הפרעות במצב ההכרה הן תוצאה חמורה של פגיעה מוחית, ומהוות אתגר טיפולי. אקופונקטורה היא שיטת טיפול שמוצאה במזרח הרחוק, המשמשת לעתים לשיפור רמת ההכרה בחולים עם פגיעה במצב ההכרה, אולם המנגנון אינו ברור.

חוקרים מבייג'ינג מציגים 5 חולים עם הפרעה במצב ההכרה שטופלו באקופונקטורה בנקודות טיפול אמיתיות (Yongquan Acupoint) ובנקודות מדומות (שאם), ונבדקו באמצעות בדיקת PET. חמשת המטופלים היו מחוסרי הכרה אולם מסיבות שונות.

במהלך סריקת ה-PET הראשונה המטופלים דוקרו דו צדדית בנקודות מדומות. במהלך הסריקה השנייה המטופלים דוקרו דו צדדית בנקודות טיפוליות.

נצפתה פעילות מטבולית גבוהה משמעותית בזמן הדיקור של הנקודות האמיתיות לעומת הנקודות המדומות במספר אזורים במוח. החוקרים סבורים שאקופונקטורה בנקודות הטיפוליות מעלה את הפעילות הסינפטית בחלק מאזורי המוח, בין היתר באזורים הקשורים למצב ההכרה. ביצוע אקופונקטורה לאורך זמן עשוי לשפר את התפקוד והכמות של סינפסות באזורים אלו במוח, וזהו, כך נראה, המנגנון שבו הטיפול מסייע לאנשים עם הפרעות במצב ההכרה.

ערכה: ד"ר שירי אלפרט

מקור:
Zhang H, Sun X, Liu S, et al. Neuronal activation by acupuncture at Yongquan (KI1) and sham acupoints in patients with disorder of consciousness: a positron emission tomography study. Neural Regen Res 2014;9:500-1