חדשות

המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה הצטרף לרשת האירופית

המכון של משרד הבריאות עמד בסדרת מבדקי תקינה מחמירים; בין השאר, יוחל פטור מבדיקה הדדית של אצוות יבוא וייצוא בין ישראל לאירופה

המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה במשרד הבריאות התקבל כחבר נלווה (associated member) לרשת המעבדות הלאומיות באירופה-General European OMCL Networkי(GEON).

משרד הבריאות מסר, כי המהלך מהווה המשך להסכם ההכרה ההדדית שנחתם בין ישראל לבין האיחוד האירופי בנושא תנאי ייצור נאותים בתעשיית התרופות (הסכם ACAA, אוקטובר 2012). הוא מהווה נדבך חשוב במיסוד הקשרים והרגולציה שבין האיחוד האירופי לישראל בנושאי תרופות ומצביע על אמון רב שרוכש האיחוד האירופי לרמת הבקרה הגבוהה של המכון בנושא ה-GMP ובדיקות המעבדה.

צירופו של המכון לארגון לווה בביקורות קפדניות שערכו בישראל נציגי המעבדות באירופה, בסיומן נמצא המכון עומד בתקני 5 ISO/IEC/1720.

החברות בארגון מקנה הכרה באמינותן של הבדיקות הנערכות במכון, השתתפות בפעילויות הארגון, שיתופי מידע וגישה למאגרי הנתונים של מעבדות החברות ב-OMCL .

במסגרת ההסכמים שנחתמו, יחול פטור מבדיקה הדדית של אצוות הייבוא והייצוא בין ישראל לאירופה, ופטור מהליך שחרור רשמי בישראל של מוצרי פלסמה וחיסונים.

נושאים קשורים:  חדשות,  משרד הבריאות,  המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה,  רשת המעבדות הלאומיות באירופה
תגובות