שבץ מוחי

יעילות ובטיחות של אפיקסבן בהשוואה לוורפרין מותאם גיל, במניעה של שבץ מוחי על רקע פרפור פרוזדורים: תצפיות ממחקר ה ARISTOTLE

הסיכון לשבץ מוחי במטופלים עם פרפור פרוזדורים עולה עם הגיל. במחקר ה ARISTOTLE , אפיקסבן כאשר הושווה לוורפרין, הוריד את שיעור ארועי השבץ, מוות ודימום. במחקר המוצג כאן הושוו התוצאות הנ"ל בהתאמה לגיל המטופלים

16.03.2014, 16:03
שבץ מוחי 1 (צילום: אילוסטרציה)
שבץ מוחי 1 (צילום: אילוסטרציה)

סך של 18,201 מטופלים עם פרפור פרוזדורים וסיכון מוגבר לשבץ מוחי הוקצו באקראי לטיפול בוורפרין במינון מותאם INR (ערך מטרה 2-3) מול אפיקסבן 5 מ"ג פעמיים ביום אשר בהמשך הורד ל 2.5 מ"ג פעמיים ביום או לפלצבו (ב 831 מטופלים עם 2 ומעלה מהקירטריונים הבאים: גיל מעל 80, משקל גוף מתחת 60 ק"ג או קראטינין מעל 133 מיקרומול/ליטר). במחקר נעשה שימוש במודלים קוקס להשוות את התוצאות בהתאמה לגיל המטופל במהלך מעקב בן 1.8 שנים חציונית.
נתונים סטטיסטים: 30% מאוכלוסית המחקר היו מתחת גיל 65 שנים, 39% היו בגילאים 65-75 ו 31% היו מעל גיל 75 שנים. שיעורי השבץ, תמותה מכל סיבה ודימום מג'ורי היו גבוהים יותר בגילאים המבוגרים (P<0.001). אפיקסבן הדגים יעילות גבוהה יותר לעומת וורפרין במניעת שבץ ובהורדת תמותה, ובמקביל פחות דימומים בכלל ומג'וריים ותוך מוחיים בפרט – ללא תלות בגיל (P אינטרקציה >0.11 ). תוצאות אלו הודגמו גם ב 13% מהמטופלים אשר היו מעל גיל 80%. לא נצפה קשר בין מינון האפיקסבן ליעילותו ובטיחותו. עוד לא נצפה קשר בין יעילות התרופה ל eGFR - ממצא חשוב בשל השכיחות הגבוהה של ירידה בתפקוד כלייתי בקבוצת הגיל המבוגרת.
סיכום: היתרונות של אפיקסבן אל מול וורפרין היו עקביות במטופלים עם פרפור פרוזדורים ללא קשר לגיל. זאת בניגוד לממצאים ממחקר ה RELY בו הודגם כי דביגטרן בהשוואה לוורפרין היה קשור לסיכון דומה ואף מוגבר לדמם מג'ורי במטופלים מעל גיל 75 שנים. לציין כי במחקר ה ROCKET שחקר את יעילות ריברוקסבן בהשוואה לוורפרין, לא הודגמה נחיתות של התרופה מבחינת יעילות ובטיחות ואף הודגמה ירידה בשיעור הדמם המוחי. גם בתרופה זו לא נצפתה השפעה של הגיל (מעל או מתחת 75 שנים) על היעילות או הבטיחות.
לאור הסכנות הידועות בטיפול נוגד קרישה בגילאים המבוגרים, היתרונות האבסולוטים של אפיקסבן מתעצמים אף יותר באוכלוסיה זו.
מקור:
Eur Heart J. 2014 Feb 20. [Epub ahead of print]
Efficacy and safety of apixaban compared with warfarin according to age for stroke prevention in atrial fibrillation: observations from the ARISTOTLE trial.
Halvorsen S1, Atar D, Yang H, De Caterina R, Erol C, Garcia D, Granger CB, Hanna M, Held C, Husted S,Hylek EM, Jansky P, Lopes RD, Ruzyllo W, Thomas L, Wallentin L

נושאים קשורים:  שבץ מוחי,  פרפור פרוזדורים,  נוגדי קרישה,  דימום,  וורפרין,  גיל מבוגר,  אפיקסבן,  מחקרים