פזילה

שכיחות, סוגים וגורמי סיכון לפזילה במבוגרים

paralytic strabismus הינה הפזילה נפוצה ביותר שמתפתחת בגיל המבוגר. אך כל סוגי הפזילה שנמצאו נעשים נפוצים יותר ככל שהגיל מתקדם

02.06.2014, 07:59

פזילה הינה הפרעה שבדרך כלל נפוצה בילדים, אולם פזילה יכולה להתעורר גם במבוגרים משנית למגוון בעיות אחרות כגון: טראומה, פרוצדורות כירורגיות, הפרעות בבלוטת התריס, שיתוק עצבים קרנאליים והפרעות נוירולוגיות אחרות. מטרת מחקר זה הינה לבחון את שכיחות הפזילה החדשה בקרב האוכלוסייה הבוגרת (מעל גיל 19) ולבחון את סוגי הפזילה השונים.

המחקר הינו מחקר רטרוספקטיבי, בו נבדקו כלל הרשומות הרפואיות של מבוגרים (מעל גיל 19) שאובחנו עם פזילה חדשה ב-Olmsted County, Minnesota לאורך 20 שנים, החל מה- 1.1.1985 ועד 31.12.2004. על סמך רשומות אלו נבדקה שכיחות הפזילה החדשה וכן סוגיה השונים.

753 מקרים של פזילה חדשה באוכלוסיה הבוגרת זהו לאורך 20 שנה, שהם מהווים שיעורי שכיחות שנתיים בהתאם לגיל ומין של 54.1 מקרים ל-100,000 אנשים מעל גיל 19 (95% confidence interval, 50.2-58). הגיל הממוצע לאבחון פזילה חדשה במבוגרים היה 65 ( טווח גלאים של 19-100 שנים).

4 סוגי הפזילה השכיחים ביותר היו: paralytic strabismusי(44.2% מהמקרים), convergence insufficiencyי (%15.7 מהמקרים), small-angle hypertropiaי (13.3% מהמקרים) ו-divergence insufficiencyי (10.6% מהמקרים).

שכיחות הפזילה במבוגרים הלכה ועלתה עם הגיל (P<0.001  ) והגיעה לשיא בעשור השמיני לחיים. לא היה הבדל משמעותי בהתפתחות פזילה בין המינים. הסיכון להתפתחות פזילה היה 4% בקרב נשים ו-3.9% בקרב גברים.

לסיכום, paralytic strabismus הינה הפזילה נפוצה ביותר שמתפתחת בגיל המבוגר. כל סוגי הפזילה הנזכרים לעיל הולכים ונהיים נפוצים יותר ככל שהגיל מתקדם וישנה עלייה חדה במיוחד החל מהעשור השישי. יש לבצע מחקרי המשך לאפיון נרחב יותר של הפזילות שנמצאו במחקר זה.

מקור:
Martinez-Thompson JM, Diehl NN, Holmes JM, Mohney BG.Incidence, types, and lifetime risk of adult-onset strabismus.Ophthalmology. 2014 Apr;121(4):877-82. doi: 10.1016/j.ophtha.2013.10.030. Epub 2013 Dec 8.

נושאים קשורים:  פזילה,  שיתוק עצבי,  convergence insufficiency,  divergence insufficiency,  small-angle hypertropia,  מחקרים
תגובות