קוליק, או בכי מוגבר מסיבה לא ידועה, משפיע על 20% מהתינוקות, ומהווה נטל כבד על משפחות ועל מערכת הבריאות. הוא נמצא קשור בדיכאון אימהי, הפסקה מוקדמת של הנקה ותסמונת טלטול תינוקות. קוליק מוגדר לפי קריטריונים על שם ווסלס כבכי או כאי נוחות למשך שלוש שעות או יותר ביום, במשך שלושה ימים בשבוע או יותר, למשך שלושה שבועות בתינוקות מתחת לגיל שלושה חודשים.

למרות השכיחות והמחקר הרב, הסיבה לקוליק אינה ברורה ואין טיפול אחד יעיל. מרבית ההמלצות הקליניות כוללות תמיכה ועידוד. שימוש בפורמולות נטולות חלבון פרה או דיאטה ללא חלב פרה לאם המניקה עשוי לעזור. תרופות אנטיכולינרגיות עוזרות, אך בעלות תופעות לוואי שעשויות להיות קטלניות, ולכן אין צידוק להשתמש בהן. מציאת טיפול זול, בטוח ויעיל יהווה יתרון משמעותי.

מחקרים מעידים, כי לתינוקות הסובלים מקוליק יש ריבוי חייידקים מייצרי גזים. מחקרים קטנים קודמים דיווחו על יעילות משימוש בפרוביוטיקה המכילה את החיידק לקטובצילוס רוטרי DSM 17938. מחקר רנדומלי מבוקר כפול סמיות זה נועד לבדוק הנחה זו.

המחקר כלל 167 תינוקות מתחת לגיל 3 חודשים, שסבלו, בהתאם להגדרה, מקוליק. מרבית התינוקות גויסו לאחר פנייה לחדר מיון שסיבתה היתה קוליק. נכללו במחקר הן תינוקות יונקים והן תינוקות שניזונו מפורמולה. התינוקות קיבלו פרוביוטיקה או פלסבו למשך חודש.

מתוך 167 תינוקות שהחלו במחקר, רק 76% (127) נכנסו לאנליזה הסופית (בשל אובדן מעקב או הפסקת נטילת הטיפול). שתי הקבוצות היו כמעט זהות בכל התוצאים שנבדקו. טיפול בלקטובצילוס רוטרי לא הפחית בכי או אי נוחות, לא היה יעיל בשיפור השינה, הבריאות הנפשית של האם, תפקוד משפחתי או איכות חיים.

למעשה, תינוקות שניזונו מפורמולה וקיבלו פרוביוטיקה רטנו יותר מאשר קבוצת הפלסבו, באופן משמעותי סטטיסטית. לא היתה השפעה דומה אצל תינוקות יונקים. הטיפול בפרוביוטיקה לא השפיע על השונות המיקרוביאלית בצואת התינוקות, מושבות של אי-קולי או רמות קלפרוטקטין.

החוקרים מסמכים, כי בניגוד למחקרים קטנים קודמים, טיפול פרוביוטי עם החיידק לקטובצילוס רוטרי לא נמצא יעיל לקוליק ואין סיבה להמליץ עליו.

ערכה: ד"ר שירי אלפרט

מקור:
Sung V, Hiscock H, Tang NLK, et al. Treating infant colic with the probiotic Lactobacillus reuteri: double blind, placebo controlled randomised trial. BMJ 2014;348:g2107