CMV

לטרמוביר למניעת ציטומגלווירוס במושתלי מח עצם

התרופה הניסיונית לטרמוביר, הפועלת נגד CMV, נמצאה יעילה במניעת רה-אקטיבציה של הווירוס בחולים שעברו השתלת מח

19.05.2014, 08:57

זיהום ב-CMV, בין אם בשל רה-אקטיבציה או זיהום חדש, עשוי להיות מסכן חיים בחולים מדוכאי חיסון, במיוחד במושתלי מח עצם שעוברים השתלה אלוגנאית. וירמיה עם CMV מתרחשת ב-50%-60% מחולים אלו, וזו עשויה להתקדם למחלת CMV.

הטיפולים הקיימים כיום עלולים לגרום לתופעות לוואי וסיבוכים קשים. התרופה הנסיונית לטרמוביר (AIC246), פועלת במנגנון שונה מהתרופות האחרות המשמשות כנגד CMV. היא פועלת באופן ספציפי נגד תת היחידה pUL56 בטרמינאז של הוירוס. מחקרים קליניים ראשוניים בחולים עם זיהום ב-CMV עמיד במספר רב של איברים תמכו בממצאים המעבדתיים. כעת מציגים חוקרים ממצאים ממחקר קליני שלב 2 שנועדו לבדוק את הבטיחות והיעילות של התרופה במניעה של רה-אקטיבציה בחולים מושתלי מח עצם.

חולים סרופוזיטיביים, שעברו השתלה אלוגנאית, חולקו לקבלת לטרמוביר (במינון 60, 120 או 240 מ"ג ליום) או קבלת פלסבו באופן רנדומלי כפול סמיות למשך 12 שבועות לאחר ההשתלה.

שיעור הכישלון של הטיפול המניעתי היה תלוי מינון. במינון של 60 מ"ג ליום שיעור הכשלון היה 48% לעומת 64% בפלסבו, הבדל לא משמעותי סטטיסטית. לעומת זאת, במינונים של 120 מ"ג ליום ו-240 מ"ג ליום, שיעורי הכשלון היו 32% (P=0.01) ו-29% (P<0.007), בהתאמה.

פרופיל קפלן-מאייר של טיפול מניעתי ב-240 מ"ג ליום לעומת פלסבו הראה הבדל ניכר בזמן עד להופעת רה-אקטיבציה של CMV. מבחינת בטיחות הטיפול, לא היו עדויות לרעילות המטולוגית או נפרולוגית והפרופיל הבטיחותי היה דומה למטופלים בפלסבו.

החוקרים מסכמים כי לטרמוביר, בהשוואה לפלסבו, היה יעיל במניעת שיעור הזיהומים ב-CMV בחולים שעברו השתלת מח עצם אלוגנאית. למינון הגבוה ביותר (240 מ"ג ליום) היתה היעילות הגבוהה ביותר, עם פרופיל בטיחות משביע רצון.

ערכה: ד"ר שירי אלפרט

מקור:
Chemaly RF, Ullman AJ, Stoelben S, et al. Letermovir for Cytomegalovirus Prophylaxis in Hematopoietic-Cell Transplantation. N Engl J Med. 2014; 370:1781-1789.

נושאים קשורים:  CMV,  מניעה,  ציטומגלווירוס,  לטרמוביר,  AIC 246,  מדוכאי חיסון,  השתלת מח עצם אלוגנאית,  מחקרים
תגובות