ethics

המשטרה חוקרת חשד להתחזות לרופא ושימוש בתכשירים לא מאושרים

לפי משרד הבריאות, מדובר באדם שאין לו רישיון לעיסוק ברפואה בישראל, המבצע טיפולים המבטיחים פתרון לבעיות עור ברחבי הארץ

משטרת תל-אביב פתחה בסוף השבוע בחקירה כנגד אזרח החשוד בהתחזות לרופא כאשר איננו מורשה לעסוק ברפואה בישראל. את התלונה לגביו הגיש משרד הבריאות. המשרד פרסם הודעה לציבור, לפיה עדיאל תל-אורן אינו מורשה לעסוק ברפואה בישראל. במקביל, נבדקים חשדות שהוא מטפל במרפאתו באמצעות תכשירים שאינם מאושרים לשימוש.

המשרד מזהיר את הציבור, כי השימוש בתכשירים אלו עלול לסכן את הבריאות. "על הציבור לפנות לקבלת טיפול רפואי רק למי שהוסמכו לעסוק ברפואה בישראל", נאמר בהודעה .

התלונה למשטרה הוגשה בעקבות דיווחים שהתקבלו באגף אכיפה ופיקוח במשרד הבריאות ולפיהם החשוד מציג עצמו כרופא ומטפל באנשים במקומות שונים בארץ בבעיות עור. בדיקה שערך האגף העלתה, כי הוא אינו מחזיק ברישיון רופא מורשה מטעם משרד הבריאות.

ביום רביעי שעבר ערכו אנשי יחידת ההונאה במשטרת ת"א, בשיתוף האגף לפיקוח ואכיפה במשרד הבריאות, חיפוש במשרדו של תל-אורן. נתפסו תכשירים ומסמכים שונים.

אם יש לציבור הרופאים מידע נוסף בעניין הזה מבקש משרד הבריאות להעבירו לאגף לאכיפה ופיקוח במשרד הבריאות, למייל: [email protected] או לטלפון 02-6551797, 02-6551772

נושאים קשורים:  ethics,  משרד הבריאות,  אגף אכיפה ופיקוח,  התחזות לרופא
תגובות