סרטן צוואר הרחם

היארעות סרטן צוואר הרחם בקרב נשים מבוגרות גבוהה מהמשוער

חוקרים מצאו, כי לאחר התחשבות בניתוחים להסרת הרחם, יש לשקול מחדש המלצה להפסיק בדיקות סקר לסרטן צוואר הרחם אחרי גיל 65

26.05.2014, 10:04

על סמך נתוני היארעות סרטן צוואר רחם פולשני, ישנה ירידה בשיעור בנשים אחרי גיל 65 שנים, ולאור זאת, בשנים אלו אין צורך להמשיך לבצע בדיקות סקר לסרטן צוואר הרחם. אולם נתונים אלו לא מתחשבים בשיעורים הגבוהים של ניתוחים להסרת הרחם (ההיסטרקטומיות) בארה"ב, ועל כן ייתכן שאינם משקפים את המציאות. היסטרקטומיה בה מוצא גם צוואר הרחם מגנה על האשה מפני סרטן צוואר רחם פולשני.

תוך שימוש ברישומים מארה"ב, ביצעו חוקרים חישוב של שיעורי היארעות סרטן צוואר רחם פולשני, מתוקנן לגיל ומתואם לשיעור ההיסטרקטומיות.

בניגוד לשיעור הלא מתוקנן, שמגיע לשיא של 15.6 מקרים ל-100,000 נשים, בגילאי 40-44 שנים ויורד, השיעור המתוקנן ממשיך לעלות אחרי 35-39 שנים אך בקצב אטי יותר יחסית לעלייה שנצפית בנשים בין גיל 20-34 שנים. השיא נצפה בגילאים 65-69 שנים: 27.4 מקרים ל-100,000 נשים. התיקנון חשף פערים גדולים יותר בין נשים לבנות לנשים שחורות. שיעור סרטן צוואר הרחם הפולשני בקרב נשים שחורות גבוה יותר.

החוקרים מסכמים, שלאחר תיקנון שיעורי ההיארעות של סרטן צוואר רחם פולשני לשיעור ההיסטרקטומיות, השיעור המתואם לגיל גבוה יותר ממה שסברו, עם הופעה של שיא בהיארעות בגיל מאוחר יותר. כמו כן, בחלוקה לפי גזע, שיעור ההיארעות בקרב נשים שחורות אף גבוה יותר. לאור נתונים אלו, יש לערוך בחינה ולשקול מחדש של ההמלצות להפסיק את בדיקות הסקר בגיל 65.

ערכה: ד"ר שירי אלפרט

מקור:
Rositch AF, Nowak RG, Gravitt PE. Increased age and race-specific incidence of cervical cancer after correction for hysterectomy prevalence in the United States from 2000 to 2009. Cancer. 2014: Published online 12th May 2014. DOI: 10.1002/cncr.28548

נושאים קשורים:  סרטן צוואר הרחם,  צוואר הרחם,  ניתוח הסרת רחם,  היסטרקטומי,  מחקרים
תגובות