חדשות

כנס נציגי מערכת הבריאות הוקדש לדיון מעשי במסקנות ועדת גרמן

לדברי משרד הבריאות, הכנס פותח את שלב יישום המלצות ועדת גרמן לחיזוק הרפואה הציבורית; משתתפי הכנס דנו ב-11 נושאים שונים

משרד הבריאות קיים השבוע כנס מיוחד, שבו נוהלו דיונים בנוגע ליישום ההמלצות וההחלטות של ועדת גרמן לחיזוק הרפואה הציבורית. לכנס, שהתקיים במרכז ההדרכה של המשרד, הגיעו 300 רופאים ומומחים אחרים, מנהלי קופות החולים, מנהלי בתי חולים, נציגי ההסתדרות הרפואית והסתדרות האחיות, ארגוני חולים, נציגי משרד ראש הממשלה והאוצר, המועצה הלאומית לכלכלה, משרד התיירות, חברי ועדת גרמן עצמם ועובדים משלוחות שונות של מערכת הבריאות בישראל.

הכנס נועד לשמיעת דעות נוספות לגבי המלצות ועדת גרמן, ולהעלאת השגות ורעיונות חדשים בסוגיות שבהן עסקה הוועדה. ממשרד הבריאות נמסר, כי "משתתפי ההתכנסות ביטאו ריכוז מאמץ והתגייסות למציאת דרכים לשם קיצור תהליך ישום ההמלצות וקידום נושאים שונים עוד השנה".

11 צוותי עבודה נטלו חלק בכנס. כל אחד מהצוותים עסק בנושא אחר: כוח אדם במערכת הרפואית ובמערכת הבריאות הציבורית כולה; סוגיית התיירות הרפואית; ביטוחי הבריאות; רפואה ראשונית ורצף טיפול רפואי בקהילה; אשפוז; מתכונת ההעסקה של הרופאים (פולטיימר); הסדרי בחירת רופאים; זמני ההמתנה; מחשוב; פסיכיאטריה; ואיכות השירות במערכת האשפוז.

בתום הדיונים פירסם המשרד את הסיכומים הבאים לגבי כל אחד מהנושאים שנדונו:

- בתחום האשפוז: הוסכם כי צמצום עומס האשפוז הוא אינטרס משותף לכל משתתפי השולחן. וכי יש צורך בתכנון וביישום מנגנון תמריץ ועידוד לרופאים – לצד הצורך לעודד מעבר מטופלים לאשפוז גם בקהילה. משתתפי דיון זה הצביעו על הצורך לקבוע סטנדרטים לטיפול במחלקות הסיעודיות וכן לשם הפעלת אשפוז בית, לצד בניית מנגנון לצמצום אשפוזים חוזרים.

- בתחום רפואת הקהילה: נידון הצורך לחזק את מעמד רופא המשפחה לצד חיזוק מעמדה של אחות מומחית בקהילה. כן הועלתה הצעה למסד מנהל מקרה (case manager), להביא להרחבת ההתמחות של רופאים לעבודה בקהילה, חיזוק היחידה לטיפולי בית, חיזוק הרצף הטיפולי והקשר הדו צדדי שבין הקהילה לבין בתי החולים.

איכות ושירות: בדיון הועלתה חשיבות הגדרת הסטנדרטים לגבי זמני המתנה, זימון וניהול תורים וכן את חשיבות הכשרתם של העוסקים בתחומי הבריאות בנושאים כמו איכות ושרות. הוצע לקיים סקרי חווית מטפל לאומיים.

מתכונת ה"פולטיימר": משתתפי הדיון הדגישו את הצורך בגמישות ניהולית ובבקרה.

- קיצור זמני המתנה: הוסכם על משתתפי דיון זה כי החסם המשמעותי לפתרון בעיה זאת הוא כוח אדם (מרדימים ואחיות חדרי ניתוח), לצד החשיבות שבקיצור תורים צוין הצורך בתהליך התייעלות של משמרות הבוקר בבתי החולים וניצול פעילויות אחר הצהריים. משתתפי דיון זה הציגו את השונות הרבה בצרכים של קופות החולים אל מול ההיצע (בתי החולים) וההבדלים הקיימים באזורי הארץ השונים. משרד הבריאות מסר כי "הושגה הסכמה לפיה יש לחתור לכך שהמקורות הכספיים לנושא זה לא יופנו להעלאת שכר".

