איידס

רבים מהגברים נשאי ה-HIV המקיימים יחסים עם גברים לא מתמידים בטיפול

לפי נתוני ה-CDC, ישנם פערים בין המטרות הטיפוליות באוכלוסיית הגברים נשאי האיידס המקיימים יחסים עם גברים לבין המצב בשטח

19.10.2014, 10:22

גברים המקיימים יחסי מין עם גברים (MSM) מהווים כ-2% מאוכלוסיית ארה"ב, אך הם מהווים את קבוצת הסיכון המושפעת ביותר מ-HIV. בשנת 2010, מבין הנשאים החדשים, 63% היו שייכים לקבוצת ה-MSMי. 52% מתוך אוכלוסיית האנשים החיים עם HIV היו MSM.

לפי נתוני ה-CDC, אחוז גבוה (77.5%) של הגברים שאובחנו בשנת 2010 נמצאו בטיפול מערכת הבריאות, אולם רק כמחצית מאוכלוסיית ה-MSM החיים עם HIV נשארים במעקב; כמו כן, 49.5% קיבלו טיפול אנטירטרוויראלי ו-42% הגיעו ליעד של דיכוי הווירוס.

שיפור הנגישות לטיפול וההתמדה בטיפול חיוניים על מנת לשפר את התוצאות ולהפחית את העברת הווירוס בתוך אוכלוסיית ה-MSM. בכל שלב טיפולי שנבדק, MSM צעירים יותר נטו לרמה נמוכה יותר של טיפול רפואי יחסית למבוגרים יותר.

היעדר ביטוח רפואי, סטיגמה ואפלייה עלולים להשפיע על רמת הנגישות לטיפול. הטמעת התערבות יעילה, בפרט בקרב MSM צעירים יכולה לשפר את התוצאות.

היעדים שהוצבו עד לשנת 2015 הם ש-85% מאוכלוסיית ה-MSM החיים עם HIV יהיו בטיפול המערכת הרפואית, וש-80% מהם יתמידו בקשר עם המערכת הרפואית.

ערכה: ד"ר שירי אלפרט

מקור:
CDC MMWR. Men Living with Diagnosed HIV Who Have Sex with Men: Progress Along the Continuum of HIV Care — United States, 2010. September 26, 2014 / 63(38);829-833.

נושאים קשורים:  איידס,  HIV,  CDC,  טיפול,  ארה"ב,  מחקרים
תגובות