ethics

ההסתדרות הרפואית וחברות התרופות חתמו על אמנה אתית משותפת

האמנה קובעת כללים בנוגע להשתתפות רופאים בכנס הכולל לינה ופעילות חברתית, ואוסרת לקבל טובות הנאה אישיות; יוקם פורום משותף לפיקוח

ההסתדרות הרפואית, ארגון "פארמה ישראל" (המייצג את חברות התרופות הבינ"ל), ענף התרופות באיגוד לשכות המסחר ואיגוד הכימיה, הפרמצבטיקה והקלינטק בהתאחדות התעשיינים, חתמו על אמנה אתית משותפת חדשה ועדכנית, המסדירה את הערבות הדדית של הרופאים וחברות התרופות לשמירה על כללי אתיקה, ניקיון כפיים ושקיפות.

ניסוח מסמך האמנה המפורט, המכיל 36 עמודים, נמשך כשנתיים. במסגרת האמנה יוקם פורום משותף לכל הגורמים החתומים, שמטרתו ליישם ולאכוף את כללי האתיקה. בסמכות הפורום תהיה האפשרות לבחון כל התקשרות או פעילות של רופא, איגוד מקצועי או חברה מדעית עם חברות התרופות. טקס רשמי ייערך במאי.

בהודעה שפירסמה הר"י אתמול (יום ד') נמסר, כי השותפות בין הקהילה המדעית והרפואיות לחברות התרופות בישראל היא יומיומית והכרחית לקידום הידע והמחקר הרפואי, לצד הנגשתן של תרופות וטיפולים חדשניים לציבור המטופלים. שותפות זאת מחייבת שמירה על כללי אתיקה ושקיפות מרבית, שיבטיחו את עצמאותם המקצועית של הרופאים ומחויבותם לטיפול מסור בחולים.

על האמנה האתית המשותפת עמלו הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית, בראשות פרופסור אבינעם רכס והגופים היציגים של חברות התרופות בישראל. האמנה מקיפה את כל ההיבטים שבהם מתקיים הקשר בין רופאים לחברות תרופות: כנסים מדעיים והשתלמויות מקצועיות בארץ ובחו״ל, המחקרים הקליניים, תרומות, שירותי ייעוץ, הרצאות, פרסום מוצרים רפואיים, נציגים רפואיים וכריית מידע רפואי.

"הפורום המשותף ליישום האמנה האתית המשותפת", שיהווה גוף לבקרה ואכיפה של כללי האתיקה, יורכב משמונה חברים, שבראשם יעמוד רופא החבר בלשכת האתיקה של ההסתדרות הרפואית. שאר חבריו יהיו: נציג ציבור, שלושה רופאים מהלשכה לאתיקה, נציג "פארמה ישראל", נציג התאחדות התעשיינים ונציג איגוד לשכות המסחר. לכל חברת תרופות החתומה על האמנה, רופא, איגוד, חברה מדעית, או מוסד רפואי תהיה הזכות לבקש את כינוס הפורום למתן חוות-דעת בסוגיות הקשורות ביישום האמנה.

האמנה קובעת, למשל, כי משתתפי כנס מקצועי הכולל לינה או פעילות חברתית יחויבו לשאת בחלק מעלויות האירוח (לינה והסעדה) וכל מי שנלווה לרופא המשתתף בכינוס ישלם את מלוא התוספת הנדרשת לכיסוי עלות השתתפותו. עוד נקבע באמנה, כי רופא לא יקבל - וחברת תרופות לא תעניק - כל טובת הנאה אישית למעט מתנות בעלות ערך שולי בלבד שנועדו לשרת במישרין את עבודת הרופא או מתנות סמליות שהן חלק מתרבות חברתית מקובלת או "הליכות נימוסין".

רופא יהיה רשאי לשמש יועץ בשכר לחברת תרופות אם מטרתו של הייעוץ לקדם את הידע הרפואי בארץ. רופא לא יעסוק בקידום או בפרסום תכשירים רפואיים במרפאתו או מחוצה לה וחברת תרופות לא תדרוש זאת ממנו למעט במקרה של קידום תכשירים על פי חוק בידי רופא שמועסק בחברת התרופות, שיחייב גילוי נאות של עובדה זו.

ד"ר ליאוניד אידלמן, יו"ר ההסתדרות הרפואית, אמר: "הר"י מקדמת בברכה כל תהליך שיגביר את השקיפות והבקרה הציבורית על הקשר שבין רופאים לחברות התרופות. במסגרת זו קיבלה על עצמה זה מכבר התחייבות לגילוי מלא של התרומות שהר"י ואיגודיה מקבלים, לטובת פעילותם המקצועית. באמנה המעודכנת טמונים מאפיינים ייחודיים מעבר לכך. היא יוצרת הסכמה רחבה שתשמש כבסיס להתנהלות הראויה בין רופאים לחברות התרופות. כמו כן היא מתייחסת לקשת רחבה של מצבים מורכבים הקיימים בשטח ותהווה מורה נבוכים לשם קידום הרפואה בישראל. הנשכרים העיקריים מכך יהיו המטופלים".

פרופסור אבינעם רכס, יו"ר הלשכה לאתיקה בהר"י, ציין כי האמנה הנוכחית נועדה לעדכן את האמנה הקודמת משנת 2004 ולהתאימה להתפתחויות בתפיסה האתית של הקשר בין הרופאים לבין התעשייה הפרמצבטית שחלו בעשר השנים האחרונות. דגש מיוחד, הדגיש פרופסור רכס, ניתן באמנה הנוכחית לבריאותו ולבטיחותו של המטופל תוך מניעת ניגוד עניינים שאליו עלול הרופא להיקלע. עוד ניתן דגש לעצמאות האקדמית של הרופא תוך שימור המחקר הקליני והאקדמי. האמנה אוסרת על קבלת טובות הנאה מחד, אך מתירה מאידך שירות בתשלום לחברות התרופות. "אני מאמין כי השקיפות הנדרשת באמנה כמו גם הכללים העדכניים עומדים באמות המידה המחמירות ביותר ויפעלו בסופו של יום לטובת המטופל", אמר פרופסור רכס.

עו"ד דניאל ברמן, מנכ"ל "פארמה ישראל" אמר: "חברות התרופות משקיעות משאבים רבים במחקרים קליניים ובקידום הידע הרפואי בישראל, המאפשרים לחוקרים ולרופאים ישראלים להיות בחזית המדע הרפואי העולמי, לפתח ידע ייחודי בתחומם ונגישות של מטופלים לטכנולוגיות רפואיות חדשניות. שותפות מקצועית זו בין חברות התרופות לקהילה המדעית והרפואית בישראל, מחייבת עמידה בסטנדרטים גבוהים של אתיקה ושקיפות מתוך ערבות הדדית ושמירה על בריאותו ורווחתו של המטופל, ואלו באים לידי ביטוי באמנה האתית המשותפת"

להורדת האמנה המלאה לחצו כאן

נושאים קשורים:  ethics,  תעשיית התרופות,  ההסתדרות הרפואית בישראל,  פרופ' אבינועם רכס,  אמנה אתית,  ארגון "פארמה",  לשכת המסחר,  פרופ' ליאוניד אידלמן
תגובות