לבלב

נגיף קוקסי-B1 קשור בהשראת אוטואימוניות לתאי בטא בלבלב, שעשויה להוביל להתפתחות סוכרת סוג-1

שני מחקרים חדשים מעידים על קשר בין נוכחות נוגדנים לוירוס קוקסקי B1 בקרב ילדים לבין אוטואימוניות לתאי בטא בלבלב ולסוכרת סוג-1

17.02.2014, 08:59

סוכרת סוג-1 היא מחלה אוטו-אימונית הקשורה בהרס של תאי בטא בלבלב. ישנה נטייה גנטית למחלה, אולם לאור העלייה בהיארעותה, ישנה השפעה גם לגורמים סביבתיים. אחד הגורמים שנמצא קשור במספר מחקרים בלתי תלויים הוא זיהום קודם באנטרו-וירוסים, ספציפית בווירוס קוקסקי. שני מחקרים שבוצעו על ידי קבוצות חוקרים בדקו את הקשר הזה.

במחקר עוקבה אחד, השוו החוקרים בין ילדים שאובחנו כחולי סוכרת סוג-1 לקבוצת ביקורת של ילדים ללא המחלה, ובדקו נוגדנים כנגד זנים שונים של וירוס קוקסקי. בסך הכל, נכללו 249 ילדים עם סוכרת סוג-1 ו-249 ילדים מותאמים ללא המחלה. נוכחות נוגדנים כנגד וירוס קוקסקי B-1 היתה שכיחה יותר בקרב ילדים חולים מאשר ילדים ללא המחלה (OR 1.7 ,CI95%: 1.0-2.9), בעוד שלא נמצא קשר עם זנים אחרים של הנגיף.

במסגרת המחקר השני, עקבו החוקרים אחר ילדים מגיל לידה ובדקו נוכחות של נוגדנים ל-41 זנים של אנטרו-וירוסים שונים. נמצאה קורלציה חזקה בין נוגדנים כנגד וירוס קוקסקי B1 לבין אוטו-אימוניות לתאי בטא בלבלב. הקשר היה חזק יותר כאשר הזיהום התרחש מספר חודשים לפני שהופיעו הנוגדנים, ונחלש בנוכחות נוגדנים אמהיים כנגד הווירוס. לעומת זאת, נוגדנים כנגד זני הוירוס B3 ו-B6 דווקא נמצאו כגורם מגן מפני אוטו-אימוניות כלפי תאי בטא, תופעה המרמזת על הגנה צולבת בין נוגדנים לווירוסים אלו ולאוטו-אימוניות.

לדברי החוקרים, לממצאים חשיבות בהבנת המנגנונים המביאים להיווצרות המחלה וחשיבות לפיתוח חיסונים כנגד וירוסים אלו, כהגנה מפני סוכרת.

לקריאה נוספת לחצו כאן.

ערכה: ד"ר שירי אלפרט

מקורות:
Laitinen OH, Honkanen H, Pakkanen O, et al. Coxsackievirus B1 Is Associated With Induction of β-Cell Autoimmunity That Portends Type 1 Diabetes. Diabetes. 2014;63(2):446-455.

Oikarinen S, Tauriainen S, Hober D, et al. Virus Antibody Survey in Different European Populations Indicates Risk Association Between Coxsackievirus B1 and Type 1 Diabetes. Diabetes. 2014;63(2):655-662.

נושאים קשורים:  לבלב,  סוכרת סוג 1,  קוקסי וירוס,  תאי בטא,  אוטואימוניות,  מחקרים
תגובות