חדשות

הר"י מתנגדת לחוק ההסדרים: "יצמצם נגישות וייצור עומס על המערכת"

פרק הבריאות בחוק צפוי לעלות היום לדיון בוועדת השרים לחקיקה; קובע מס על הכנסות מתיירות מרפא ועל רווחי בתי חולים פרטיים

היום (יום א') אמורה ועדת השרים לענייני חקיקה לדון בחוק ההסדרים לשנת 2015, הנלווה לתקציב. לקראת הדיונים, הגישה ההסתדרות הרפואית את השגותיה לגבי הפרק בחוק העוסק בהצעה לקבוע היטלים על תיירות רפואית ועל הכנסותיהם של מוסדות רפואה פרטיים.

במכתב לשרת הבריאות יעל גרמן ולשרת המשפטים ציפי לבני, ששלח יו"ר ההסתדרות הרפואית ד"ר ליאוניד אידלמן לקראת הדיון, הוא חזר והדגיש בפניהן כי הן הרופאים והן האגודה לזכויות החולה מתנגדות לתיקונים המוצעים בחוק – ומצביע על ההשלכות השליליות שבהם.

"אנו מבקשים להזהיר מפני צמצום הנגישות ואפשרויות הבחירה של תושבי ישראל בשירותי רפואה ומפני יצירת עומס בלתי סביר על מערכת הבריאות הציבורית, הנמצאת ממילא בתת-תקצוב קשה", כתב ד"ר אילדמן.

על פי ההצעה, יוטל היטל בשיעור 15% על תיירות מרפא ומוסדות רפואיים פרטיים. ההיטל יחול על מתן שירותים רפואיים מכל הכנסה מתיירות רפואית בשנת המס הקרובה (2015). כמו כן, מוצע לבטל את הטבת המס הקיימת (דרך חוק המע"מ) למוסדות רפואה פרטיים (בית חולים לאשפוז) המאוגדים כחברה בע"מ. לא יהיה שינוי במצב הקיים ממנו נהנים בתי חולים ציבוריים המאוגדים כמלכ"רים.

המהלך אמור להוסיף להכנסות תקציב המדינה כ-130 מיליון שקל, מהם כ-60 מיליון מתיירות רפואית, כ-30 מיליון מביטול הפטור ממע"מ לאשפוז תייר בבית חולים פרטי וכ-40 מיליון שקל מההיטל על בתי החולים הפרטיים. כל אלו מיועדים להגדיל את מקורות המימון של סל שירותי הבריאות וגם לתוכנית לקיצור תורים, נאמר בהצעת החוק.

סעיף אחר בחוק ההסדרים שבו תדון הוועדה לתיקוני חקיקה נוגע למצבת כוח-אדם במגזר הממשלתי. גם הוא מתייחס למערכת הבריאות, ומציע להגביל את סך המשרות בתפקידים שאינם כרוכים במתן שירות ישיר לציבור על ידי הקפאה ל-4 השנים הבאות (עד 2018). בתזכיר להצעת החוק נאמר, כי נושא זה עולה בקנה אחד עם מגמות ארגון מדינות ה-OECD בדבר צמצום כוח-אדם ממשלתי על-ידי ביטול רב שנתי של משרות מתפנות, על-ידי פרישה טבעית וצמצום כוח אדם מנהלי, הקפאת קליטה ופיטורים. מהלך צמצום המשרות וקביעת מכסה של כוח אדם לא יחול, בין השאר, על עובדי לשכות בריאות מחוזיות ובתי החולים הממשלתיים, כולל הגריאטריים והפסיכיאטריים. המהלך נועד להפחית בהוצאות הממשלה על שכר.

נושאים קשורים:  חדשות,  שרת הבריאות יעל גרמן,  בתי חולים פרטיים,  ניתוחים פרטיים,  תיירות מרפא,  משרד הבריאות,  חוק ההסדרים 2015,  ההסתדרות הרפואית בישראל
תגובות