טרשת נפוצה

השינוי בשכבות הרשתית בחולי טרשת נפוצה כפי שנראה בבדיקת SD-OCT

מחקר מצא, כי הידקקות שכבות ה-ganglion cells וה-inner plexiform יכולה לנבא נוירודגנרציה בחולי טרשת נפוצה

02.06.2014, 07:59

מחקר זה בוחן את השינוי בעובי 10 שכבות הרשתית באזור ה-paramacular בחולי טרשת נפוצה (MS), בהשוואה למתנדבים בריאים באמצעות בדיקת ה-Spectral Domain Optical Coherence Tomography י(SD-OCT) וכן בוחן מה היא השכבה בעלת הרגישות הגבוהה ביותר לזיהוי נוירודגנרציה בחולי MS.

המחקר הינו מחקר תצפיתי מסוג cross-sectional. במחקר לקחו חלק 204 חולי MS וכקבוצת בקרה 138 מתנדבים בריאים באותו הגיל של חולי ה-MS. בדיקת ה-SD-OCT בוצעה במטרה לראות את חלוקת שכבות הרשתית באזור ה- parafoveal בסקירה בודדת של אחת העיניים (הבחירה בין העיניים הייתה אקראית).

עובי 512 נקודות parafoveal ב-10 שכבות הרשתית נבחנו בכל עין וממוצע העובי של כל שכבה חושב והושווה בין חולי MS למתנדבים הבריאים. האנליזה בוצעה בשנית בהשוואה בין חולי MS עם וללא optic neuritis. בוצעה אנליזה להערכת הקשר בין העובי הממוצע של שכבת הרשתית, משך המחלה וההפרעה התפקודית בחולי ה-MS. בוצע logistic regression analysis במטרה לגלות מהי שכבת הרשתית בעלת הרגישות הגבוהה ביותר לזיהוי נוירודגנרציה בחולי MS.

כל שכבות הרשתית, מלבד שכבת ה- inner limiting membrane, היו דקות יותר בחולי ה-MS בהשוואה לקבוצת הבקרה ( P<0.05 ). שכבות הרשתית הפנימיות (nerve fiber, ganglion cells , inner plexiform, inner nuclear layers) בחולי MS עם optic neuritis בהשוואה לאלו ללא optic neuritis היו דקות יותר (P<0.05). עובי שכבות ה-ganglion cells וה-retinal nerve fiber היה ביחס הפוך להפרעה התפקודית בחולי ה-MS. עובי שכבות ה-ganglion cells וה-inner plexiform יכולות לנבא נזק באקסונים בחולי MS.

לסיכום, בבדיקת עובי שכבות הרשתית בחולי MS באמצעות SD-OCT מתגלה כי שכבות הרשתית דקות יותר ובמיוחד השכבות הפנימיות של הרשתית בחולי MS. הידקקות שכבות ה-ganglion cells וה-inner plexiform יכולה לנבא נוירודגנרציה בחולי MS. מחקרים נוספים נדרשים במטרה לבחון אם שינוי בעובי הרשתית יכול לנבא MS בשלבים מוקדמים של המחלה, אם שינוי בעובי הרשתית יכול להביא לזיהוי MS כאשר קשה לאבחן את המחלה באמצעים אחרים ואם ישנו שינוי בעובי הרשתית כתוצאה מטיפול תרופתי ב-MS.

מקור:
Garcia-Martin E1, Polo V2, Larrosa JM2, Marques ML, Herrero R, Martin J, Ara JR, Fernandez J, Pablo LE.Retinal layer segmentation in patients with multiple sclerosis using spectral domain optical coherence tomography.Ophthalmology. 2014 Feb;121(2):573-9. doi: 10.1016/j.ophtha.2013.09.035. Epub 2013 Nov 20.

נושאים קשורים:  טרשת נפוצה,  spectral domain optical coherence tomography,  רשתית,  MS,  נוירודגנרציה .,  SD-OCT,  מחקרים
תגובות