- תיירות רפואית: משתתפי שולחן עגול זה הסכימו כי פעילות התיירות הרפואית תבוצע אחר הצהריים, למעט מקרים חריגים במיוחד מבחינה רפואית. הומלץ שאם מתבצעת פעילות רפואית חריגה לתיירים בשעות הבוקר – הנהלת אותו בית חולים תצטרך להוסיף זמן לפעילות עבור מטופלים ישראלים.

* כוח אדם: בשולחן העגול בנושא הזה הוסכם שיש חשיבות להקים מסד נתונים ארצי לגבי העסקת אחיות, לבנות תמהיל כוח אדם סיעודי עלפי תחומים מקצועיים שונים, ליצור לעובדי מערכת הבריאות אופק קידום, לבצע ניתוחי עיסוקים בתפקידי הליבה במערכת.

הסדרי בחירת רופא ומנתח: הדיון עסק בהרחבה מסוימת של אופציות הבחירה העומדות בפני המבוטח. הודגש כי לא תהיה אפליה בתור בין מבוטחי הקופות השונות וכי לא יהיו סדרי עדיפויות בתוך הסדרי הבחירה.

- פסיכיאטריה: בדיון זה סוכם שיש לשים דגש מיוחד על שירותים בפסיכיאטרית ילדים ונוער. כמו כן נדונה מצוקת מיטות האשפוז הפסיכיאטריות לצד הצורך לפתח "פסיכיאטריה מרחוק" וטיפול בתחלואה כפולה (סמים ופסיכיאטריה, פיגור ופסיכיאטריה).

ביטוחי הבריאות: הדיון נסב סביב סוגיית הכיסויים שצריכים להיכלל בפוליסה האחידה, וכיצד יעוצבו ההשתתפויות העצמיות בפוליסה האחידה..

- מחשוב מערכת הבריאות: הוצגה חשיבותה של טרמינולוגיה אחידה וכן הסדרת קידודים אחידים, לצורך הצגת מידע ממקורות שונים במערכת.

משרד הבריאות מסר, כי בשבועות הקרובים יבוצעו שלבים נוספים בתהליך יישום המלצות ועדת גרמן ויתקיימו התייעצויות בסוגיות נוספות עם גורמים שונים במערכת הבריאות. בהמשך תגובש תוכנית אופרטיבית שתכלול יעדים, משימות, תסמן אבני דרך ולוחות זמנים - תוך התייחסות לכוח אדם, לתקציב ולתשומות נוספות. מסקנות כל הדיונים יובאו לאישור שרת הבריאות ומנכ"ל המשרד, שפתחו את הדיונים בכנס שנערך השבוע.

נושאים קשורים:  חדשות,  פסיכיאטריה,  אשפוז,  רפואה ציבורית,  זמני המתנה,  ועדת גרמן,  ביטוח,  פולטיימר
תגובות
אכפת לה
05.09.2014, 09:27

מה לגבי קיצוב קדנציות למנהלי בתי חולים ולמנהלי מחלקות ?
מה לגבי בקרות רשומה רפואית , ניהול תיק חולה , בקרת ניתוחים ?
מה לגבי הוספת תקנים ?

רופא בכיר
05.09.2014, 11:25

לחלום מותר

זהבה גמזו
07.09.2014, 12:34

לדעתי יש מקום להשקיע משאבים ברמת המנע וזה השקעה בקהילה,
לכן יש לתת תפקידים, תקנים ותמריצים כספיים ע"מ שצוות יוכל להתפרנס בכבוד ולא לזלוק לעבודה בבית חולים.
רעיונות ישנם ואני לא יודעת אם כאן המקום והמסגרת לפרט ...
מבקשת להשאר בעילום שם , אחות בכירה

אחת שאיכפת לה
08.09.2014, 18:01

ההשקעה חייבת להיות בקהילה מכל המשמע מכך.

אחת שאיכפת לה