ביומרקרים

ביומרקרים של נוזל קרוויקורלי והתקדמות מחלה פריודונטלית

ביומרקרים של נוזל קרוויקולרי, בשילוב עם מדידת פתוגנים מהפלאק ומדידות קליניות, נותנים מדד טוב להתקדמות מחלה פריודונטלית

30.03.2014, 09:11

מטרת המחקר היתה להעריך את יכולתם של ביומרקרים מהנוזל הקרוויקולרי (gingival crevicular fluid –GCF) לנבא התקדמות של מחלה פריודונטלית (PDP- periodontal disease progression)

במחקר השתתפו 100 אנשים לאורך 12 חודשים של מחקר אורכי. הנבדקים חולקו ל-4 קבוצות לפי מצבם הפריודונטלי. פעמיים בחודש נאסף נוזל קרוויקולרי (GFC), רוק ופרמטרים קליניים. פעמיים בשנה זומנו הנבדקים לבדיקת סרום ופלאק תת חניכי.

במשך 6 חודשים מתחילת המחקר לא ניתן אף טיפול פריודונטלי. לאחר 6 חודשים, המטופלים החלו לקבל טיפול פריודונטלי והמשיכו להשתתף במחקר 6 חודשים נוספים. דגימות הנוזל הקרוויקולרי עברו אנליזה ע"י ELISA לבדיקת רמות המרקרים MMP-8, MMP-9, Osteoprotegerin, C-reactive Protein ו-IL-1β.

שינויים ברמות הממוצעות של המרקרים הללו  עברו השוואה בין נבדקים עם מחלה פריודונטלית יציבה לעומת מחלה מתקדמת (המחמירה עם הזמן). בדיקה זו נעשה ע"י Wilcoxon Rank Sum testי (p = 0.05).
בוצע חישוב אלגוריתמי על מנת להעריך את יכולת המרקרים הנ"ל לסווג מטופלים לקבוצת המחלה הפריודונטלית היציבה לעומת המתקדמת.

83 נבדקים השלימו את תקופת המחקר. כל המרקרים, מלבד C-reactive protein, היו גבוהים בצורה משמעותית בקבוצת ה-PDP (מחלה פריודונטלית מתקדמת) בהשוואה למטופלים היציבים.

אנליזה סטטיסטית הראתה את רמת הרגישות (sensitivity) הגבוהה ביותר כאשר פתוגנים מהפלאק ומרקרים מהרוק הקרוויקולרי שולבו עם מדידות קליניות: 74%. (95% CI = 61, 86)

החוקרים סיכמו, כי ביומרקרים של נוזל קרוויקולרי, בשילוב עם מדידת פתוגנים מהפלאק ומדידות קליניות, מעניקים מדד טוב להתקדמות מחלה פריודונטלית.

ערכה: ד"ר לילך קרטייה (טאובמן)

מקור:
J Clin Periodontol. 2014 Feb;41(2):113-20. doi: 10.1111/jcpe.12194. Epub 2013 Dec 12.
Crevicular fluid biomarkers and periodontal disease progression.
Kinney JS1, Morelli T, Oh M, Braun TM, Ramseier CA, Sugai JV, Giannobile WV.

נושאים קשורים:  ביומרקרים,  נוזל קרוויקולרי,  מחלה פריודונטלית,  מחקרים
תגובות