מחקרים

השפעה מיטיבה ארוכת טווח על מערכת החיסון של השילוב הייחודי scGOS-lcFOS הקיים בנוטרילון

המחקר בדק האם תערובת אוליגוסכרידית ממשיכה להשפיע על תוצאי אלרגיה מעבר לתקופת ההתערבות עד גיל חמש שנים

תערובת של אוליגוסכרידים ניטראליים הודגמה כמפחיתה היארעות של דלקת עור אטופית ותסמינים קשורי אלרגיה בשנתיים הראשונות לחיים. מטרת מחקר זה היתה להעריך האם השפעה מגינה זו כנגד אלרגיה ממשיכה מעבר לתקופת ההתערבות עד גיל חמש שנים.

המחקר עליו התבססה עבודה זו בוצע בתבנית פרוספקטיבית, כפולת-סמיות, אקראית מבוקרת קבוצת אינבו. המשתתפים קיבלו תערובת פרה-ביוטיקה של scGOSי(short-chain galactooligosaccharides) ו-lcFOSי(long-chain fructooligosaccharides) במינון 0.8 גרם ל-100 מיליליטר או תערובת אינבו (מלטודקסטרין במינון 0.8 מיליגרם ל-100 מיליליטר) היפואלרגנית בחצי השנה הראשונה לחיים. לאחר תקופת ההתערבות בוצע מעקב של חמש שנים ועבודה זו העריכה את ההימצאות של אלרגיה ותסמינים קשורי אלרגיה בגיל חמש שנים. הביטויים האלרגיים שנוטרו היו דלקת עור אטופית, צפצופים חוזרים, רינוקונג'קטיביטיס אלרגית ואורטיקריה.

92 ילדים (50 בקבוצת הביקורת ו-42 בקבוצת ההתערבות) השלימו מעקב של חמש שנים. ההיארעויות המצטברות של כלל הביטויים האלרגיים ושל דלקת עור אטופית היו נמוכות באופן מובהק סטטיסטית בקבוצת ההתערבות (30.9, 19.1%, בהתאמה) לעומת קבוצת האינבו (66, 38%, בהתאמה) (p<0.01 ו-p<0.05).

ילדים בקבוצת ההתערבות נטו להיארעות נמוכה יותר של רינוקונג'קטיביטיס אלרגית ואורטיקריה אלרגית (4.8 לעומת 16% עבור שני הביטויים; p=0.08). לא נצפה הבדל מובהק סטטיסטית. לא היה הבדל בהיארעות המצטברת של צפצופים חוזרים.

ביחס להימצאות בנקודת זמן של חמש שנים, בקבוצת ההתערבות היתה הימצאות נמוכה באופן מובהק סטטיסטית של כלל הביטויים האלרגיים ורינוקונג'קטיבטיס (4.8, 2.4%, בהתאמה) לעומת קבוצת האינבו (26, 14%, בהתאמה) (p<0.01 ו-p=0.05).

ההימצאות של דלקת עור אטופית עקשנית נטתה להיות נמוכה יותר בקבוצת ההתערבות (2.4 לעומת 12%; p=0.09). למרות שבקבוצת ההתערבות הייתה הפחתה של 75% בהימצאות של צפצופים חוזרים לא הודגמה מובהקות סטטיסטית.

מסקנת החוקרים היא כי פרה-ביוטיקה אוליגוסכרידית הניתנת בתחילת החיים היא בעלת השפעה מגינה כנגד ביטויים אלרגיים בילדים בסיכון גבוה. השפעה זו נמשכת עד גיל חמש שנים עבור דלקת עור אטופית ורינוקונג'קטיביטיס.

מעקב ארוך טווח באוכלוסיות גדולות יותר נחוץ על מנת להעריך את ההשפעה המגינה הפוטנציאלית של תערובת זו על אסתמה.

מקור: 

Arslanoglu, S. et al.  (2012) Journal of Biological Regulations and Homeostatic Agents.  26(3), 49-59

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת עור אטופית,  תזונה,  פלורת מעי,  מיקרוביום,  רינוקונג'קטיביטיס,  אוליגוסכרידים