חדשות

גרמן: "תוכנית ההבראה של הדסה תכלול קיצוץ במשכורות ופיטורים"

בדיון כנסת אמרה גרמן, כי תוכנית ההבראה המתגבשת תכלול טיפול בשר"פ בבית החולים ובחינה מחודשת של ההנחות לקופות החולים

שרת הבריאות, יעל גרמן, אמרה אתמול במליאת הכנסת כי תוכנית ההבראה לבית החולים "הדסה" תכלול קיצוץ במשכורות הגבוהות, קיצוץ בהטבות שאינן מקובלות במגזר הציבורי ופיטורי עובדים. "הדסה לא תיפול, לא ניתן לבית החולים ליפול – אבל זה לא יהיה בלי מחיר קשה, ובלי ויתורים על שכר גבוה". אמרה גרמן, שהשיבה להצעת אי-אמון בממשלה שהגישה סיעת ש"ס על רקע המשבר בבית החולים הירושלמי.

בנוגע לצעדים האחרונים של משרדה, אמרה גרמן: "זה היה מאוד פופולרי אבל גם מאוד לא אחראי לפזר כסף. קיבלנו החלטה אחראית שלא תחזיק את בית החולים לכמה חודשים ואז נמצא עצמנו מחדש באותו המצב, אלא שתהיה תוכנית ארוכת טווח שתחזיר את בית החולים למעמדו".

לטענת גרמן, הבראת המרכז הרפואי "לא תהיה בלי מחיר קשה, בלי ויתורים על שכר גבוה, ועל הטבות שניתנו ואינם מקובלות במגזר הציבורי. בבית חולים הדסה יצטרכו להתיישר עם המגזר הציבורי. (הדסה) הוא בית חולים ציבורי וככזה הוא גם צריך להתנהל באמות מידה ציבוריות".

עוד אמרה שרת הבריאות, כי "צריך לדעת לומר את האמת, גם כשהיא קשה: אם ישנם בהדסה הסכמים בלתי סבירים שלא עומדים בקנה מידה ציבורי, לא ניתן יהיה לקיים אותם".

"בניגוד למה שנאמר בהצעת אי האמון, הממשלה לא היססה בנושא הדסה. אנו יושבים על המדוכה, משרד הבריאות, משרד האוצר יחד עם הנהלת הדסה וארגון נשות הדסה, במטרה לפתור את המשבר. אין פתרון קסם וכל פתרון חייב להיות בר-קיימא כדי שייצב את הדסה ויימנע הישנותו של משבר כזה בעוד מספר שנים", אמרה.

שרת הבריאות ציינה, כי "המשבר בהדסה הוא תוצאה של גורמים רבים. בין השאר, מבנה תאגידי בעייתי, כוח אדם מנופח בהשוואה לבתי החולים האחרים, תשלומי שכר גבוהים, הסכמי הנחות לקופות החולים בשיעורים גבוהים במיוחד. לדוגמא: ממוצע ההנחות בבתי החולים הממשלתיים עומד על 18%-17% בעוד שבהדסה ממוצע ההנחות הוא 26.4% וההנחה שניתנה לקופת חולים מכבי מגיעה ל-40%. הסכמי השר"פ מעבירים לבית החולים כ-14% מההכנסות ומותירים בידי הרופאים למעלה מ-85%."

גרמן דיווחה, כי הגירעון השוטף השנתי של הדסה נאמד בכ-300 מיליון שקל והגירעון המצטבר מגיע ל-1 מיליארד ו-250 מיליון שקלים – "גירעון המקשה על קיום הפעילות התקינה של המרכז הרפואי". החל מ-2013, מסרה שרת הבריאות, מנכ"ל בית החולים, אביגדור קפלן, החל בתכנית התייעלות, בתקווה לייצב את המצב הכלכלי ללא צורך בהקפאת הליכים. אלא שתוכנית ההבראה לא יצאה לפועל. במקביל הקפיאו הבנקים את האשראי והספקים איימו לעצור את אספקת התרופות והציוד הרפואי. בית החולים היה נמצא על סף קריסה וחדלות פירעון. כדי להצילו, מסרה גרמן, הוחלט לבקש הקפאת הליכים מבית המשפט ולהציג בפני בית המשפט הסכם מימון בין האוצר, הבריאות לבין הנהלת הדסה. בקשת הקפאת ההליכים באה להגן על בית החולים מפני הנושים ולאפשר לו המשך הפעלה תקינה עד ליישום תכנית ההבראה. הסכם המימון, אמרה, נועד להושיט עזרה ראשונה ולאפשר העברת משכורות.

"יש להבהיר כי תוכנית ההבראה שתתגבש בשלושה חודשי ההקפאה חייבת להיות ברת-קיימא, כדי שתעמיד את בית החולים על הרגלים לתקופה של עשרות שנים. משרד הבריאות פועל על מנת לוודא שבמסגרת ההסכם ותוכנית ההתייעלות, לא תהיה פגיעה ולא יהיה קיצוץ בשירותים שבית החולים מספק לתושבי ירושלים. המדובר בשירותים הרפואיים, שירותי ההוראה והכשרת הסטודנטים והמתמחים ושירותי החירום. אנו עושים כל שבסמכותנו לוודא שכך יהיה, והנושאים הללו מעוגנים בתכנית המימון".

גרמן הדגישה, כי "עד כה נמנענו מהוצאת צווים לעובדים מתוך רצון כן לשתפם במציאת הפתרון. אני קוראת בהזדמנות זו לעובדים המסורים של הדסה להבין את מצב החירום שבו נמצא בית החולים, לשלב ידיים ולהיות שותפים בהכנת תכנית ההבראה הנחוצה להמשך קיומו של בית החולים. החמרת העיצומים, פוגעת בראש ובראשונה במוניטין של בית החולים ועלולה לגרום לכך שחולים יאבדו אמונם בהדסה. יהיה קשה מאוד להחזיר את האמון ".

גרמן מסרה, כי צוות הבדיקה בראשות אבי גבאי שמינתה מיועד לבחון את הסיבות למשבר שפקד את בית החולים וכי הוטל עליו להציע מנגנונים עתידיים למניעת הישנותו של משבר כזה בהדסה ובבתי חולים אחרים. בין היתר בשים לב לאפיונים המייחדים של בתי חולים דוגמת הדסה שהם בתי חולים ציבוריים, שעיקר פעילותם ממומנת ממקורות ציבוריים – אך הם בבעלות פרטית ואינם נשלטים בידי הממשלה.

"החקיקה הקיימת היום בנושאים הללו, ציינה גרמן, לא הותאמה להתמודד עם אתגרי הפיקוח וההסדרה של ההיבטים הכלכליים בפעילות בתי החולים. יהיה צורך בארגון מתאים אחר של 'ארגז הכלים' הרגולטורי, כדי שיותאם לצרכים העדכניים של הסדרה ופיקוח שלטוניים".

נושאים קשורים:  חדשות,  משרד הבריאות,  משרד האוצר,  המרכז הרפואי "הדסה",  שרת הבריאות יעל גרמן,  אביגדור קפלן,  צוות הבדיקה למשבר ב"הדסה",  המשבר ב"הדסה"
תגובות