חיסונים

חיסונים לחולי מחלות ראומטיות אוטואימוניות המקבלים טיפול ביולוגי

חיסונים צריכים להיות חלק מהתוכנית הטיפולית בחולים ראומטיים עם מחלות אוטואימוניות; סקירה חדשה מציגה את ההמלצות לטיפול

26.08.2014, 06:44

חולים במחלות אוטואימוניות רגישים יותר לסיבוכים זיהומיים במהלך מחלתם. טיפולים ביולוגיים הם הישג גדול בטיפול בקבוצות החולים הללו, אולם עלולים בעצמם להגביר את הרגישות לזיהומים. חיסונים עשויים למנוע זיהומים שונים, ויש לשקול חיסון של מטופלים לפני התחלת הטיפול הביולוגי. עד היום אין המלצות מסודרות באשר לאלו חיסונים יש לתת לחולים אלו, ובאיזה תזמון.

שני מומחים סקרו את הספרות הרלוונטית משנת 1970 ועד 2014 באופן שיטתי על מנת לספק המלצות עדכניות ומבוססות בנוגע לחיסון של חולים במחלות ראומטיות אוטואימוניות המקבלים טיפולים ביולוגיים.

ההמלצות שעולות מסקירה זו:
- יש להעריך את הסטטוס החיסוני של כל מטופל לפני ההתחלה של טיפול ביולוגי כלשהו.
- יש להימנע מחיסונים חיים מוחלשים (למשל כנגד הרפס זוסטר) בחולים שמקבלים טיפול ביולוגי, אולם ניתן לתת אותם לחולים שנוטלים פחות מ-20 מ"ג פרדניזון, פחות מ-0.4 מ"ג/ ק"ג מטוטרקסט או שניהם.
- החיסון הלא פעיל כנגד שפעת והחיסון כנגד פנאומוקוק מומלצים מאוד.
- ההמלצות לגבי החיסון כנגד פנאומוקוק לחולים מדוכאי חיסון:
- לחולים שלא חוסנו (נאיביים) – יש לתת קודם חיסון 13-ערכי מצומד (PCV13), לאחר לפחות 8 שבועות יש      לתת חיסון 23-ערכי פוליסכרידי (PPSV23) ובוסטר של PPSV23 בכל חמש שנים.
- לחולים שכבר חוסנו בעבר עם PPSV23 יש לתת PCV13 לפחות שנה אחרי המנה האחרונה של
PPSV23 ובוסטר של PPSV23 כל חמש שנים.
- ש לתת טטנוס טוקסואיד בהתאם להמלצות באוכלוסיה הכללית.
- התגובות לחיסונים כנגד HPV, הפטיטיס A, הפטיטיס B, מנינגוקוק והמופילוס אינפלואנזה B לא נחקרו באוכלוסייה זו והכותבים לא מספקים המלצות בנוגע לאלו.
- באופן אידיאלי, יש לתת את החיסונים לפני התחלת הטיפול הביולוגי. אם החיסונים לא ניתנים לפני הטיפול, הנתונים תומכים בתגובה מתאימה לחיסונים כאשר חולים מקבלים טיפולים בנוגדי TNF, טוסיליזומב (אקטמרה; הופמן-לה רוש), וקרוב לוודאי אבטספט (אורנסיה; בריסטול מאיירס). יש לתת חיסונים לפני טיפול שמדלל תאי B (ריתוקסימב [מבטרה; הופמן – לה רוש]) או 4-6 חודשים לאחריו.

ערכה: ד"ר שירי אלפרט

מקור:
Ferreira I, Isenberg D. Vaccines and biologics. Ann Rheum Dis 2014;73:1446-1454

נושאים קשורים:  חיסונים,  מחלות ראומטיות,  חיסון חי-מוחלש,  מדוכאי חיסון,  טיפול ביולוגי,  הרפס זוסטר,  מחקרים
תגובות