מטרת סקירת הספרות השיטתית הנוכחית היתה לבחון את השימוש, ההרכב, הבטיחות, ההשפעה על מעשנים ופוטנציאל הנזק והתועלת משימוש בסיגריות אלקטרוניות (E-Cigarettes).

בסה"כ אותרו 81 מאמרים רלוונטיים. מבין ממצאי הסקירה:

- בעוד שהשימוש בסיגריות אלקטרוניות נמצא בעלייה, התנסות נפוצה יותר בקרב אלו שכבר מעשנים סיגריות רגילות וכמעט שלא מדווחת בקרב אלו שמעולם לא עישנו.

- נוזלי הסיגריות האלקטרוניות והארוסול שנפלט מהן מכיל חלק מהרעלנים שמצויים גם בעשן הסיגריות הרגילות, אולם ברמות נמוכות הרבה יותר. האפקט הקרצינוגני שלהם זניח.

- כאשר משתמשים בהן בהתאם להנחיות, הסיכון להרעלת ניקוטין קטן מאוד.

- נראה שחומרי הלחות שמשמשים בסיגריות האלקטרוניות בטוחים, אם כי לא ברורה השפעתם אצל הסובלים ממחלות נשימתיות.

- סיגריות אלקטרוניות יכולות להפחית את הכמיהה לעישון, ועשויות לעודד הפסקת עישון.

לדברי החוקרים, על הקלינאים לעודד מעשנים שלא מעוניינים או לא מסוגלים להפסיק לעשן, להשתמש בסיגריות אלקטרוניות כחלופה בטוחה יותר, תוך שהם מדגישים את החשיבות של הפסקת העישון והשימוש בניקוטין בכלל.

לדעת החוקרים, אין מקום לאכיפה דומה לזו שנהוגה כלפי סיגריות רגילות, ובוודאי לא לאכיפה חמורה יותר, כפי שמציעים חלק מהרגולטורים.

ערכה: ד"ר שירי אלפרט

מקור:
Hajek P, Etter J-F, Benowitz N, et al. Electronic cigarettes: review of use, content, safety, effects on smokers and potential for harm and benefit. Addiction. Article first published online: 31 JUL 2014