סוכרת מהווה גורם חשוב לתחלואה ולתמותה בעולם, ומהווה גורם סיכון ללקות בשבץ, אולם לא ברור אם הסיכון לשבץ בקרב הלוקים במחלה שונה בין המינים. בסקירה שיטתית ומטה-אנליזה המתפרסמות ב-Lancet, בדקו חוקרים את ההשפעה שיש לסוכרת על סיכון זה.

בסך הכל, נמצאו 64 מחקרי עוקבה שענו להגדרות, בין השנים 1966-2013, שכללו יחד 775,338 משתתפים ו-12,539 מקרי שבץ. הסיכון היחסי (RR) המתואם המקסימלי הקשור בסוכרת היה 2.28 (רווח בר סמך 95%; 1.93-2.69) בנשים ו-1.83 (1.60-2.08) בגברים.

בהשוואה לגברים חולי סוכרת, לנשים חולות סוכרת היה סיכון גבוה יותר ללקות בשבץ באופן מובהק - סיכון מוגבר של 1.27, ללא עדות להטיית פרסום. ההבדל המגדרי הזה נשמר גם בחלוקה לתת-סוגים של שבץ, משתתפים וסוגי המחקר.

החוקרים מסכמים, כי לנשים הסובלות מסוכרת יש סיכון מוגבר ללקות בשבץ ביחס לגברים. המחקר מתווסף למחקרים אחרים, שהראו כי נשים חוות באופן שונה סיכונים הקשורים בסוכרת. נדרש מחקר נוסף על מנת להבהיר את הבסיס הביולוגי, החברתי או ההתנהגותי שגורמים לשונות זו.

ערכה: ד"ר שירי אלפרט

מקור:
Peters SAE, Huxley RR, Woodward M. Diabetes as a risk factor for stroke in women compared with men: a systematic review and meta-analysis of 64 cohorts, including 775 385 individuals and 12 539 strokes. The Lancet. 2014:Early Online Publication 7th March.