HPV

צריכת אלכוהול מוגברת קשורה בשכיחות גבוהה יותר של HPV בגברים

גברים שהיו ברביע העליון של צריכת אלכוהול היו גם בסיכון גבוה יותר לזיהום HPV באיברי המין; דרוש מחקר נוסף כדי להבין הקשר

14.10.2014, 07:41

צריכה של אלכוהול ברמה בינונית יכולה לפגום בתגובתיות החיסונית של המאכסן כנגד זיהומים ויראליים. מטרת מחקר חתך זה, שהיווה חלק ממחקר נרחב יותר שעסק בוירוס הפפילומה האנושי (HPV), היתה לבחון את הקשר בין צריכת אלכוהול לבין השכיחות של הזיהום ב-HPV בקרב גברים בארה"ב.

כ-1,300 משתתפים מילאו שאלון הנוגע לצריכת האלכוהול שלהם. הנתונים הושוו לממצאים מדגימות גניטליות שנלקחו מהם על מנת לאתר נוכחות של זיהום ב-HPV בגניטליה. כ-60% נמצאו חיוביים ל- HPV.

לאחר התאמה למשתנים מבלבלים (כולל מספר בנות הזוג שאיתן קיימו הגברים יחסים), לגברים שהיו ברביע העליון מבחינת צריכת האלכוהול (9.91 גר'/ ליום או יותר) היה סיכוי גבוה יותר להימצא חיוביים לתת סוג כלשהו של HPV (שיעור שכיחות של 1.13; רווח בר סמך 95%; 1.00-1.27) וכן לתתי הסוגים האונקוגניים (שיעור שכיחות של 1.35; רווח בר סמך 95%; 1.08-1.68).

הממצאים מראים, שישנו קשר בין צריכת אלכוהול מוגברת לבין הסיכון לזיהום בווירוס הפפילומה. הקשר הביולוגי בין השניים דורש מחקר נוסף.

ערכה: ד"ר שירי אלפרט

מקור:
Schabath MB, Thompson ZJ, Egan KM, et al. Alcohol consumption and prevalence of human papillomavirus (HPV) infection among US men in the HPV in Men (HIM) study. Sex Transm Infect. Published online first 2nd October 2014.

נושאים קשורים:  HPV,  אלכוהול,  גברים,  פפילומה,  איברי מין,  מחקר חתך,  מחקרים
תגובות