בריטניה

זיהומים בהפטיטיס E נפוצים הרבה יותר בבריטניה ממה שסברו קודם

מהערכה שנעשתה בעקבות בדיקה רטרוספקטיבית של תרומות דם עולה, שבשנים 2012-2013 התרחשו עד 100,000 זיהומים חריפים בנגיף

04.08.2014, 09:48

השכיחות של זיהום בהפטיטיס E גנוטיפ 3 בקרב האוכלוסייה באנגליה, כולל בקרב תורמי דם, אינה ידועה, אולם נראה שהווירוס נפוץ. תורמי דם שהיו נגועים בווירוס אותרו רטרוספקטיבית לאחר דיווחים על מקרים של הידבקות מתרומת דם. תדירות ההידבקות ב-HEV כתוצאה מקבלת מוצרי דם ותוצאותיה גם כן לא ידועות.

במחקר זה מדווחים חוקרים בריטיים על השכיחות של HEVי RNA בתרומות דם, על העברה של הווירוס דרך מגוון מוצרי דם ומתארים את התחלואה כתוצאה מההידבקות.

כ-225,000 מנות דם שנאספו מדרום-מזרח אנגליה בין 2012-2013 נבדקו רטרוספקטיבית לנוכחות HEV RNAי. 79 מנות היו נגועות ב-HEV, יחס המיתרגם להיארעות של 1 לכל 2,848 מנות. כל הנגועים היו סרונגטיביים בזמן התרומה. 79 המנות הנגועות שימשו להכנת 129 מנות מוצרי דם. 62 מהן כבר נתנו למטופלים לפני גילוי הזיהום בתרומה. מעקב אחר 43 מתוך המקבלים הראה של-18 מהם (42%) היתה עדות לזיהום.

היעדר נוגדנים דטקטביליים ועומס נגיפי גבוה היו קשורים בסבירות גבוהה יותר לזיהום. אצל מקבלים מדוכאי חיסון סרוקונברציה לקחה יותר זמן או שלא התרחשה כלל, ומשך הווירמיה היה ארוך יותר. שלושה מקבלים הצליחו להתנקות מזיהום ממושך לאחר שטופלו בריבוירין (קופגוס; הופמן-רוש, רבטול; שרינג פלוף) או לאחר שינוי בטיפול מדכא החיסון. 10 מקבלים פיתוחו זיהום ממושך או קבוע. עלייה באנזימי הכבד היתה שכיחה אולם תחלואה בטווח הקצר כתוצאה מכך הייתה נדירה. רק מקבל אחד פיתח הפטיטיס קל לאחר קבלת מנה נגועה.

הממצאים ממחקר זה מעידים כי זיהומים ב-HEV גנוטיפ 3 נפוצים בקרב האוכלוסייה באנגליה ובקרב תורמי דם. זיהומים המועברים מתרומות לעתים נדירות גורמים לתחלואה חריפה, אך בחלק מהחולים מדוכאי החיסון עלולים להפוך לקבועים.

אף כי כיום תרומות דם אינן עוברות בדיקות סקר ל-HEV, יש מדיניות מוסכמת דרושה כדי לזהות חולים עם זיהום קבוע ב-HEV, בלי קשר למקור, כדי שאפשר יהיה להציע להם טיפול אנטיויראלי.

ערכה: ד"ר שירי אלפרט

מקור:
Hewitt PE, Ijaz S, Brailsford SR, et al. Hepatitis E virus in blood components: a prevalence and transmission study in southeast England. The Lancet, Early Online Publication, 28 July 2014.

נושאים קשורים:  בריטניה,  הדבקה,  HEV,  הפטיטיס E,  אנגליה,  שכיחות,  תרומות דם,  מחקרים
תגובות