סוכרת

מעכב DPP4 וילדגליפטין משפר שליטה גליקמית לאחר תבחין סבילות ארוחה במנגנון של דיכוי שחרור גלוקגון

מעכב DPP4 וילדגליפטין משפר פרמטרים גליקמיים נבחרים, בין היתר על ידי דיכוי גלוקגון וללא עלייה נלווית ברמת אינסולין בדם בחולי סוכרת סוג 2

20.10.2014, 09:46

מטרת המחקר היתה להעריך את השינויים בהפרשת אינסולין וגלוקגון - וברמת הסוכר בדם - במהלך תבחין סבילות ארוחה (MTT), לפני ולאחר 6 חודשי טיפול בווידלגליפטין בתנאים קליניים.

המשתתפים במחקר היו 15 מטופלים עם סוכרת סוג 2 בלתי נשלטת (רמת HbA1c מעל 6.9% למשך למעלה מ-3 חודשים). MTT נערכו לפני ולאחר 6 חודשי טיפול בוילדגליפטין (50 מ"ג פעמיים ביום). דגימות דם נאספו בסמוך לארוחה ושעה ושעתיים לאחריה, למדידת רמת סוכר בדם, immune-reactive insulinי (IRI) וגלוקגון. רמת HbA1c נמדדה כעבור 6 חודשים.

הגיל הממוצע של המשתתפים היה 55.5 +/- 2.8 שנים , ו-10 מתוכם (66.7%) היו גברים. ממוצע Hba1c השתפר משמעותית, מ-7.6 ל-6.8, כעבור 6 חודשים מהוספת וילדגליפטין לטיפול. רמת סוכר בשעה ושעתיים לאחר תבחין הארוחה היתה נמוכה משמעותית לאחר הוספת וילדגליפטין, בעוד הירידה בגלוקגון הראתה מגמה מובהקת בצורה גבולית בלבד ו-IRI לא הראה הבדל כלשהו.

בהשוואת פרמטרים קשורי-סוכר בדם בין שתי הקבוצות, בהתבסס על שינוי חציוני בסוכר בשטח מתחת לעקומה (AUC) במהלך MTT, שינוי AUC גלוקגון בטווח השעתיים הראשונות היה נמוך משמעותית בקבוצה עם שיפור גדול יותר ברמות סוכר (ΔAUC0-2h ≥65 mg/dL) , אך לא נצפה הבדל ב-IRI.

החוקרים סיכמו, כי דיכוי הפרשת גלוקגון על ידי וילדגליפטין יכולה לשפר שליטה גליקמית ללא עלייה ברמת אינסולין בחולי סוכרת סוג 2.

מקור:
Drugs R D. 2014 Sep 10. [Epub ahead of print] Dipeptidyl Peptidase-4 Inhibitor (Vildagliptin) Improves Glycemic Control After Meal Tolerance Test by Suppressing Glucagon Release. Okamoto A1, Yokokawa H, Sanada H

נושאים קשורים:  סוכרת,  אינסולין,  וילדגליפטין,  מעכב DPP4,  גלוקגון,  מחקרים
תגובות