חדשות

נדחה הדיון בוועדת השרים לחקיקה על שינוי חוק תרומת איברים

שרת הבריאות ביקשה לדחות את הדיון, לאחר שוועדה מייעצת התנגדה לתיקון המוצע: להניח הסכמה לתרומת איברים אלא אם כן צוין אחרת

ועדת השרים לענייני חקיקה דחתה היום (יום א') את הדיון בהצעת חוק שיזמה קבוצת ח"כים לתיקון חוק השתלות האיברים. על-פי ההצעה, כל אדם שלא יחתום על טופס סירוב להשתלה ייחשב אוטומטית כמי שמסכים לתרום איבריו להשתלה. לדברי משרד הבריאות, הדיון נדחה בכמה שבועו.

שרת הבריאות, יעל גרמן, שפעלה לדחיית הדיון, מסרה כי הקימה ועדה ציבורית מייעצת לקידום תרומת איברים מן המת בישראל. בראש הוועדה עומדת פרופסור דינה בן יהודה (מנהלת האגף ההמטולוגי ב"הדסה"). הוועדה, מסרה גרמן, בחנה לעומק את המודל המוצע בהצעת החוק והגיעה למסקנה כי לא רק שמודל זה לא יקדם את תחום תרומות האיברים בישראל, אלא אף עשוי לפגוע בו.

לדעת הוועדה, הודיעה שרת הבריאות, להצעה המבקשת לשנות את ברירת המחדל ולקבוע כי רק מי שחתם על טופס סירוב לתרומת איברים – איבריו לא יילקחו לתרומה, יש שני חסרונות מרכזיים:

האחד, בעייתיות אתית בהנחת היסוד לפיה רוב האזרחים בישראל רוצים לתרום את איבריהם אחרי מותם. כיום, רק כמחצית מהמשפחות נותנות הסכמתן בפועל לתרומת איברים לאחר המוות. נתון זה מוכיח, כי חלק ניכר מהציבור מתנגד לתרומת האיברים. לפיכך, בהצעת החוק קיימת בעייתיות מוסרית, והמודל החדש איננו מהווה תרופה לבעיה (אחוזי נכונות נמוכים לתרומת האיברים). החשש הוא שהמידע על האפשרות להתנגד לתרומה, והאפשרות להביע התנגדות כזו, לא יהיו נגישים לכל אזרחי ישראל.

זאת ועוד: חלק ניכר בציבור פאסיבי ועשוי שלא לנקוט בצעדים מעשיים כדי להודיע על התנגדותו ללקיחת איברים אחרי המוות, למרות שבפועל הוא מתנגד לכך - והתוצאה תהיה שלקיחת איברים של האזרחים שלא חתמו על טופס הסירוב – לא תהא מוסרית בנסיבות כאלה.

החסרון השני, לדברי הוועדה המייעצת ובניגוד לנאמר בדברי ההקדמה להצעת החוק, הוא שלא הוכח בעולם שהמודל המוצע אכן מעלה את שיעור תרומות האיברים. לגבי ישראל, מלכתחילה וממילא הנחת היסוד של המערכת הרפואית בארץ כיום היא הנחת הסכמה של הנפטר לתרום איברים. על סמך הנחה זו נעשית פנייה לכל משפחה ומשפחה כדי לקבל הסכמה לתרומת האיברים. לפיכך, הצעת החוק העולה כיום, לא תגדיל את שיעור תרומות האיברים. במקרה הטוב היא תנציח את המצב כיום, ובמקרה הרע תגרום לכעס ולירידה בשיעורי התרומות. המודל המוצע עלול להוליד התנגדות חברתית רחבה ותגובות נזעמות מצד קבוצות שונות בחברה הישראלית, שהרי ברור כי תפיסות רגשיות, דתיות ותרבותיות של קרובי משפחות הנפטרים, לא ישתנו רק על בסיס נהלים חדשים.

לדברי השרה גרמן: "הוועדה למעשה קבעה כי לא ניתן לכפות על הציבור נורמות התנהגות חדשות, אלא חשוב יותר להגדיל את מודעותו לחשיבות השתלות האיברים, ואת נכונותו לתרום. הועדה המייעצת בראשות פרופסור דינה בן יהודה דחתה את המודל המוצע בהצעת חוק וקבעה כי איננו מתאים למדינת ישראל".

מסקנות הוועדה הוגשו כבר לידי שרת הבריאות והן יתפרסמו ובימים הקרובים.

נושאים קשורים:  חדשות,  משרד הבריאות,  תרומת איברים,  השרה יעל גרמן,  פרופ' דינה בן-יהודה
תגובות
 
צבי
24.02.2014, 08:28

הוועדה סותרת את עצמה.
דווקא משום נטייתו של הציבור להיות פאסיבי או אינרטי או נוטה ללכת אחר ברירת המחדל, יש בכך פוטנציאל להגדיל את תרומת האיברים.

עם זאת, יש צורך בשינוי נוסף והוא ויתור על הסכמת המשפחה.
למעשה את השינוי הזה היה הכרח להחיל עוד קודם ברגע שחוקק החוק הקובע כי חתימה על כרטיס אד"י מקנה קדימות במתן איברים. וזאת משום שאדם יכול לחתום על כרטיס, ובו בעת לומר למשפחתו להתנגד במידה וימות. זהו מצב אבסורדי.

כמו כן, ניתן להוסיף תקופת ביניים של המתנה (למשל 3 שנים) בטרם החוק יכנס לתוקף, וכך שבוחר לתת לאיבריו להרקיב בקבר במקום להתרם (וזוהי זכותו המלאה) יוכל לעשות זאת.