חדשות

המלצת ועדת גבאי: ליטול השליטה על ביה"ח מארגון "נשות הדסה"

צוות הבדיקה שמינתה שרת הבריאות לבחינת המשבר ב"הדסה" הגיש המלצותיו; "מדובר בכשל רב-מערכתי שבו אשמים כל הגורמים"

שרת הבריאות יעל גרמן קיבלה אמש (יום ב') לידיה את מסקנות צוות הבדיקה לבחינת המשבר בבית החולים "הדסה". הצוות, בראשו עמד אבי גבאי, ממליץ להעביר את השליטה בהדסה מידי ארגון "נשות הדסה", אולם תוך שמירה על נציגותן בארגון. הצוות ממליץ על הקמת דירקטוריון עצמאי לבית החולים, שבו לא תהיה זכות וטו לארגון נשות הדסה ולכל גורם אחר שיהיה מיוצג בו. בדו"ח שהוגש לשרת הבריאות הודגש כי הצעדים המומלצים אינם מהווים הלאמה של בית החולים. דוברת "הדסה" ביקרה בחריפות את מסקנות הוועדה והאשימה את חבריה בכך שהם "נגועים בחוסר אובייקטיביות". גם נשיאת ארגון "נשות הדסה" הצטרפה לביקורת, ואמרה כי "המסקנות היו כתובות מראש".

"צוות גבאי" המליץ, בין השאר, על הזרמת כספים נוספים מצד הממשלה וארגון נשות הדסה, על הגברת הפיקוח הממשלתי על בית החולים ועל קיצוץ במספר העובדים ובשכרם. השרה גרמן אמרה לאחר שהוגשו מסקנות הועדה, כי "הפתרון למשבר צריך להתבסס על התגייסות כל הצדדים לעזרת בית החולים כדי לאפשר חזרתו לפעילות שוטפת".

בדו"ח, הודגש כי ההנהלות הקודמות של הדסה, הדירקטוריונים ומשרדי האוצר והבריאות שלא פיקחו תרמו כולם לקריסת בית החולים. מדובר ב"כשל רב-מערכתי שבו אשמים כל הגורמים הקשורים בהדסה וזה מה שהוביל לקריסתו הפיננסית של בית החולים", נכתב בדו"ח.

"כמעט לכל הנוגעים בדבר יש יד בהגעתו של בית החולים למצבו הנוכחי. החל במדינת ישראל שבה משרדי הבריאות והאוצר מייצרים רגולציה הדוקה על מערכת האשפוז אך לא יצרו מנגנוני סיוע, פיקוח ובקרה פיננסית זהים לכלל בתי החולים הכלליים בישראל, ובפרט לבתי החולים הפרטיים שמחויבים במתן שירות ציבורי, דוגמת הדסה. כמו כן, אין מעקב פיננסי שוטף אחר המתרחש בהיבטים הניהוליים-כלכליים בבתי החולים הללו", נכתב.

על ארגון נשות הדסה נאמר בדו"ח: "לצד גיוס והזרמת כספי תרומות בהיקפים עצומים, לא השכיל (הארגון, ד.א) לנווט נכונה את בית החולים בעת משבר. ארבע שנים לאחר שהכירו לראשונה בכך שקיימת בעיה כלכלית של ממש, עדיין פועלים במנגנונים המשקפים ממשל תאגידי לקוי, שאיננו מתאים לארגון ציבורי במאה ה-21, המספק שירות חיוני לבריאות הציבור".

על חברי הדירקטוריון ויושבי הראש שלו והדירקטורים הישראלים, נכתב בדו"ח: "אלו כיהנו בתפקידם למרות שלא היתה להם יכולת השפעה מהותית על ניהול בית החולים.... לזכות חלקם ייאמר שבמספר אירועים הדבר הוביל להתפטרות הדירקטורים הישראלים (בפברואר 2010 ובנובמבר 2013),אך מבלי שהדבר יביא לשינוי משמעותי במבנה התאגידי".
:
הנהלות הדסה , קובע הדו"ח, "יצרו לאורך השנים איכות רפואית ומצוינות מחקרית, פעלו לבניית בית חולים מודרני וחדיש, אך בד בבד הארגון הניהולי והכלכלי היה חלש ולא גמיש. הוא לא היה מסוגל להתמודד באופן מהיר ויעיל עם השינויים שחלו במערכת הבריאות בעשור האחרון, ובפרט בחמש השנים האחרונות".

