CT

ארה"ב: שימוש מיותר ויקר בבדיקות דימות בעקבות כאבי ראש

חוקרים מצאו, כי שיעור המופנים לבדיקות דימות בארה"ב בעקבות תלונה על כאבי ראש טיפס ל-12%, בעלות מוערכת של כמיליארד דולר בשנה

01.04.2014, 08:53

האיגוד האמריקאי לדימות, במסגרת הקמפיין של "בוחרים בתבונה" (Choosing Wisely), המליץ בעבר להימנע מביצוע בדיקות דימות עבור כאבי ראש פשוטים. עם זאת, לאור חששות כי כאב הראש הוא סימן לתהליך תוך-גולגתי, מבוצעות במקרים רבים בדיקות דימות בשל תלונה זו.

חוקרים ממשיגן בדקו את השימוש בבדיקות דימות בשל תלונה על כאבי ראש, את ההוצאות הכרוכות בכך ואת והמגמה בתחום בארה"ב. החוקרים הסתמכו על רישומים של ביקורי רופא בשל תלונה על כאבי ראש ועל רישומים של בדיקות דימות.

במשך 4 שנים נרשמו 51.1 מיליון ביקורים בשל תלונה על כאבי ראש. מתוכם, כמעט מחצית היו כאבי מיגרנה. בדיקות דימות בוצעו ב-12.4% (רווח בר סמך 95%; 10.5-14.7) מסך הביקורים וב-9.8% (רווח בר סמך 95%; 7.4-12.9) מהביקורים בשל כאבים מיגרנוטיים. סך ההוצאות עבור בדיקות אלו מוערך ב-3.9 מיליארד דולר במשך תקופה של 4 שנים, מתוכם 1.5 מיליארד מביקורים שסיבתם כאבי מיגרנה. בין השנים 1995-2010 עלה השימוש בבדיקות דימות נוירולוגיות מ-5.1% ל-14.7% מכל הביקורים השנתיים שסיבתם תלונה על כאבי ראש (P<0.001 עבור המגמה).

החוקרים מסכמים, שבארה"ב בדיקות דימות מוזמנות בתדירות של 12% מסך הביקורים שתלונתם כאב ראש, וכי התדירות עלתה בעשורים האחרונים. זאת, על אף המלצות מגופים שונים נגד הזמנה של בדיקות דימות תקופתיות עבור כאבי ראש. הממצאים במחקר זה מעידים על שימוש מיותר בבדיקות דימות בעלות מוערכת של כמיליארד דולר בשנה. ייתכן שלחץ שנובע מדרישות המטופלים גורם לשימוש עודף ומיותר, ולכן יש יש להשקיע בהסבר למטופלים.

במאמר העורך, מציין הכותב, שהדאגה אינה רק מהעלות הכספית שכרוכה בבדיקות אלו, כי אם מהחשיפה המיותרת לקרינה, כאשר מדובר על CT, ומהסיכון למציאת ממצא אקראי (incidental findings) שיצריך בדיקות נוספות ועלול לגרום ללחץ נפשי עבור המטופל, שלא לצורך.

ערכה: ד"ר שירי אלפרט

מקור:
Callaghan BC, Kerber KA, Pace RJ, et al. Headaches and NeuroimagingHigh Utilization and Costs Despite Guidelines. JAMA Intern Med. 2014;Published online March 17, 2014

נושאים קשורים:  CT,  קרינה,  כאבי ראש,  בדיקות דימות,  ממצא אקראי,  מחקרים
תגובות