סרטן המעי הגס

שיעורי תמותה בקרב חולים שעברו הסרה של אדנומה קולורקטלית

שיעור התמותה בקרב חולים שעברו הסרה של אדנומה בסיכון נמוך היה נמוך מהצפוי, אולם היה גבוה מהצפוי לאלו שעברו הסרת אדנומה בסיכון גבוה

04.09.2014, 08:44

חוקרים מנורווגיה ביקשו לבחון את שיעורי התמותה בקרב חולים שעברו הסרה של אדנומה קולורקטלית, ועברו מעקב באמצעות קולונוסקופיה, בהתאם לנהוג במדינה.

לצורך כך השתמשו החוקרים ברישומי סרטן ורישומי תמותה בנורווגיה. הנתונים הושוו לנתוני התמותה באוכלוסייה הכללית. החוקרים איתרו חולים שעברו כריתה של אדנומה קולורקטלית בין השנים 1993-2007. משך המעקב היה עד 2011.

לפי ההמלצות במדינה הסקנדינווית, יש לבצע קולונוסקופיה לחולים שעברו כריתה של אדנומה בסיכון גבוה (דיספלזיה בדרגה גבוהה, מרכיב ווילוסי או גודל מעל 10 מ"מ) לאחר 10 שנים, ולחולים עם 3 או יותר אדנומות יש לבצע קולונוסקופיה לאחר 5 שנים. לחולים עם אדנומות בסיכון נמוך אין המלצת מעקב.

בסך הכל אותרו קרוב ל- 41,000 חולים שעברו הסרה של אדנומה קולורקטלית. במשך תקופת מעקב חציונית של קרוב ל-8 שנים, 1,273 חולים אובחנו עם סרטן קולורקטלי. 398 מקרי תמותה מסרטן קולורקטלי היו צפויים, ונצפו בפועל 383 מקרים. שיעור התמותה המתוקנן עבור חולים שעברו הסרה של אדנומה היה 0.96, ללא הבדל סטטיסטי (רווח בר סמך 95%; 0.83-1.06).

כאשר בוצעה חלוקה בהתאם לדרגת הסיכון של האדנומה, נמצא ששיעור התמותה בקרב אלו שעברו הסרה של אדנומה בסיכון גבוה היה גבוה יותר: מקרי התמותה הצפויים היו 209, והנצפים 242, שיעור תמותה מתוקנן 1.16 עם משמעות סטטיסטית. אולם שיעור התמותה בקרב חולים שעברו הסרה של אדנומה בסיכון נמוך היה נמוך מהצפוי; 189 מקרי תמותה צפויים ו- 141 מקרים שנצפו בפועל. שיעור תמותה מתוקנן של 0.75.

החוקרים מסכמים, שלאחר קרוב ל-8 שנות מעקב, שיעור התמותה בשל סרטן קולורקטלי היה נמוך מהצפוי בקרב חולים שעברו הסרה של אדנומה בסיכון נמוך, אך גבוה מהצפוי בקרב אלו שעברו הסרה של אדנומה בסיכון גבוה.

ערכה: ד"ר שירי אלפרט

מקור:
Løberg M, Kalager M, Holme Ø, et al. Long-Term Colorectal-Cancer Mortality after Adenoma Removal. N Engl J Med. 2014; 371:799-807

נושאים קשורים:  סרטן המעי הגס,  תמותה,  קולונוסקופיה,  אדנומה,  נורווגיה,  מעקב,  סרטן קולורקטלי,  מחקרים
תגובות