פריצת דיסק

פריצת דיסק: משך הסימפטומים משפיע על הצלחת הטיפול

במחקר זה נמצא כי תוצאות הטיפול בפריצת דיסק סימפטומטית טובות יותר בקרב מטופלים שמשך הסימפטומים שלהם קצר מ-6 חודשים. עוד עולה מהמחקר כי ניתוח עדיף מטיפול שמרני

05.08.2014, 13:59
פריצת דיסק (אילוסטרציה)
פריצת דיסק (אילוסטרציה)

פריצת דיסק מופיעה אצל 1%–2% מהאוכלוסייה בשלב כלשהו בחייהם, והיא שכיחה יותר בקרב גברים בעשור הרביעי והחמישי לחיים. ההופעה הקלינית משתנה, אולם רבים מהסובלים מכך זוכרים אירוע חריף שאחריו החלו לסבול מכאבי גב המלווים בכאב ברגליים. כאבי הרגליים חולפים לאחר שישה שבועות לכל היותר ב-70% מהמקרים. לפיכך מומלץ להתחיל בטיפול שמרני, הכולל ייעוץ ולימוד על המחלה, טיפול בכאב באמצעות NSAIDs ונרקוטיקה, פיזיותרפיה ולעתים הזרקה אפידורלית.

פריצת דיסק (אילוסטרציה)

פריצת דיסק (אילוסטרציה)

מחקרים אחדים הדגימו את יעילותו של הטיפול באמצעות ניתוח (discectomy), כולל מחקר SPORTי(Spine Patient Outcome Research Trial) שתוצאותיו פורסמו בכמה מאמרים בשנים האחרונות. ההמלצות בספרות לגבי מועד הניתוח אינן ברורות, ונעות בין "לאחר פרק זמן סביר" לבין "לאחר 12 חודשים" של ניסיון טיפול שמרני. מחקר זה מבוסס על בסיס הנתונים של מחקר SPORT, ומטרתו לקבוע את מידת ההשפעה של משך הסימפטומים על הצלחת הטיפול.

מחקר SPORT כלל משתתפים בוגרים שסבלו מכאב רדיקולרי במשך שישה שבועות לפחות למרות טיפול שמרני כלשהו, בעלי סימן חיובי ללחץ על שורש עצבי או חסר נוירולוגי, ופריצת דיסק מוכחת בהדמיה בגובה המתאים לסימפטומים, וכן בגובה L2 או קאודלית. לא נכללו משתתפים הסובלים מ-Cauda equina syndrome, חסר נוירולוגי מתקדם, ניתוחי גב קודמים, מחלה ממארת, סקוליוזיס משמעותי או התוויות נגד אחרות לניתוח. המחקר כלל שתי זרועות – זרוע אקראית, שבה בוצעה הקצאה אקראית של המשתתפים לטיפול שמרני או לניתוח, וזרוע תצפיתית שבה בחרו המשתתפים את הטיפול לאחר ייעוץ מהרופא המטפל. בשל מעבר מטופלים בין שתי הזרועות ובשל דמיון בתוצאות ובמאפייני המשתתפים, החליטו החוקרים לנתח את נתוני שתי הקבוצות כמכלול אחד, על בסיס הטיפול שבוצע בפועל.

מדדי הצלחת הטיפול היו שאלונים שמולאו בתחילת המחקר, וכן לאחר שישה שבועות, שלושה חודשים, שישה חודשים, שנה ושנתיים מתחילת המחקר (במקרה של טיפול שמרני) או לאחר הניתוח. השאלונים כללו שאלון SF-36 לגבי כאב ותפקוד גופני (תוצאות בין 0 ל-100, תוצאה גבוהה יותר מעידה על חומרה פחותה של הסימפטומים), וכן שאלון Oswestry Disability Indexי(ODI, תוצאות בין  0 ל-100, תוצאה גבוהה יותר מעידה על חומרה מוגברת של הסימפטומים), וכן שאלונים נוספים לגבי מידת הכאב והשפעתו על חיי היום יום.

