משרד הבריאות הודיע על הקמת יחידה חדשה: מינהל איכות, שירות ובטיחות. מטרת המינהל החדש היא לגבש, להוביל וליישם את מדיניות המשרד בתחומי איכות ובטיחות הטיפול הרפואי ובתחום השירות במערכת הבריאות בישראל.

ד"ר ענת עקה-זוהר (צילום: פרטי)

ד"ר ענת עקה-זוהר (צילום: פרטי)

לתפקיד ראשת המינהל החדש נבחרה ד"ר ענת עקה-זוהר. ד"ר עקה-זוהר היא בעלת תואר שני ושלישי בבריאות הציבור מהאוניברסיטה העברית בירושלים עם ניסיון של 13 שנה כחוקרת אפידמיולוגית. עד כה שימשה כמובילת התוכנית הלאומית למדדי איכות בבתי החולים בארץ.

נושא הבטחת איכות הרפואה ושירותי הבריאות הוגדר על-ידי משרד הבריאות כאחד מ"עמודי האש" של פעילותו. מטרת המשרד היא לקבוע סטנדרט ולבנות תשתית לאומית שיהוו בסיס למדידת איכות, ומדידת רמת השירות הניתן בכלל מערכת הבריאות בישראל. לדברי המשרד, מדידה זאת תאפשר להשיג שיפור מתמיד באיכות הטיפול הרפואי תוך שיקוף המידע בנושאים אלו לציבור.