TNF אלפא

השוואה בין וילדגליפטין לבין גלימפיריד: השפעה על שליטה גליקמית, סבילות לשומן ומדדי דלקת בחולי סוכרת סוג 2

וילדגליפטין הדגים עליונות משמעותית על פני גלימפיריד ביעילות בשיפור מדדי סוכרת, הורדת משקל גוף ותגובת אדיפוציטוקינים ומדדי דלקת להעמסת שומן פומית

29.06.2014, 13:28

מטרת המחקר היתה להשוות בין ההשפעה של וילדגליפטין אל מול גלימפיריד על שליטה גליקמית, סבילות לשומן ומדדי דלקת בחולי סוכרת סוג 2, המקבלים טיפול במטפורמין.

167 משתתפים הוקצו באקראי לטיפול בוילדגליפטין 50 מ"ג פעמיים ביום או גלימפיריד 2 מ"ג שלוש פעמים ביום למשך 6 חודשים. במחקר הוערכו המשתנים הבאים: BMI , שליטה גליקמית, רמת אינסולין בפלסמה בצום, אינדקס תנגודת לאינסולין (שהוערך באמצעות מודל הומאוסטטי), ורמות IL6 ו-TNF אלפא בפלסמה. עוד בוצעו תבחין מלחציים אאוגליקמי-היפראינסולינמי ותבחין העמסת שומן פומית (euglycaemic-hyperinsulinaemic clamp procedure and an oral fat load test).

על אף ירידה דומה ברמת המוגלובין מסוכרר A1Cי (P=0.008, P=0.009, בהתאמה), משקל גוף עלה עם טיפול בגלימפיריד (p=0.048 בהשוואה למשקל בפתיחה) וירד עם טיפול בוילדגליפטין (P=0.041 בהשוואה למשקל פתיחה ובהשוואה למשקל בקבוצת הגלימפיריד).

רמת אינסולין בצום ואינדקס תנגודת לאינסולין היו נמוכים משמעותית בטיפול בוילדגליפטין בהשוואה לגלימפיריד (p=0.028 ו-p=0.039, בהתאמה). וילדגליפטין הוביל לשיפור במדדי פרופיל ליפידים לאחר תבחין העמסת שומן פומית בהשוואה לגלימפיריד. רמות אדיפונקטין היו גבוהות יותר (P=0.035) ו-CRP נמוכות יותר (P= 0.038) בטיפול בוילדגליפטין לעומת גלימפיריד. במהלך תבחין העמסת שומן פומית, רמות IL6 , CRP ו-TNF אלפא היו נמוכות יותר ושיא רמת אדיפונקטין היה גבוה יותר בקבוצת הוילדגליפטין לעומת קבוצת הגלימפיריד. שיעור נשירה גבוה יותר כתוצאה מהיפוגליקמיה נצפה בקבוצת הגלימפיריד.

החוקרים סיכמו, כי וילדגליפטין הדגים עליונות משמעותית על פני גלימפיריד ביעילותו בשיפור מדדי סוכרת, הורדת משקל גוף ותגובת אדיפוציטוקינים ומדדי דלקת להעמסת שומן פומית.

מקור:
Diabet Med. 2014 May 13. doi: 10.1111/dme.12499. [Epub ahead of print]
Comparison of vildagliptin and glimepiride: effects on glycaemic control, fat tolerance and inflammatory markers in people with Type 2 diabetes.
Derosa G1, Bonaventura A, Bianchi L, Romano D, Fogari E, D'Angelo A, Maffioli P.

נושאים קשורים:  TNF אלפא,  תבחין העמסת שומן פומית,  תבחין מלחציים אאוגליקמי- היפראינסולינמי,  IL6,  CRP,  אדיפונקטין,  וילדגליפטין,  סוכרת סוג 2,  אינסולין,  סוכרת,  גלימפיריד,  מחקרים
תגובות