MRI

צריכה מוגברת של מלח עלולה להחמיר את מצבם של חולי טרשת נפוצה

מחקר מצא, כי אצל חולים שצרכו נתרן בכמות גבוהה קצב ההתלקחויות של המחלה היה פי ארבעה גבוה יותר, וכן נצפו יותר לזיות חדשות ב-MRI

MRI המראה פגיעה של טרשת נפוצה במיאלין -הנקודות הבהירות (מקור: ויקיפדיה)
MRI המראה פגיעה של טרשת נפוצה במיאלין -הנקודות הבהירות (מקור: ויקיפדיה)

לאחרונה נמצא, שמלח מווסת את ההתמיינות של תאי Th17 הומניים וכן אלו של עכברים. עכברים שניזונו מדיאטה עשירה בנתרן פיתחו מהלך אגרסיבי של אנצפלומיאליטיס אוטואימוני ניסויי. אולם, לא ידוע אם ישנה השפעה לצריכת הנתרן על המהלך של טרשת נפוצה.

מטרת המחקר היתה לבחון את הקשר שבין צריכת מלח לבין הפעילות הקלינית והרדיולוגית של טרשת נפוצה.

מחקר העוקבה התצפיתי כלל 70 חולי טרשת נפוצה עם מהלך התקפי. משך המעקב היה שנתיים. החוקרים העריכו את כמות המלח שנצרכה לפי הפרשת הנתרן בשתן. השפעת הצריכה של נתרן הוערכה לפי אנליזת רגרסיה. לאחר מכן, הממצאים שוכפלו בקבוצה נפרדת של 52 חולים.

החוקרים מצאו קורלציה חיובית בין קצב ההתלקחויות של המחלה לבין צריכת הנתרן במודל רב משתנים מתואם לגיל, מין, משך מחלה, עישון, רמת ויטמין Dי, BMI וטיפול. קצב ההתלקחות היה פי 2.75 (רווח בר סמך 95%; 1.3-5.8) או פי 3.95 (רווח בר סמך 95%; 1.4-11.2) גבוה יותר בחולים עם צריכה בינונית או גבוהה של נתרן, בהתאמה בהשוואה לקבוצת הצריכה הנמוכה.

בנוסף, לחולים עם צריכה גבוהה של נתרן היה סיכוי גבוה פי 3.4 לפתח לזיות חדשות ב-MRI ובממוצע היו להם 8 לזיות יותר ב-T2 בבדיקת MRI. קשר דומה נמצא בקבוצה הבלתי תלויה השנייה של החולים.

החוקרים מסכמים, כי צריכה מוגברת של נתרן קשורה בפעילות קלינית ורדיולוגית מוגברת אצל חולים עם טרשת נפוצה.

ערכה: ד"ר שירי אלפרט

מקור:
Farez MF, Fiol MP, Gaitán MI, et al. Sodium intake is associated with increased disease activity in multiple sclerosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry. Online First 28th August 2014. doi:10.1136/jnnp-2014-307928

נושאים קשורים:  MRI,  טרשת נפוצה,  נתרן,  מלח,  לזיות,  התלקחות מחלה,  מחקרים