סרטן שד

Myocet משפרת הישרדות בסרטן שד גרורתי HER2-חיוביER/PR-שלילי

כתוספת ל-herceptin ו-paclitaxel, השיגה Nonpegylated liposomal doxorubicin שיפור בהישרדות הכוללת

31.03.2014, 09:04

בהמשך למחקרים שהצביעו על תועלת אונקולוגית ובטיחות לבבית מהוספת Nonpegylated liposomal doxorubicin liposomal doxorubicin‏ (Myocet‏, Medison Pharma Ltd) ל-trastuzumab‏ (Herceptin‏, Roche Pharmaceuticals), בחן ניסוי שלב 3 שהתפרסם בכתב העת Annals of Oncology את התועלת מ-Myocet כתוספת ל-herceptin ו-paclitaxel בסרטן שד גרורתי עם קולטני HER2.

בניסוי הוגרלו 364 חולות סרטן שד גרורתי עם קולטני human epidermal growth factor 2 ‏ (HER2) לקבלת (181 משתתפות) או אי-קבלת (183 משתתפות) Myocet במינון של 50 מ"ג למ"ר שטח גוף במשך 6 מחזורי טיפול כל 3 שבועות, בנוסף לקבלת Herceptin במינון העמסה של 4 מ"ג לק"ג ואז 2 מ"ג לק"ג מדי שבוע ו-paclitaxel במינון של 80 מ"ג לק"ג מדי שבוע. הטיפול ניתן עד להתקדמות המחלה או להופעת רעילותו.

בתום המעקב לא נמצא הבדל מובהק בנקודת הסיום העיקרית, progression-free survival‏ (PFS) בין אלו שקיבלו ולא קיבלו Myocet‏ (16.1 לעומת 14.5 חודשים; יחס סכנה [hazard ratio]‏: 0.84;‏ P=0.174). באלו עם גידולים ללא קולטני אסטרוגן ופרוגסטרון נמצא הבדל מובהק בPFS לטובת מקבלות Myocet‏ (20.7 לעומת 14.0 חודשים; יחס סכנה: 0.68; רווח בר-סמך של 95%: 0.47-0.99).

תבנית דומה נצפתה ביחס להישרדות החציונית הכוללת (Median overall survival), שם בקרב כלל אוכלוסיית המחקר, היתרון שהשיגה Myocet לא הגיע למובהקות סטטיסטית (33.6 לעומת 28.9 חודשים; יחס סכנה: 0.79; P=0.083), בעוד שבאלו עם גידול ללא קולטני אסטרוגן ופרוגסטרון השיג היתרון מובהקות סטטיסטית (38.2 לעומת 27.9 חודשים; 0.63; 0.42-0.93).

התועלת מ-Myocet כרוכה בשיעור גבוה יותר של תופעות לא רצויות, אולם לא נמצא הבדל מובהק ברעילות הלבבית בין שני משטרי הטיפול.

לסיכום קובעים החוקרים, כי בעוד שהוספת Myocet ל-herceptin ו-paclitaxel לא הביאה לשיפור קליני מובהק בכלל המטופלות, התועלת שנצפתה באלו עם גידולים ללא קולטני אסטרוגן ופרוגסטרון מצדיקה מחקר נוסף לגבי התועלת באוכלוסייה זו.

מקור:
Baselga J, Manikhas A, Cortés J, et al. Phase III trial of nonpegylated liposomal doxorubicin in combination with trastuzumab and paclitaxel in HER2-positive metastatic breast cancer. Ann Oncol 2014;:mdt543.

נושאים קשורים:  סרטן שד,  paclitaxel,  Herceptin‏,  Myocet‏,  מחקרים
תגובות