דיכאון

סקירה: פעילות גופנית יעילה במידה בינונית בהפחתת תסמיני דיכאון

פעילות גופנית נמצאה יעילה במידה בינונית, אולם כאשר נבחנו רק מחקרים שענו לקריטריונים מתודולוגיים לא נמצאה השפעה מובהקת

דיכאון הוא גורם שכיח לתחלואה ולתמותה. הוא מטופל לרוב בנוגדי דיכאון, אך יש מטופלים המעוניינים בטיפול חלופי, מסיבות שונות. קיימים מחקרים המקשרים בין חוסר פעילות גופנית לדיכאון. פעילות גופנית עשויה להוות גורם להסחת הדעת ממחשבות שליליות, רכישת כישורים חדשים עשויה להיות מספקת, וכן יצירת אפשרויות נוספות לקשרים חברתיים עשויה לתרום לטיפול בדיכאון. מספר מחקרים וסקירות בחנו באחרונה את יעילותה של פעילות גופנית כטיפול בדיכאון. מאז הסקירה הקודמת של איגוד Cochrane בנושא פורסמו מחקרים נוספים, ולפיכך בוצעה סקירה מחודשת.

בסיסי נתונים רבים נסקרו לאיתור מחקרים מבוקרים אקראית בהם הושווה טיפול בפעילות גופנית לטיפול מקובל, טיפול בפלסבו או היעדר טיפול, במבוגרים הסובלים מדיכאון. זוהו 39 מחקרים, שכללו 2,326 משתתפים, אולם ברבים מהם נמצאו מקורות אפשריים להטיית התוצאות.

כאשר נבחנו 35 מחקרים (שכללו 1,356 משתתפים) בהם הושווה טיפול בפעילות גופנית להיעדר טיפול או לקבוצת ביקורת נמצא (Standardised Mean Difference של 0.62- (95%CI: -0.81 to -0.42), כלומר יעילות קלינית בינונית. מידת ההטרוגניות בין המחקרים השונים היתה בינונית (I2=63%).

כאשר נבחנו שישה מחקרים (שכללו 464 משתתפים) בהם בוצעה הסתרה נאותה של ההקצאה לקבוצות הטיפול, ניתוח התוצאות על פי כוונה לטיפול (intention to treat analysis) והערכה על ידי מעריכים שאינם מודעים להקצאה, לא נמצאה השפעה מובהקת של פעילות גופנית בטיפול בדיכאון (SMD -0.18, י CI95%: -0.47 to 0.11)

כאשר נבחנו שמונה מחקרים (שכללו 377 משתתפים) בהם בוצע מעקב לטווח ארוך נמצאה יעילות נמוכה של פעילות גופנית בטיפול בדיכאון (SMD -0.33, 95%CI -0.63 to -0.03).

בשבעה מחקרים (189 משתפים) הושווה טיפול בפעילות גופנית לטיפול פסיכולוגי, ובארבעה מחקרים (300 משתתפים) הושווה טיפול בפעילות גופנית לטיפול פרמקולוגי. באף אחת משתי הקבוצות לא נמצאה עדיפות לטיפול בפעילות גופנית .

החוקרים מסכמים, כי טיפול בפעילות גופנית נמצא יעיל במידה בינונית יותר מאשר טיפול ביקורת בהפחתת תסמיני דיכאון, אך ההשפעה נמצאה קטנה יותר ובלתי מובהקת כאשר נבחנו מחקרים שענו לקריטריונים מתודולוגיים בלבד.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר

מקור:
Cooney GM et al, Exercise for depression (Review); September 2013

נושאים קשורים:  דיכאון,  פעילות גופנית,  cochrane collaboration,  תרופות נגד דיכאון,  מחקרים
תגובות