תסמונת גמילה ביילוד

תוצאות ביילוד בעקבות חשיפה תוך רחמית למתדון אל מול בופרנורפין: מחקר עוקבה לאומי על טיפול באגוניסטים לאופיואידים בקרב נשים הרות בנורווגיה בשנים 1996-2009

מחקר מצא, כי בופרנורפין עדיף על פני מתדון כבחירה ראשונה בטיפול אחזקה אופיאוידי, לאור פגיעה מצומצת יותר במדדי הגדילה התוך-רחמית

12.06.2014, 12:45

רקע
רוב הנשים תלויות האופיואידים בנורווגיה נמצאות בטיפול אחזקה אופיאוידי (OMT) במתדון או בופרנורפין במהלך ההריון. התנאים להתחלת טיפול לשתי התרופות זהים והתרופות מסופקות על ידי אותם אנשי מקצוע ברחבי המדינה. מחקרים בינלאומיים שהשוו מתדון לבופרנורפין בהריון הראו הבדלים בתוצאות ביילוד בין התרופות.

שיטות
מחקר זה השווה את התוצאות ביילוד לאחר חשיפה תוך-רחמית למתדון או בופרנורפין בעוקבה לאומית של 139 נשים/יילודים בין השנים 1996-2009.

תוצאות
לאחר התאמה של משתנים רלבנטים, יילודים שנחשפו לבופרנורפין היו בעלי היקף ראש גדול יותר, משקל גבוה יותר וגובה רב יותר. שיעור היארעות תסמונת הגמילה ביילוד וזמן הטיפול הנדרש בתסמונת זו היו ללא הבדל בין הקבוצות. נצפה שימוש מועט בסמים ובנזודיאזפינים במהלך ההריונות. עם זאת, שימוש בסמים או בנזודיאזפינים במהלך ההריון לווה במשך טיפול ארוך יותר בתסמונת גמילה ביילוד לכשזו התרחשה.

מסקנות
המשמעות הקלינית של ממצאים אלו הינה ששתי התרופות - מתדון ובופרנורפין - הינן אופציות טיפוליות מקובלות בזמן הריון, בהתאמה עם תוצאות מחקרים קודמים. במידה ומתחילים OMT בהריון, בופרנורפין עדיף כבחירה ראשונה לאור פגיעה מצומצת יותר במדדי גדילה תוך-רחמית. אישור מוקדם של ההריון ומעקב הריוני תדיר ומקיף חשובים בכדי לעודד את הנשים ב-OMT להימנע משימוש בטבק, אלכוהול או סמים.

מקור:
Welle-Strand GK, Skurtveit S, Jones HE, Waal H, Bakstad B, Bjarkø L, Ravndal E.Neonatal outcomes following in utero exposure to methadone or buprenorphine: a National Cohort Study of opioid-agonist treatment of Pregnant Women in Norway from 1996 to 2009.Drug Alcohol Depend. 2013 Jan 1;127(1-3):200-6. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2012.07.001. Epub 2012 Jul 25.

נושאים קשורים:  תסמונת גמילה ביילוד,  טיפול אחזקה אופיאוידי,  טבק,  אופיואידים,  אלכוהול,  בופרנורפין,  מתדון,  מדדי גדילת עובר,  מחקרים
תגובות