חדשות

שרת הבריאות מינתה צוות מיוחד לבדיקת המשבר בבית החולים "הדסה"

בראש הצוות המיוחד, שבו יכהנו חמישה חברים, יעמוד אבי גבאי, לשעבר מנכ"ל בזק; צוות הבדיקה אמור לסיים את עבודתו בתוך חודש לכל היותר

שרת הבריאות יעל גרמן הודיעה בסוף השבוע על הקמת צוות בדיקה בן חמישה חברים, לבחינת "הרקע והסיבות למשבר בהדסה". על הצוות יהיה גם לגבש מנגנונים למניעת משברים עתידיים בבתי חולים בארץ.

בראש צוות הבדיקה יעמוד אבי גבאי, לשעבר מנכ"ל בזק וראש אגף התקציבים באוצר. ארבעה החברים האחרים יהיו ממשרדי הבריאות והאוצר, אך זהותם טרם נקבעה סופית. נציגות נוספת בוועדה תהיה כנראה לגורם מתחום הפיננסים או הבנקאות. גרמן שואפת לסיים את עבודת הבדיקה בתוך חודש.

לסיקור המלא של המשבר ב"הדסה"

צוות הבדיקה אינו קשור ל"ועדת גרמן" לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית. זו פועלת כבר מספר חודשים ולא דנה באופן פרטני במשבר בהדסה. עם זאת, נושא השר"פ הוא אחד המרכזיים בדיוניה.

צוות הבדיקה לסיבות ההתמוטטות הפיננסית של הדסה ידרוש להציג את ספרי החשבונות והדו"חות הכספיים. כמו כן, הוא צפוי לזמן לעדות את כל בעלי התפקידים שהיו מעורבים בניהול בית החולים בשנות ההידרדרות.

מלשכת שרת הבריאות נמסר, כי הצוות יתכנס לראשונה כבר בימים הקרובים. "כחלק מעבודתו יהיה עליו להציע מנגנונים למניעת הישנות משברים בהדסה ובבתי חולים אחרים, בשים לב לאפיונים המייחדים את בתי החולים הציבוריים, דוגמת הדסה, שעיקר פעילותם ממומנת ממקורות ציבוריים, אך אינם נשלטים בידי הממשלה". הצוות יפעל במקביל לפעילות נאמני בית המשפט בתקופת הקפאת ההליכים והדיונים לגיבוש הסכם הבראה לבית החולים.

שרת הבריאות אמרה, כי "המשבר החמור שאליו נקלעה הדסה מחייב בחינה יסודית של הרקע והסיבות. כשרת בריאות אני ממונה הן על ביצוע 'פקודת בריאות העם', מכוחה מוקנות למשרד הסמכויות הקשורות לרישוי בתי החולים והסדרת היבטים שונים הנוגעים לתפקודם ותפעולם, והן על ביצוע חוק ביטוח בריאות ממלכתי'".

לדבריה, "המטרה היא לקבוע דרכים למניעת הישנות משבר כמו זה. אלו יכללו דרכי הסדרה ופיקוח - בכלל זה הסדרת המבנה הניהולי ומנגנוני הבקרה הפנימיים של בתי החולים - חלוקת הסמכויות בין הגופים השונים בכל בית חולים: הנהלה, דירקטוריון, ראשי אגפי כספים, מבקר פנים אבל גם וועדי הרופאים, האחיות, מינהל ומשק. כן הוטל על צוות הבדיקה לגבש סמכויות ומנגנוני אסדרה, בקרה ופיקוח חיצוניים, המופעלים בידי הממשלה (משרד הבריאות והאוצר) כרגולטר".

נושאים קשורים:  חדשות,  שרת הבריאות יעל גרמן,  המשבר ב"הדסה",  אבי גבאי,  ועדת בדיקה למשבר ב"הדסה"
תגובות
ד"ר אייליג ישראל
17.02.2014, 16:19

שרת הבריאות פעלה נכון כאשר החליטה להקים ועדה שתבדוק מה קרה בהדסה אולם טעתה ובגדול כאשר נתנה את הועדה לידי משרדי הבריאות והאוצר. הרי עכשיו החתול ישמור על השמנת . ועדה שהוקמה הייתה צריכה לבדוק, ביו השאר, מה קורה בשאר הארץ, איך יתכן שכול קופות החולים ובתי החולים בפשיטת יד, איך זה שמשרד הבריאות אינו מקיים תפקידו כריבון ומשגיח על בתיה"ח, האם משרד האוצר נותנים את כול הכסף הדרוש לניהול מערכת בריאות כה מפוארת.קרוב לוודאי שלא התיה מטרה לאף אחד למצוא מי באמת סרח ולא ינסו לקרת לבסיס הבעיות.
טוענים שבבי"ח הדסה רק 50 מיליון הגיעו להנהלה כול שנה משר"פ. בבתיה"ח האחרים לא מגיע שקל משר"פ כי הכול הולך לפרטיים.האם ראיתם בי"ח פרטי אחד בקשיים ? האם ראיתם בי"ח אחד עם חדר מיון פתוח בלילה?או חדרי ניתוח עם צוות שפתוחים למרות שאין ניתוחים ? החלטה פופוליסטית של הוצאת השר"פ מבתיה"ח הציבוריים היא טעות. נכון שיש לקדם עקרונות כמו עבודת שר"פ רק אחה"צ, שמירת תפוקות בוקר לפני עבודת אחה"צ, הגדלת תפוקות הבוקר בחדרי ניתוח ומכונים ומרפאות, אולי חלוקה אחרת של הכנסות השר"פ,הקמת צוותי בקרה ( שלא עובדים דרך משרד הבריאות והאוצר) זאת תהיה הדרך.
הר"י צריכהלפנות לגב' גרמן- לא ועדת כסת"ח למשרד הבריאות והאוצר אלא ועדה אמיתית שתבדוק הכול ותצא עם מסקנות אמיתיות לטובת הדסה ולטובת החולים