מטרת המחקר היתה לבחון את היעילות הקלינית של דיקור 5 נקודות שו (Shu) במרידיאן הלבלב ,בהורדת רמת החומצה האורית בדם.

החוקרים בדקו זאת בקרב 32 חולים הסובלים מהיפראוריצמיה ראשונית. לא היתה התערבות דיאטטית. הטיפול התרופתי שנטלו החולים, למעט תרופות שמשפיעות על משק החומצה האורית, נותר ללא שינוי. החוקרים עקבו אחר החולים במשך 12 יום. אקופונקטורה החלה לאחר 48 שעות, והתבצעה אחת ליום למשך עשרה ימים. התבצע איסוף שתן, מדידות קריאטינין וחומצה אורית בשתן וכן מדידת חומצה אורית וקריאטינין בדם.

לאחר הדיקור, רמת החומצה האורית בדם ירדה משמעותית הן אצל חולים עם ייצור מוגבר של חומצה אורית, הן אצל אלו עם הפרשה מופחתת והן אצל הסוג המעורב (P<0.01). החוקרים מצאו עלייה בהפרשת החומצה האורית בשתן אצל חולים עם הפרשה מופחתת ואלו עם הסוג המעורב וכן הגדלה בנפח השתן אצל כל המטופלים.

החוקרים מסכמים, כי אקופונקטורה בה נעשה דיקור של 5 נקודות שו במרידיאן הלבלב עשויה להיות יעילה בהורדת רמת חומצה אורית בדם, אצל הסובלים מהיפראוריצמיה ראשונית. המנגנון הפועל הוא הגדלת נפח השתן והגברת הפרשת החומצה בשתן.

ערכה: ד"ר שירי אלפרט

מקור:
Sun BG, Meng J, Xiang T, et al. Acupuncture of the Five Shu Acupoints in spleen meridian to lower blood uric acid level. Ann Palliat Med. 2014:3(1)