול באספירין: אפיקסבן 1.11, וורפרין 1.32%, HR 0.84, 0.66-1.07י: CIי p interaction= 0.1).

הטיפול עם אפיקסבן (אליקוויס) הראה פחות אירועי דמם חמור לעומת הטיפול עם וורפרין ללא קשר אם היה טיפול משולב עם אספירין או לא (עם אספירין: אפיקסבן 3.1% לעומת וורפרין 3.92%, HR 0.77 , י0.6-0.99 :CI ללא טיפול באספירין: אפיקסבן 1.82% אל מול וורפרין 2.78%, HRי 0.65, CIי 0.55-0.78; p interaction= 0.29), בתתי הקבוצות של חולים עם וללא מחלה עורקית.

בקרב מטופלי אפיקסבן בהשוואה לוורפרין ללא קשר לנטילת אספירין, נצפו פחות אירועי שבץ דימומי (p interaction=0.52), אירועי דמם חמורים או לא חמורים אך משמעותיים קלינית (p interaction = 0.15) או כל דמם שהוא (p interaction = 0.7). גם כאן נצפו תוצאות דומות בתתי הקבוצות של חולים עם וללא מחלה עורקית.

החוקרים סיכמו, כי במחקר ה-ARISTOTLE אפיקסבן הוריד שיעורי שבץ וארועים תסחיפיים וגרם לפחות דמם לעומת וורפרין בחולים עם פרפור פרוזדורים שבסיכון לשבץ. 20-25% מהחולים שנכללו טופלו במקביל באספירין. באנליזה זו של חולים שטופלו במקביל באספירין, נשמרה היעילות של אפיקסבן על פני וורפרין במניעת מקרי שבץ ותסחיפים סיסטמים, דימום מג'ורי ומוות ללא קשר לטיפול מקביל באספירין. תוצאות דומות נצפו בחולים עם וללא מחלה עורקית.

במדה ויש המלצה לטיפול בנוגד קרישה יחד עם אספירין, הטיפול באפיקסבן נראה חלופה בטוחה יותר מקומדין במטופלים עם פרפור פרוזדורים במתן משולב עם אספירין

מקור:
Eur Heart J. 2014 Jan;35(4):224-32. doi: 10.1093/eurheartj/eht445. Epub 2013 Oct 20.
Apixaban vs. warfarin with concomitant aspirin in patients with atrial fibrillation: insights from the ARISTOTLE trial.Alexander JH1, Lopes RD, Thomas L, Alings M, Atar D, Aylward P, Goto S, Hanna M, Huber K, Husted S, Lewis BS, McMurray JJ, Pais P, Pouleur H, Steg PG,Verheugt FW, Wojdyla DM, Granger CB, Wallentin L

נושאים קשורים:  אספירין,  פרפור פרוזדורים,  תופעות לוואי,  וורפרין,  אליקוויס,  אפיקסבן,  מחקר ARISTOTLE,  מחקרים