ועדת גבאי גם מותחת ביקורת על הרופאים והעובדים האחרים, "שהביאו במשך השנים להתנפחות היקפי כוח האדם ולתוספות ועליות שכר בהדסה, מעבר למקובל בהסכמים הציבוריים של שאר עובדי מערכת הבריאות. בזמן המשבר לא התגייסו למאמץ לעצור ולתת יד של ממש ולצמצם בהוצאות".

על ההנהלה הנוכחית, בראשותו המנכ"ל אביגדור קפלן אומרת הוועדה: "על אף שזו עושה מאמצים גדולים לפתרון המשבר, היא נסחפה לטעמנו בעוצמת ההאשמות וההסתכלות אחורה. היינו מצפים מהנהלה שמנסה להבריא ארגון עתיר כוח אדם , להשתמש יותר בכלי מנהיגות על מנת להנהיג את העובדים והרופאים, לחבר אותם לחזון משותף ולגרום להם להירתם למהלך החילוץ".

בנוגע לשר"פ בהדסה, קובע הדו"ח: "עד שתתקבל בוועדת גרמן החלטה בסוגיית השר"פ, על בית החולים לקבל לידיו בחזרה את השליטה על הפעילות, להגדיר כללים ברורים ומדידים - ניהול, אכיפה וסנקציות". הצוות המליץ שלפחות 50% מהכנסות השר"פ (כ-250 מיליון שקל בשנה) ינותבו להדסה, דבר שעשוי לסגור עד כשליש מהגירעון השוטף.

למשרד הבריאות המליץ הדו"ח "להגדיר מיהם בתי החולים והארגונים בבעלות פרטית, שהם בגדר שירות ציבורי חיוני (כמו הדסה). מדובר בארגונים שהמדינה אינה יכולה ומוכנה לעמוד בסגירתם. יש למסד מעקב פיננסי רציף אחר הפעילות הנעשית בהם, על ידי משרדי הממשלה. בנוסף מומלץ לנסח רשימת החלטות ופעולות המחייבות אישור ונושאים שבהם המדינה יכולה להתערב. למשל: כל הסכם קיבוצי יובא לידיעת הממונה על השכר טרם חתימתו כדי שיוכל להגיב ואף מנוע חתימה במידת הצורך".

הצוות המליץ עוד לאפשר נקיטת סנקציות כנגד הארגון ומנהליו, לרבות הדחת הדירקטוריון או המנכ"ל; לעודד את השתתפות המדינה בפרויקטי פיתוח; לחייב את הארגון לניהול כלכלי נפרד של פעילויות שאינן רפואיות ציבוריות לחלוטין (תיירות מרפא, שר"פ); לבחון כל פרויקט פיתוח בראייה כוללת, תוך בחינת עלויותיו בעתיד; להגדיר דרישות למבנה תאגידי, בדומה למנגנון רשות החברות הממשלתיות; ולמסד מנגנון חוקי, שיאפשר למדינה לסייע, במידת הצורך, לבית חולים שיוגדר כחיוני, וזאת בהליך פשוט ומהיר.

הצוות המליץ לתקן את ההסדרים המשפטיים של משרדי הבריאות והאוצר בתחום הפיקוח על בתי החולים ולבצע תיקוני חקיקה נדרשים, כך שניתן יהיה לפקח מבחינה פיננסית על גופים אלה ולהגדיר סנקציות שיופעלו עליהן.

בנוסף לאבי גבאי, כלל צוות הבדיקה שפעל במשך חמישה שבועות גם את עו"ד קובי אמסלם (הממונה על השכר באוצר), משה בר סימן-טוב (סגן הממונה על התקציבים), ד"ר אסנת לוקסמבורג (ראשת מינהל טכנולוגיות רפואיות במשרד הבריאות), חנה הרצמן (מנכ"לית עיריית חולון), שלומית קרפיבקה-לוין (סגנית ראש אגף תמחור, תקצוב ותכנון במשרד הבריאות) ורו"ח יאיר טל (סגן החשבת הכללית באוצר).

