סטטינים

מתן סטטינים לסובלים מדימום תוך-מוחי משפר את התוצאות הקליניות

מחקר מצא, כי טיפול בסטטינים בזמן אשפוז על רקע שבץ דימומי שיפר את התוצאות הקליניות, בעוד הפסקת הטיפול החמירה אותן

19.10.2014, 07:43

במחקרים קודמים נמצא, שסטטינים מפחיתים את הסיכון לשבץ חוזר בחולים עם שבץ איסכמי ומשפרים את התוצאה הקלינית בחולים אלו, בפרט כאשר הטיפול מתחיל במהלך האשפוז. שבץ איסכמי ושבץ דימומי (המורגי) נבדלים במנגנון הראשוני להיווצרותם, אולם חולקים מנגנונים מולקולריים דומים בהיווצרות הנזק המוחי המשני. מטרת המחקר הנוכחי היתה לבחון אם סטטינים הם בעלי השפעה דומה גם בחולים עם שבץ דימומי.

המחקר נערך במתכונת רטרוספקטיבית. החוקרים בחנו קרוב ל-3,500 מקרים של חולים שאושפזו בשל שבץ דימומי במשך תקופה של 10 שנים.

בקרב חולים שאושפזו בשל שבץ דימומי, חולים שנטלו סטטינים במהלך האשפוז היו בעלי סיכוי גבוה יותר לשרוד לאחר 30 ימים לעומת כאלו שלא נטלו סטטינים (שיעור סיכוי [ORי] 4.25; P<0.001) והיו בעלי סיכוי גבוה יותר להשתחרר לביתם או למכון לשיקום (ORי; 2.57; P<0.001). חולים שהטיפול בסטטינים אצלם הופסק היו בעלי סיכוי נמוך יותר לשרוד לאחר 30 ימים יחסית לאלו שטופלו בסטטינים, והיו בעלי סבירות נמוכה יותר להשתחרר לביתם או לשיקום.

במחקר זה נמצא, שטיפול בסטטינים בחולים לאחר שבץ דימומי בעת האשפוז משפר את התוצאות, והפסקת טיפול בסטטינים קשור בהחמרת התוצאות הקליניות. הקשר בין שימוש בסטטינים ותוצאות קליניות טובות יותר נשמר גם לאחר התאמה של משתנים דמוגרפיים ורפואיים שונים.

ערכה: ד"ר שירי אלפרט

מקור:
Flint AC, Conell C, Rao VA, et al. Effect of Statin Use During Hospitalization for Intracerebral Hemorrhage on Mortality and Discharge Disposition. JAMA Neurol. Published online September 22, 2014

נושאים קשורים:  סטטינים,  שבץ איסכמי,  דימום,  שיקום,  שבת דימומי,  מחקרים
תגובות