צוואר רחם

נוכחות נגיף HIV-1 בנרתיק/צוואר-הרחם בנשים המטופלות ב-ART

טיפולים אנטירטרוויראליים מסוימים, הפרשה נרתיקית, וגינוזיס בקטריאלי וזיהום HSV-2 משפיעים על ריכוז הנגיף באזור, ללא קשר לריכוזו בפלסמה

17.02.2014, 08:59

טיפול אנטי-רטרו-ויראלי (ART) הוכח כמפחית העברה מינית של נגיף האיידס, ונראה כי ריכוז הנגיף בפלסמה (PVL) הוא הפקטור העיקרי המשפיע על העברה זו. אולם נוכחות של מחלות מין נוספות ודלקת באיבר המין הנשי פוגמות ביעילות טיפול ART.

במחקר עוקבה זה, בדקו החוקרים נוכחות נרתיקית-צווארית של נגיף ה-HIV-1 (באמצעות משטח נרתיק-צוואר רחם; CVL) בנשים בבורקינה-פאסו, המטופלות ב-ART ועוסקות בזנות במשך תקופה של שמונה שנים.

בסך הכל נכללו 188 נשים במחקר. כמעט למחצית מהנשים (77/170) היתה נוכחות של הנגיף ב-CVL, למרות PVL שלילי, וב-16% מהביקורים היה CVL חיובי למרות PVL שלילי (128/798, CI95%: 13% - 18%). כאשר PVL היה חיובי, הייתה קורלציה טובה בין PVL לריכוז ב-CVL.

מספר משתנים נצפו כבעלי השפעה על נוכחות נגיף ב-CVL, אולם לאחר שביצעו החוקרים התאמה ל-PVL וכן התאמה רבת משתנים, חלק מההשפעות נוטרלו. נוכחות של הפרשה נרתיקית לא תקינה היתה משתנה חזק לחיזוי נוכחות נגיף ב-CVLי(aOR 1.64, CI95%: 1.01-2.66).

כמו כן, טיפול בנבירפין (ויראמון, בוהרינג'ר) ובזידובודין (רטרוביר, gsk) נצפו כפקטור שמגביר סבירות לנוכחות הנגיף ב-CVL לעומת טיפול באפאבירנז (סטוקרין, מרק) ובסטאבודין בהתאמה. החוקרים מציינים, שממצא זה מפתיע כיוון שתרופות אלו מתרכזות היטב במערכת המין הנקבית, וכן נמצאות בשימוש למניעת העברה ורטיקלית.

וגינוזיס בקטריאלי ונוכחות מקבילה של HSV-2 השפיעו באופן בלתי תלוי על ריכוז HIV-1 ב-CVL.

החוקרים מסכמים, שבחירה של פרוטוקולי ART מסויימים, נוכחות זיהום ב- HSV-2, הפרשות ואגינליות לא תקינות ו-ואגינוזיס בקטריאלי עשויים להשפיע על נוכחות נגיף HIV-1 במערכת המין הנשית או על ריכוזו שם, באופן בלתי תלוי ב-PVL של הנגיף.

ערכה: ד"ר שירי אלפרט

מקור:
Low AJ, Konate I, Nagot N, et al. Cervicovaginal HIV-1 Shedding in Women Taking Antiretroviral Therapy in Burkina Faso: A Longitudinal Study. JAIDS. 2014;65(2):237-245.

נושאים קשורים:  צוואר רחם,  נרתיק,  PVL,  טיפול אנטירטרוויראלי,  HIV-1,  ART,  איידס,  HSV-2,  מחקרים
תגובות