חדשות

משרד הבריאות עידכן התעריפים בעבור שירותי בריאות ותרופות

העדכון השנתי, על-פי מדד יוקר המחיה, הופץ בידי משרד הבריאות לקופות החולים השונות; "דוקטורס אונלי" מביא את הרשימה המלאה

משרד הבריאות הפיץ אתמול (יום א') חוזר לקופות החולים ובו עדכון התשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות – נוהל שהמשרד נוקט בו כבר שנים אחדות, על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994.

בהתאם לסעיף 8 (ח) בחוק, רשאיות קופות החולים לעדכן בגובה עליית מדד יוקר הבריאות את התשלומים המרביים (השתתפות עצמית) בעד שירותי בריאות ותרופות. כל זאת, כפי שנקבע בסל השירותים הבסיסי, וכפי שמפורט בתוספת השנייה לחוק ובתוכניות הגבייה של קופות החולים שאושרו על-ידי ועדת הכספים של הכנסת.

החוזר עוסק בהחזרי תשלום, השתתפות עצמית מרבית של המטופלים בעד שירותים שונים שניתנים בקופות וגם רשימת פטורים. עם זאת, מציין משרד הבריאות כי הקופות רשאיות לגבות מחירים נמוכים מאלו שמופיעים בחוזר עבור שירותים שונים, לקופות השונות אושרו גם באופן פרטני חריגות מלוח התשלומים.

"אין מניעה לכך שקופת החולים תגבה השתתפות עצמית בסכום הנמוך מסכומי התשלום המרביים הנקובים בחוזר זה, כפוף כמובן לשמירת עקרון השוויון", הדגיש משרד הבריאות.

בחלק ניכר מרשימת התשלומים עולה כי חלה עלייה כמעט פי שניים עבור שירותים שונים לעומת 1999. בין השאר: תעריף ביקור אצל אצל רופא כאשר המרפאה פתוחה הוא 19 שקל (10 ב-1999), כשהיא סגורה 82 שקל (43 ב-1999), תשלום בעד טיפולי פוריות – עבור פרגונל לכל מחזור טיפול – 190 שקל (לעומת 100 שקל ב-1999).

עליה בהתאם למדד יוקר המחייה יש גם בתקרת החזרים – למשל בעד מכשיר שמיעה (אחת ל-3 שנים למטופל מגיל 65) – 3,357 שקל (לעומת 3,000 לפי לוח תשלומים קודם).

כמו כן כוללת הרשימה שורה של תעריפים בעד טיפולים שונים במסגרת טיפולי שיניים לילדים (עד גיל 12), השתתפות עצמית על טיפול עזרה ראשונה הניתן בביקור יחיד – 22 שקל, בעד בדיקת שקיפות עורפית 41. ביקור רבעוני אצל רופא שניוני – 24 שקל.

להורדת החוזר המפורט הכולל את רשימת התשלומים לחצו כאן

נושאים קשורים:  חדשות,  משרד הבריאות,  קופות החולים,  השתתפות עצמית,  תשלומים בעד שירותים ותרופות,  תעריף החזרים,  יוקר המחייה,  מדד המחירים לצרכן
תגובות