מחלת קרוהן

אדאלימומאב (יומירה) לטיפול במחלת קרוהן: יעילות ארוכת טווח ממושכת בקבוצה של 438 מטופלים

מחקר חדש מצא, כי אדאלימומאב (יומירה) היוותה טיפול מוצלח ברוב המטופלים, עם 10% איבוד תגובה לשנה עוקבת בטיפול

20.03.2014, 14:15

רקע
אדאלימומאב (יומירה) הינה טיפול אפקטיבי להשגה ולשימור הפוגה קלינית במחלת קרוהן. עם זאת, תוצאות במחקרים קליניים לא בהכרח משקפים את המציאות היומיומית. לכן, במחקר זה הוערכה התגובה ארוכת-הטווח של אדאלימואב (יומירה) בקבוצה גדולה של מטופלים המשקפת את המציאות הקלינית. כמו כן, אותרו הפרמטרים הקליניים המשפיעים על התגובה לתרופה.

שיטות
במחקר נכללו כל המטופלים בצפון הולנד שהתחילו בטיפול באדאלימומאב בין השנים 2003-2011 ונסרקו הרשומות הרפואיות שלהם. תגובה לטיפול אינדוקציה הוערכה לאחר 3 חודשים. יעילות ממושכת בשימור ההפוגה חושבה בהתבסס על טבלאות קפלן-מאייר המציגות טיפול מתמשך באדאלימומאב (יומירה). ניתוח רגרסיה נעשה על מנת לאתר פרמטרים המנבאים תגובה לטיפול.

תוצאות
438 חולי קרוהן התחילו טיפול באדאלימומאב, מתוכם 92.5% הגיבו לטיפול האינדוקציה. לאחר שנה, 83.3% הראו תועלת מתמשכת של הטיפול, ו-74% כעבור שנתיים. שליש מהמטופלים היו בהפוגה חופשית מסטרואידים בסיום המעקב. תגובה לטיפול הושפעה באופן שלילי על ידי משך מחלה ארוך יותר (יחס סיכויים 1.05; p<0.01) והצרויות במעי (יחס סיכויים 3.73 ; p=0.04).

רמת CRP גבוהה יותר ניבאה תגובה ראשונית טובה יותר לטיפול (יחס סיכויים 0.31; p<0.01). טיפול במקביל בתיופורינים ב-6 החודשים הראשונים לטיפול באדאלימומאב הוריד את הסיכוי להיכשל בטיפול האחזקתי (יחס סיכונים 0.69; p=0.05) . טיפול קודם באינפליקסימאב לא השפיע על התגובה לאדאלימומאב, אך הצורך בעלייה במינון היה תכוף יותר (P<0.01)

סיכום
אדאלימומאב (יומירה) היוותה טיפול מוצלח ברוב המטופלים, עם 10% איבוד תגובה לשנה עוקבת בטיפול. טיפול במקביל בתיאופורינים יכול לשפר את יעילות אדאלימומאב בשימור אחזקתי.

מקור:
Adalimumab for Crohn's disease: Long-term sustained benefit in a population-based cohort of 438 patients. Peters CP1, Eshuis EJ2, Toxopeüs FM1, Hellemons ME3, Jansen JM4, D'Haens GR1, Fockens P1,Stokkers PC5, Tuynman HA6, van Bodegraven AA7, Ponsioen CY8; On behalf of the North Holland GUT club. J Crohns Colitis. 2014 Jan 31. pii: S1873-9946(14)00016-6. doi: 10.1016/j.crohns.2014.01.012. [Epub ahead of print]

נושאים קשורים:  מחלת קרוהן,  מחקר קוהורט,  אינפליקסימאב,  מחלת מעי דלקתית,  אדאלימומאב,  יומירה,  תיאופורינים,  מחקרים
תגובות