דעות

"שר"פ מתון" - הפתרון השגוי למערכת הבריאות

עברו חודשיים מאז הפגישה עם מנכ"ל משרד הבריאות, שבה כולנו הגענו למסקנה שיש להפריד בין רפואה פרטית לציבורית; והנה עלה לכותרות ה"שר"פ המתון"

6 במארס 2014, בשעה 18.00, פגישה עם מנכ"ל משרד הבריאות היוצא, פרופ' רוני גמזו. בעקבות מאמר שפירסמתי ב"הארץ" וב"דוקטורס אונלי", מצא לנכון פרופ' גמזו להזמינני לשיחה ידידותית לאחר שהסיפור "הרעיד" אצלו משהו. שמחתי מאוד להיפגש עמו. בשיחה נכחה גם דוברת משרד הבריאות.

ללא גינונים השמורים לרמי מעלה, בצורה מאוד נינוחה, הקשיב המנכ"ל לסיפור האישי שלי שמהותו הפיכת הרפואה בישראל לעוד ענף מסחרי גרידא. לא, לא יצאתי חלילה נגד מי מבין הרופאים המבקשים לעסוק ברפואה פרטית. זו זכותם המלאה להתפרנס כמיטב בחירתם. אלא שטענתי אז, ואני חוזר כאן פעם נוספת: עירוב בין רפואה פרטית לרפואה ציבורית הוא חיבור כלאיים שלא בדרך הטבע. זהו מתכון לתוהו ובוהו במערכת הציבורית, לגזל במערכת הפרטית, ולפגיעה אנושה בחולים.

"יצאתי ממשרדו של פרופ' גמזו ובלבי תחושת הקלה מסוימת. התברר שפרופ' גמזו הבין היטב את המסר, ואף הסכים עמי במרבית הסוגיות שהעלינו"

לאחר כשעה יצאתי ממשרדו של פרופ' גמזו ובלבי תחושת הקלה מסוימת. התברר שפרופ' גמזו הבין היטב את המסר, ואף הסכים עמי במרבית הסוגיות שהעלינו. דוברת המשרד ליוותה אותי אל היציאה וגם עמה ניהלתי שיחה מאוד מעניינת ועניינית. כולנו הגענו למסקנה, שיש להפריד הפרדה מוחלטת בין הרפואה הפרטית לזו הציבורית.

עברו רק חודשיים וקצת, והנה כותרת בעיתון הארץ בזו הלשון: "שר"פ מתון" - זה הפתרון שמתגבש לבעיית הבוערת ביותר במערכת הבריאות בישראל בוועדת גרמן לבחינת חיזוק מערכת הבריאות הציבורית. הפתרון שנבחן כעת בוועדה כולל הפעלת ביטוח בריאות פרטי בתוך בתי החולים הציבוריים - אך ללא בחירת רופא ספציפי. במקום לבחור רופא, המבוטח יוכל תמורת תשלום לעבור את הניתוח אצל מנתח ממאגר של רופאים בכירים, "מבלי שיידע מראש את זהותו של המנתח". שוב אנו נמצאים בפתחו של עוד פתרון מאולתר שיספק את מאווייהם של הרופאים הבכירים אך יביא לקריסת מערכת הבריאות הציבורית.

"שוב אנו נמצאים בפתחו של עוד פתרון מאולתר שיספק את מאווייהם של הרופאים הבכירים אך יביא לקריסת מערכת הבריאות הציבורית"

לפני שארחיב בנושא, הגם שאינני יודע מה סיבת עזיבתו של פרופ' גמזו את משרת מנכ"ל משרד הבריאות, יורשה לי להעריך שדעתו אינה נוחה מהפתרונות של שרת הבריאות.

כל אימת שרופאים בכירים, במיוחד ראשי מחלקות למיניהם, יורשו לעבוד באופן פרטי בבתי החולים הציבוריים, המסחר הרפואי יימשך ואף יגבר. אין כל אפשרות לפקח מי מבין הרופאים יקבל כסף לפני הניתוח, מי מבין החולים יוכל בקלות רבה לדעת מי המנתח התורן, מה הוא מבקש לפני הניתוח ולאחריו. שרת הבריאות, ככל הנראה, שכחה את התרבות הישראלית ואת המציאות שבה כל אחד יכול להשיג "מודיעין איכותי" מאוד לגבי המתרחש בבתי החולים. המערכת כה גדולה עד כדי כך שלא ניתן לפקח על הנעשה בחדרי חדרים.

אינני רופא ואף רחוק מאוד מכך. יחד עם זאת, אני מכיר היטב את המתרחש במערכת הבריאות. אם שרת הבריאות רוצה בקיומה של רפואה ציבורית, כי אז יש לנקוט בצעדים שיובילו להפרדה מוחלטת בין הפרטי לציבורי. לו הייתי במקומה של שרת הבריאות, לא הייתי נרתע מן הצעדים הבאים העשויים להקטין למינימום את התופעות הנוראיות של חמדנות וגזל כספי.

