ריאות

יסודות בהאזנה לריאות: סקירה שכתבו רופאים מביה"ח "שערי צדק"

שיטות מודרניות המסתייעות ברישום ממוחשב מאפשרות לבצע התאמה בין הממצאים הקוליים לבין מדידות מכניות

02.03.2014, 07:37

האזנה לריאות היא חלק חשוב מאוד בבדיקה הפיזיקלית של חולה. שיטות מודרניות המסתייעות ברישום ממוחשב מאפשרות לבצע התאמה בין הממצאים הקוליים לבין מדידות מכניות. שימוש בשיטות אלו משפר את ההבנה הנוגעת למכניקה הקולית והתועלת המופקת מהאזנה לריאות. הסקירה מסכמת את הידוע בנוגע להאזנה לריאות, תוך שימוש בשיטות אלו. הסקירה כוללת הקלטה של קולות נשימה שונים.

קולות נשימה תקינים – קנה הנשימה – קול חלול, לא מוזיקלי, נשמע בבירור בשני שלבי הנשימה. חשוב להערכת הפטנטיות של קנה הנשימה. ריאות (וסיקולרית) - עדין, לא מוזיקלי, נשמע רק בשאיפה ובנשיפה מוקדמת. תדירות נעה בין 100 הרץ ל-1,000 הרץ. מופחת על ידי גורמים המשפיעים על יצירת הקול (היפוונטילציה למשל) או העברת הקול (תפליט, קונסולידציה).
קולות

לא תקינים – מוזיקליים – סטרידור
– גבוה (high pitched), עשוי להישמע מעל דרכי הנשימה העליונות או אף בלי סטטוסקופ. מעיד על חסימה בדרכי האוויר העליונות. צפצוף – גבוה, יכול להישמע בשאיפה, נשיפה או שניהם. מעיד על היצרות בדרכי האוויר או חסימה כאשר ממוקם. רונכוס - נמוך, דומה לנחירה. יכול להישמע בשאיפה, נשיפה או שניהם. לרוב נעלם לאחר שיעול. לא ספציפי. קשור בד"כ להתעבות דרכי אוויר בשל מוקוס. לא מוזיקליים – נשימה ברוכניאלית – אוויר הזורם בדרכי אוויר פטנטיים הנמצאים בסמוך לקונסולידציה או פיברוזיס. נשמע בשאיפה ונשיפה. דומה לקולות קנה הנשימה. חרחור עדין – קצר, 5 מילישניות בממוצע, נשמע באמצע – סוף שאיפה ולעיתים בנשיפה. לא מושפע משיעול, תלוי כוח כבידה, לא מועבר לפה. לא קשור להפרשות. חרחור גס - קצר, נשמע בתחילת השאיפה ובמשך הנשיפה. מושפע משיעול, מועבר לפה. מעיד על דרכי אוויר שנפתחות לסירוגין. יכול להיות קשור בהפרשות. שפשוף צדרי – לרוב ביפאזי, נשמע באיזור הבסיס. קשור לדלקת או גידול בצדר. סקווק – קול מעורב בעל מרכיב מוזיקלי (צפצוף) קצר מלווה בחרחור. מצוי במצבים הקשורים לדרכי האוויר הרחוקות. יכול להעיד על דלקת ריאות בחולים חריפים.

ערכה: ד"ר שירי אלפרט

מקור:
Bohadana A, Izbicki G, Kraman S.S. Fundamentals of Lung Auscultation. N Engl J Med 2014; 370:744-751.

נושאים קשורים:  ריאות,  האזנה,  סטטוסקופ,  חרחור,  צפצוף,  סטרידור,  רונכוס,  מחקרים
תגובות