הפרעת זיקפה לא מטופלת יכולה להוביל להשפעות שליליות על בן/בת הזוג, ירידה בסיפוק המיני ובעקבות כך פגיעה במערכת היחסים הבין אישיים. לכן, להפרעת זיקפה לא מטופלת ישנן השלכות נפשיות ורגשיות מרחיקות לכת. מחקר זה העריך את השיפור בטיב היחסים הבין אישיים, היעילות ובטיחות של טיפול בלויטרה להפרעת זיקפה. המחקר כלל מטופלים מ 1433 מרכזים מ 21 מדינות. הנתונים נלקחו מביקור בסיס של המטופל ומעקב בן עד 4 מפגשים במהלך תקופה של שנה. טיב היחסים הבין אישיים, שמחה, סיפוק, בטיחות וסבילות הטיפול בלויטרה הוערכו על ידי ראיון רופא ושאלונים partnerschaftsfragebogen) PFB) שמולאו על ידי המטופל ובן/בת זוגו. 7,496 מטופלים גוייסו למחקר, מהם 7,430 נכללו בניתוח הבטיחות ו 6,470 בניתוח היעילות. 3,698 מטופלים ו 1,886 בני/בנות זוג מלאו את שאלון הפתיחה, מהם 2,556 מטופלים ו 1,266 בני/בנות זוג גם השלימו לפחות פגישת מעקב אחת בה מולא שאלון PFB. מניתוח השאלונים עלה כי מעל 40% מהמטופלים ובני/בנות הזוג ציינו את היחסים הבין אישיים בכללם והאינטימיים בפרט היוו את הסיבה לבעיית הזקפה במטופל. עוד עלה כי למעלה מ 2/3 מהמנשאלים האמינו שבעיית הזקפה הינה זמנית ורובם האמינו כי היא ניתנת לפתרון בהצלחה. בפתיחת המחקר מעל 2/3 מהנשאלים דיווחו כי הם שמחים ממערכת היחסים שלהם. בפגישת המעקב האחרונה נצפו עליות במדווחים על שמחה ממערכת היחסים בשיעורים של 18.3% ו 21.6% בקרב המטופלים ובני/בנות הזוג בהתאמה. שיעור המטופלים המגדירים עצמם כשמחים עלה מ 68.7% בפתיחה אל87% בפגישת המעקב האחרונה. מידת הסיפוק מיעילות הטיפול הייתה גבוהה – 94.6% וכללה שביעות רצון מפרמטרים של מידיות ומשך הפעילות המינית, נוקשות הזיקפה, משכה וקלות החדירה בעקבות הטיפול בלויטרה. תופעות לוואי דווחו על ידי 344 מטופלים (4.63%), והארעות תופעות לוואי הקשורות לטיפול היה בשיעור של 4.28%. שני ארועים חמורים התרחשו במהלך המחקר אשר ככל הנראה לא היו קשורים לטיפול. תופעות הלוואי השכיחות היו כאבי ראש (2.1%), הזעה (0.9%) , גודש אפי (0.39%). לסיכום: בתנאי מציאות, לויטרה הוכח כיעיל ונסבל היטב בקרב מטופלים עם הפרעת זיקפה. תופעות הלוואי שתוארו תאמו את אלו שדווחו בעבר עם שימוש במעכבי PDE5 אחרים. מחקר זה הינו ראשון להדגים שיפור בטיב היחסים הבין אישיים בעקבות טיפול בלויטרה מבחינת המטופלים ובני/בנות זוגם. מקור: Aging Male. 2014 Jun;17(2):117-24. doi: 10.3109/13685538.2013.873783. Epub 2014 Jan 7. The real-life perception of efficacy, attitude, satisfaction and safety of vardenafil therapy (REPEAT): a prospective, non-interventional, observational study. Hartmann U1, Hanisch JU, Mattern A.