דוברת המרכז הרפואי "הדסה" אמרה בתגובה, כי ""הדו"ח שנכתב על ידי חברי הוועדה - המנהלים משא ומתן שוטף עם ההנהלה על הבראת בית החולים - נגוע מלכתחילה בחוסר אובייקטיביות. מיפוי הגורמים שהביאו למשבר לוקה בחסר, מגמד את הסיבות האמיתיות, ממקד אותם בעיקר בגורמים פנימיים ומשחרר את הממשלה מאחריותה להעצמת המשבר במהלך השנים ובמיוחד בשנה האחרונה. איזו תועלת אפשר להפיק מדו"ח שהמלצותיהן כה כלליות ומפורטות בעמודים ספורים בלבד?".

היא הוסיפה, כי "המשבר מתגלגל ומחריף והיציאה ממנו קשה ויקרה יותר ויותר. על כן הכרחי שהממשלה תפעיל את כל השפעתה לגיבוש של תכנית הבראה כוללת ויסודית, אשר תייצב את הדסה לטווח הארוך ותשמור על הייחודיות של המרכז הרפואי כמחנך דורות של רופאים ומספק שירותים רפואיים מהמעלה הראשונה ומדעניו הם בעלי שם עולמי העוסקים במחקר רפואי בקדמת הטכנולוגיה".

גם מנכ"לית ארגון נשות הדסה בישראל, אודרי שמרון, מתחה אמש ביקורת חריפה על ההמלצות ". בראיון לעיתון הכלכלי "דה מרקר" אמרה שמרון, כי "ההמלצות היו כתובות מראש". "מאה שנה המדינה לא שילמה פרוטה להדסה. אנחנו מימנו הכול, כולל את ההפסדים הנגרמים כיום. מהרגע שראיתי את הרכב הוועדה וקיבלתי את כתב המינוי יכולתי בעצמי לכתוב את ההמלצות", אמרה שמרון.

היא הוסיפה: "אחרי שנלמד את הדו"ח נחליט כיצד להגיב. אנחנו שומרים לעצמנו את כל הזכויות לתגובות. ממשלת ישראל הפרה כלל אמון מאוד יסודי עם יהודי התפוצות. זו התנהגות לא הולמת. היושר הבסיסי הוא שנציגי האוצר שיושבים מולי ומול מנהל הכספים של הארגון במשא ומתן, אמורים היו לכל הפחות לעדכן אותנו".

להורדת הדו"ח המלא של ועדת הבדיקה בראשות אבי גבאי, לחצו כאן

בתוך כך, רופאי "הדסה" קיבלו אתמול תלושי שכר, בהם התגלה כי שכר השר"פ חושב באופן שונה מזה שנעשה בעבר. דוברת בית החולים הבהירה, כי הדבר נעשה רק לתקופת הקפאת ההליכים ועל-פי צו בית המשפט שעל-פיו פועל בית החולים מאז 9 בפברואר. תלוש השר"פ שקיבלו הרופאים מבטא הפחתה של 30,000-50,000 שקל לרופא. הרופאים קיבלו על כך הודעה מוקדמת ומפורטת והם הכניסו בה תיקונים והערותיהם נתקבלו על-ידי ההנהלה. תלוש השר"פ שניתן להם עתה מכסה את תקופת העבודה שבין 11 בפברואר ועד סוף מארס, לאחר שכבר שולמה לרופאים מקדמה.

נושאים קשורים:  חדשות,  משרד הבריאות,  המרכז הרפואי "הדסה",  ארגון נשות הדסה,  שרת הבריאות,  הקפאת הליכים,  צוות גבאי
תגובות
 
עדו
10.04.2014, 23:41

תודה לארגון נשות הדסה על פעילותן עד כה.
על משרד האוצר להזמין שמאי בינלאומי להעריך את שווי הנכסים של הדסה בירושלים ולהציע לנשות הדסה למכור למדינה/לעירית ירושלים נכס מנכסיה בעיר לצורך הקמת מוסד רפואי אישפוזי עירוני ירושלמי במקום הדסה . התמורה הכספית שתזכה את ארגון נשות הדסה בעבור רכישת הנכס הזה תממן חלק מהגירעון העצום של הדסה ותשלום דמי פיצויים ופנסיה לסגל הרפואי שלא ימשיך לתפקד בבית החולים העירוני . יוצע לארגון נשות הדסה להעמיד למכרז בפני יזמים פרטיים
את יתרת נכסי הדסה בירושלים כדי להשלים את יתרת החובות הכספיים של הארגון.