הפסקת עישון

יחס עלות-תועלת ארוך-טווח של ורניקלין (טיפול סטנדרטי בן 12 שבועות מול טיפול מורחב בן 12 שבועות + 12 שבועות נוספים) לעומת אסטרטגיות הפסקת עישון אחרות בקנדה

ורניקלין בטיפול סטנדרטי ומורחב מדגים יחס עלות-תועלת עדיף על פני גישות אחרות להפסקת עישון

16.03.2014, 09:34
עישון (אילוסטרציה)
עישון (אילוסטרציה)

עישון הינו גורם הסיכון בר-המניעה המוביל לתחלואה ולתמותה כתוצאה ממחלות לב, ריאות וסרטן. על אף ההשלכות הבריאותיות והכלכליות מרחיקות הלכת של הפסקת עישון, טיפולים להפסקת עישון בארה"ב וקנדה נותרו מוגבלים.

מטרת מחקר זה היתה להעריך את יחס עלות-תועלת ארוך טווח של ורניקלין בהשוואה להתערבויות אחרות להפסקת עישון בקנדה, באמצעות שימוש במודל Benefits of Smoking Cessation on Outcomes (BENESCO.

נתונים על אודות שיעורי יעילות של טיפול סטנדרטי בורניקלין (12 שבועות), טיפול מורחב בורניקלין (12+12 שבועות), בופרופיון, תחליף ניקוטין וגישת התערבות ללא עזרה, נאספו ונותחו באמצעות מודל עוקבה מרקוביאני (Markov cohort model), בכדי להעריך את יחסי העלות-תועלת שלהם על פני מחזור חיים. עוקבת המחקר -  שיעורי העישון, שיעור תחלואה ותמותה הקשורים לעישון - עברו קליברציה בכדי לשקף את האוכלוסייה הקנדית.

Champix
Pfizer
RX
Partially covered by the Health basket
Champix

Health basket inclusion: Champix will be given to the treatment of smoking cessation parallel to supportive means. TABS: 55 x 0.5 mg, 56 x 1 mg; starter pack: 11 x 0.5 mg + 14, 28 x 1 mg. Days 1 – 3: 0.5 mg ×1/d. Days 4– 7: 0.5 mg ×2/d. Day 8 – end of tmt.: 1 mg ×2/d. Pts. should be treated with Varenicline for 12 wks. For pts. who have successf. stopped smok. at the end of 12 wks., an addit. course of 12 wks. tmt. with Varenicline is recomm. to further incr. the likelihood of long-term abstinence. Pts. with ren. impair. No dosage adjust. is necessary for pts. with mild- moder. renal impair. For pts. with sev. renal impair. (estimated CrCl <30 mL/min), the recomm. start. dose of Varenicline is 0.5 mg ×1/d. The dose may then be titrated as needed to a max. dose of 0.5 mg×2/d. For  pts. with end-stage renal dis. underg. hemodialysis, a max. dose of 0.5 mg mg×/d may be admin. if toler. Aid to smoking cessat. for adults over 18 yrs. C/I: Not to pts. under 18 yrs., hypersens.

טיפול סטנדרטי ומורחב בורניקלין הראה עליונות ביחס עלות-תועלת על פני מחזור חיים בהשוואה לגישות האחרות. בהשוואה לטיפול סטנדטי בורניקלין, הקורס המורחב הדגים יחס עלות-תועלת מצויין עם יחס עלות-תועלת מוסף של פחות מ 4,000$ עבור כל שנת חיים מותאמת-איכות. בחישוב עלות ותועלת לא ישירות מהפסקת עישון, עליונות הטיפול המורחב בורניקלין מתחזקת אף יותר בהשוואה לגישות האחרות.

יש לציין, כי זהו מחקר המבוסס על מודל הפסקת עישון המורכב מהנחות עבודה ומידע רב ויש להעריכו במקביל לעדויות ממחקרים מתודולוגיים אחרים.

ורניקלין בטיפול סטנדרטי ומורחב מדגים יחס עלות-תועלת עדיף על פני גישות אחרות להפסקת עישון ויכול לתרום לחיסכון כלכלי רב למערכת הבריאות.

מקור:
Int J Clin Pract. 2014 Jan 29. doi: 10.1111/ijcp.12363. [Epub ahead of print]
The long-term cost-effectiveness of varenicline (12-week standard course and 12 + 12-week extended course) vs. other smoking cessation strategies in Canada.
von Wartburg M et al.

נושאים קשורים:  הפסקת עישון,  בופרופיון,  ורניקלין,  תחליף ניקוטין,  מודל BENESCO,  יחס עלות-תועלת,  מחקרים