ולהלן כמה עצות:

1. כל רופאי בתי החולים הציבוריים יחויבו לעבוד את מלוא שעות העבודה בבתי החולים, כולל מנהלי המחלקות. על מנהלי בתי החולים תחול חובת אכיפת החוק הקיים, פיקוח ובקרה על הימצאותם של צוותי הרפואה במקום עבודתם. מנהל שלא יצליח לאכוף הוראה זו יפוטר לאלתר. לא יתכן שמנהלי מחלקות ורופאים בכירים בעלי מעמד על, יעבדו בשעות הבוקר באופן פרטי בבתי חולים פרטיים כשבדיוק באותן השעות הם חייבים להיות בבית החולים הציבורי. זו עבירה פלילית.

"אם כדי לנתח אחות שהיא "פרסונל", מנהל המחלקה מסוגל לדרוש, במקום תשלום, קניית מצלמה... אז ריח כבד של משוא פנים עולה"

2. אסור להירתע ולהיבהל מאיומים של מומחים אולטימטיביים המאיימים לעזוב את מערכת הבריאות הציבורית. רובם המכריע לא יעשה זאת משום שכל המוניטין שלהם נוצר בבתי החולים הציבוריים. ואם ישנם כאלה אשר יחליטו בכל זאת לעזוב, לא אלמן ישראל. ישנם רופאים מצוינים אשר מסוגלים למלא את מקומם של אלה אשר רוצים לעשות כסף, קודם כל, ולאחר מכן לעסוק ברפואה. מי שרוצה, לאחר שעות העבודה שלו בבית חולים ציבורי לעסוק גם ברפואה פרטית, יתכבד לעשות זאת לא בתוך בתי החולים הציבוריים.

3. יש לתקצב את בתי החולים הציבוריים על פי הצרכים הרפואיים ולא על פי פרמטרים כלכליים בלבד. יש לתגמל את הרופאים ואת האחיות ואת כל הצוותים העובדים בבתי החולים שעבודתם קשה מאוד, בעלת אחריות שאין למעלה ממנה. אסור שיהיה מחסור בכוח אדם או ציוד רפואי. שרת הבריאות חברה במפלגה שיש לה יכולת השפעה בתחום זה. ראוי שתעשה זאת.

4. ניהול בתי החולים חייב להיות מקצועי וללא משוא פנים. אסור שגורמים שונים בתוך בתי החולים הציבוריים ינהלו תקציבים משלהם, דוגמת קרנות מחקר המשמשות לא אחת למכבסת כסף עבור הכנסות צדדיות. אם כדי לנתח אחות שהיא פרסונל, מנהל המחלקה מסוגל לדרוש, במקום תשלום, קניית מצלמה משוכללת ביותר, תוך מתן הוראות מפורשות לבעלה של האחות לגבי הדגם והעלות של עשרות אלפי שקלים, "למען קרן המחקר", כי אז ריח כבד של משוא פנים עולה ממקרה זה. הנהלה לא נועדה להתקיים בלבד אלא למלא את יעודה ולפקח על מקרים דומים.

היינו יכולים להמשיך ולהרחיב אך דומה שהרעיון מובן: רפואה ציבורית חזקה ומתקדמת, מופרדת לחלוטין מן הרפואה הפרטית היא הפתרון הראוי - ולא מיני נוסחאות שינציחו את המצב הקיים.

נושאים קשורים:  דעות,  שר''פ,  רפואה פרטית,  מנכ"ל משרד הבריאות,  רפואה ציבורית,  פרופ' רוני גמזו,  ועדת גרמן
תגובות
רמי
17.04.2014, 21:34

לצ'לו רוזנברג

מאמריך מצוינים בכלל ובפרט הנוגעים למערכת הבריאות. הכוונה ליצור ביטוח בריאות אחיד

לבחירת מנתח וחוות דעת הינה מתכון להרס הרפואה הציבורית כפי שנועדה להיות עפ'י

חוק בריאות ממלכתי.שהרי מרבית המטופלים ינותבו למסלול "הפרטי" שמניב תגמול לרופאים

ואלו שלא יחזיקו ביטוח דומה לא יזכו לשירות לה ראויים.הרי רק כסיל לא יבין שמרגע וקיים

מסלול מקביל "פרטי" כביכול תתרוקן מתוכן הרפואה הציבורית.לא כל שכן מרבית המטופלים

ינותבו לא מבחירה כי אם בעל כורחם לתןך מסלול זה.והמבין יבין.הנך מבין שהוצאת עשרות

מיליוני שקלים על בחירת מנתח לא נעשתה מחיפוש מנתח כי אם ע"י לכידתם ע"י נמתח.

יותר מכך בהצעה החדשה קומץ הרופאים שעדין "נבחרים" לא יסכים לטפל בתעריפים שיקבעו

שהרי אם הפוליסה תצומצם הפרמיה תצומצם ואיתה התשלומים לרופאים.. נראה מי מאותם

רופאים נחשבים יקבל זאת... חומר למחשבה.