במחקר נכללו 1,192 מתוך 1,244 המשתתפים במחקר המקורי, שלגביהם נמצא מידע לגבי משך הסימפטומים. 927 משתתפים סבלו מסימפטומים במשך 6 חודשים או פחות בתחילת המחקר, ו-265 סבלו מסימפטומים במשך מעל שישה חודשים. הבדלים חשובים בין שתי הקבוצות בתחילת המחקר היו שכיחות גבוהה יותר של דיכאון, של תחושה כי הבעיה הולכת ומחמירה ושל העדפה לניתוח בקבוצה שסבלה מסימפטומים במשך מעל 6 חודשים. לא היה הבדל בין הקבוצות בשיעור המטופלים שעבדו – בקבוצת הניתוח עבדו 57% מהמשתתפים שסבלו מסימפטומים במשך פחות מ-6 חודשים ו-60% שסבלו מסימפטומים במשך יותר מכך במשרה מלאה או חלקית, ובקבוצת הטיפול השמרני עבדו 66% ו-67% מהמשתתפים, בהתאמה. בקרב המשתתפים שסבלו מסימפטומים במשך מעל 6 חודשים נמצאה שכיחות גבוהה יותר של מבחן SLR חיובי, של חסר נוירולוגי, ושל רפלקסים אסימטריים.

בקבוצה שטופלה באמצעות ניתוח, הניתוח עצמו היה מעט ממושך יותר (הפרש של 8 דקות) בקרב מטופלים הסובלים מסימפטומים ממושכים. מבחינת הצלחת הטיפול, במטופלים שסבלו מסימפטומים במשך פחות מ-6 חודשים היה השיפור במדדים רבים גבוה יותר, בכל שלבי המחקר. לדוגמה, לאחר ארבע שנים היה השיפור הממוצע במדד הכאב SF-36 עבור משתתפים שסבלו מסימפטומים במשך פחות מ-6 חודשים 48.3 נקודות, לעומת 41.9 נקודות בקרב הסובלים מסימפטומים ממושכים, במדד התפקוד הגופני היה השיפור 47.7 לעומת 41.2 נקודות, ובמדד ODI הייתה ירידה ממוצעת של 41.1 נקודות לעומת 34.6 נקודות (p<0.001 עבור כל ההשוואות).

גם בקבוצת הטיפול השמרני היו התוצאות טובות יותר בקרב משתתפים שסבלו מסימפטומים במשך פחות מ-6 חודשים, בכל שלבי המחקר. לאחר 4 שנים היה השיפור במדד הכאב SF-36 בממוצע 31.8 נקודות בקרב מטופלים שסבלו מסימפטומים במשך פחות מ-6 חודשים, לעומת 21.4 בקרב מטופלים שסבלו מסימפטומים במשך מעל 6 חודשים (p<0.001), במדד התפקוד הגופני היה השיפור הממוצע 29.5 נקודות לעומת 22.6 (p=0.015), ובמדד ODI הייתה הירידה הממוצעת 24.9 נקודות לעומת 18.5 נקודות (p=0.006).

תוצאות הניתוח נמצאו טובות מתוצאות הטיפול השמרני בשתי הקבוצות מבחינת מדדים אלו, ללא קשר למשך הסימפטומים.

החוקרים מסכמים כי על פי התוצאות, כאשר הסימפטומים ממושכים יותר, תוצאת הטיפול, הן טיפול ניתוחי והן טיפול שמרני, טובה פחות. כמו כן, לטענתם ניתוח עדיף על טיפול שמרני ללא קשר למשך הסימפטומים.

מגבלת המחקר העיקרית היא הבדלים בתחילת המחקר בין שתי הקבוצות במשתנים אשר עשויים להשפיע על הצלחת הטיפול כגון דיכאון, תפיסה של המצב כהולך ומחמיר והעדפה לניתוח.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Rihn et al., Duration of Symptoms Resulting from Lumbar Disc Herniation: Effect on Treatment Outcomes: Analysis of the Spine Patient Outcomes Research Trial (SPORT),The Journal of Bone and Joint Surgery 2011 Oct 19;93(20):1906-14.

נושאים קשורים:  פריצת דיסק,  כאב רדיקולרי,  מחקרים
תגובות
אבי
07.12.2011, 07:53

ממליץ בחום על המטפל שלי רועי מהמרכז ליוגה טיפולית שעוזר לי מאד
http://www.yogatipulit.co.il/