דר יעקב שכטר-ביח לניאדו
18.04.2014, 10:21

פרופ. צ"לו רוזנברג היקר!
כל מילה בסלע. יפה שהצלחת לנתח באופן כה מדוייק חלק ניכר מתחלואי מערכת הבריאות הציבורית שלנו שאני מהוה חלק ממנה שנים רבות. כמוך עברתי לאחרונה עם אשתי שגם היא רופאה חוויה קשה אישית כשבני היה צריך לעבור ניתוח דחוף בביח ציבורי מרכזי. למדתי שאכן השרפ" משחית כל חלקה ציבורית טובה. שלא לדבר על כך שהעובדות מראות שביהח הראשי שנושא את דגל השרפ" שנים קורס ממש כעת. פעם הצעתי למפקד בצהל של לשכת גיוס להתחזות לאזרח מן השורה ולנסות לעבור בעצמו את מסלול טרום החיול -הוא די הופתע ולמד שיש לו מה לתקן .כדאי מאד גם לשרת הבריאות שלנו לעשות מסלול דומה בבקשה שלה למשל לטיפול ניתוחי בעילום שם בכל אחד מביח הציבוריים המצוינים שלנו-מעריך שמצפה לה ברובם הפתעה וגם לקח...ההפרדה בן רפואה פרטית וציבורית היא צו השעה ויפה שעה אחת קודם!

ד"ר צדיק
22.04.2014, 21:54

יישר כח !
שם המשחק כסף, והכסף משחית.
כל האידיאולוגיות והסיפורים של מעודדי השרפ נובעות מהרצון לשאוב כסף מהחולים, ולעזאזל המוסר והאתיקה. די עם שקרים ! הגידו בגלוי:
הרופאים רוצים כסף, הממשלה מפנה את החולים לשוק הפרטי במקום הציבורי
האוצר לוקח 50% מס מהפרטי וביטוח לאומי עוד 12% ומעלה.
בסיכום גובים מהציבור סכומי עתק אחרי ששילם מס בריאות מלא.
ודרך אגב הרפואה הפרטית לא בהכרח טובה כל כך.

עמוס
22.04.2014, 21:55

כפי שאמרת: "לא אלמן ישראל"

מי שחושב שיכול להסתדר בפרטי, יעבוד רק בפרטי והעין לא צרה חלילה, לא יאסוף מוניטין, תארים ובעיקר חולים בציבורי אלא יוכיח עצמו בשוק החופשי.

וחשוב מכך: יישא בכל ההשלכות, לאמור בהצלחות כבכשלונות, בריפוי כבאיטרוגניקה, בשכר הטרחה כבתביעות הרשלנות....

ואז נראה מי אלמן ומי לא אלמן....

דר' רוטמן
24.04.2014, 09:02

הנקודה 2 בכתבה היא אחת הנקודות החשובות לדעתי.
במקצוע שלי, נוירוכירורגיה, מכיר מנתחים ללא יכולות טכניות מיוחדות, שהגיעו לפסגה אך ורק על בסיס ייחוס, פוליטיקה וקשרים עם גורמי מפתח במשרד הבריאות ומחוצה לו המשווקים אותם ללא לאות.
ה-"כוכבים" האלה לא ילכו למערכת הפרטית כי שם נפילתם תהיה כואבת במיוחד. בגלל זה, הם עוסקים יחד עם אותם גורמי מפתח במשרד הבריאות ב-"הפרטת" בתי החולים הציבוריים בכדי להמשיך לשלוט ולהמשיך לנווט את תקציב הבריאות של מדינת ישראל לכיסם.

אסתר שובל
24.04.2014, 14:11

כל מילה של פרופ' רוזנברג אמת.
הכותבת רופאה במערכת הציבורית.

אולי יהיו מישרות ליועצי מס פרטיים במס הכנסה,שופטים פרטיים בבית המישפט ועוד כהנה וכהנה.

הטענה המוזרה,כי הבכירים ישארו בבית החולים ויתנו שרות גם למטופלים הציבוריים הינה דמגוגיה נמוכה.
מי שאינו תורן או כונן לא יהיה זמין בכל מצב.אלא אם תאם ספציפית עם הצוות כי ניתן לדבר איתו/ה..
אכן הבכירים/ות השיגיהם מבוססים על המערכת הציבורית ואינם עושים חסד בעובדם בה,כלל וכלל.
זכותו של כל אחד לעבוד בעבודה פרטית במיסגרת פרטית.כמובן.

יש מקום להערכה מחדש של מצב בתי החולים ,אך לא לתלות ההבראה של המערכת בעוד טלאי ועברות על חוקי השרות הציבורי.

דר' רוטמן
02.05.2014, 10:40

הרופאים מתנהגים כמו ילדים מפונקים שעובדים פרטי רק מתחת לחצאית של אמא מדינה.